Kunst in de openbare ruimte

In de bijna 30 jaar van haar bestaan heeft kunstcentrum Stroom Den Haag met vernieuwende kunstprojecten in de openbare ruimte een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de stad Den Haag. Zowel in fysiek als mentaal opzicht omdat de kunstproject en -werken vaak een uitspraak doen over de ruimte en de context waarin ze zich bevinden.

NIEUW:
Ling Zhi Helicopters van Huang Yong Ping
Onthulling: 4 oktober 2020

Recente werken:
De dematerialisatie van de vijf geboden in de vijf zintuigen
(Tirzo Martha, 2019)
RE/FLECT/OR (Navid Nuur, 2018)
Bambaataa (Gabriel Lester, 2018)

De themaprogramma's van Stroom laten een vloeiende lijn zien van tentoonstelling naar lezing, naar activiteiten met specifieke groepen en naar concrete uitwerking in een kunstwerk in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld in de vorm van een tuin (Edible Park, Nils Norman, 2010), een tijdelijk uitgegraven bunker (Dunepark, Cyprien Gaillard, 2009) of een schavot als podium voor theater en discussie (Scaffold, Sam Durant, 2014-2015). Deze kunnen ervaren worden als autonoom kunstwerk, maar dienen tegelijk als ontmoetingsplek waar verhalen verteld worden, kennis wordt gedeeld of gezamenlijk wordt gewerkt aan de stad. Ons beleid op het gebied van kunst in het publieke domein heeft zich aldus ontwikkeld tot een integraal programmabeleid dat gericht is op de stad, stedelijkheid en stadsleven.

Stroom stelt zich ten doel om waar mogelijk in het publieke domein via kunst verbindingen te leggen met maatschappelijke vraagstukken en stedelijke ontwikkelingen. Het gaat daarbij om hoogwaardige kunst die durft te spreken, uit te dagen en samen te brengen. Idealiter leidt dit ertoe dat Den Haag een rijke publieke arena kent waarin gesproken wordt via een taal van meerstemmigheid, nuances en complexiteiten. Kunst kan het debat verrijken, kanaliseren, ontzenuwen of verzachten. Het kan nieuwe betekenis geven aan noties als publiek domein en openbaarheid.

STROOM'S GROTE WERKEN (permanent)
De afgelopen jaren heeft Stroom een aantal belangrijke permanente werken gerealiseerd in de openbare ruimte. Voorbeelden zijn:
Hemels Gewelf van James Turrell
Park in het Water van Vito Acconci
Meer voorbeelden: klik hier
Op dit moment is er een nieuw werk in productie in stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg:
Ling Zhi Helicopters van Huang Yong Ping
Onthulling: 4 oktober 2020

DE BEELDENGALERIJ
De Beeldengalerij (voorheen bekend als Het Sokkelplan), een reeks van ruim 40 beelden in het centrum van de stad waarmee in 1993 is aangevangen, speelt een prominente rol in het Haagse stadsbeeld. De Beeldengalerij is bedacht en ontworpen door P. Struycken.
Voor een overzicht: klik hier

FIETS&STAL
Voor het project Fiets&Stal zijn in totaal 12 bewakingshuisjes gerealiseerd bij de fietsenstallingen van Biesieklette. De bewakingshuisjes zijn ontworpen door kunstenaars en vormgevers.
Voor een overzicht: klik hier

KUNST BIJ SCHOLEN
De gemeente heeft voorgeschreven dat bij nieuwbouw van een school in Den Haag 0,64% van de stichtingskosten aan kunst besteed moet worden. Stroom adviseert de verschillende schoolbesturen bij de besteding van deze kunstbudgetten.
Overzicht kunst bij scholen.

OVERIGE PROJECTEN
Tevens worden er tijdelijke projecten gerealiseerd zoals Scaffold van Sam Durant, Honing Bank van Olivier Darné, Nils Norman's Eetbaar Park, Debra Solomon's Foodscape Schilderswijk, Cyprien Gaillard's Dunepark en Michael Lin's Tulpenvloer.
Ook bij politiebureaus, woningbouwcorporaties en andere instellingen of locaties realiseert Stroom kunstprojecten, of speelt zij een bemiddelende rol. Een recente voorbeelden zijn het Thorbecke monument van Thom Puckey (2017), het kunstwerk ter ere van George Maduro van Jikke van Loon, De Speler van Folkert de Jong (2014) en Resetting van Toby Paterson  (2013).
Voor een overzicht: klik hier.

KUNSTPROJECTEN BIJ VINEXLOCATIES
Stroom bemiddelt bij grootschalige stedenbouwkundige projecten, zoals bij de ontwikkeling van de Vinex-locaties:
- Wateringse Veld
- Ypenburg
- Leidschenveen.

 

Huang Yong Ping bezocht zomer 2019 de productie van 'Ling Zhi Helicopters'
foto: Wineke van Muiswinkel, courtesy Stroom Den Haag
Tirzo Martha, 'De dematerialisatie van de vijf geboden in de vijf zintuigen', 2019
foto: Naomi Moonlion, courtesy Stroom Den Haag
Navid Nuur, 'RE/FLECT/OR', 2018
foto: Sander Foederer, courtesy Stroom Den Haag
Gabriel Lester, 'Bambaataa', 2018
foto: Eveline van Egdom, courtesy Stroom Den Haag
Thom Puckey, Thorbecke monument (detail)
foto: © Thom Puckey
Jikke van Loon, kunstwerk ter ere van George Maduro, 2017
foto: © Jikke van Loon
Eetbaar Park van Nils Norman
foto: Eric de Vries, courtesy Stroom Den Haag
Cyprien Gaillard's 'Dunepark' bij de opening
foto: Stroom Den Haag
'Scaffold' van Sam Durant, 2013
foto: Sander Heezen, courtesy Stroom Den Haag
James Turrell, Hemels Gewelf
foto: Gerrit Schreurs Fotografie
Acconci Studio, Park in het Water
foto: Jannes Linders
De Beeldengalerij: Karel Appel
foto: Renate Boere, Cas Marks, Laurens van der Pool
Folkert de Jong, 'De Speler' op Koningsplein
foto: Gerrit Schreurs, courtesy Stroom Den Haag
Toby Paterson, Resetting, 2013
foto: Stroom Den Haag
De Bestuivingskamer in tuin GEM/Fotomuseum Den Haag
foto: Eric de Vries, courtesy Stroom Den Haag
Honing Bank: de Koninginnenbank bij Stroom Den Haag
foto: Stroom Den Haag
Kunst bij scholen: 'Woofah', Bisscheroux & Voet, Maris College Bohemen, 2011
Foodscape Schilderswijk, 2011
foto: © Urbaniahoeve
Michael Lin's Tulpenvloer
foto: Stroom Den Haag
FAT, Fiets&Stal
foto: Stroom Den Haag