Educatie

Film educatieproject 'Madurodam Vrede en Recht'
Bekijk op YouTube

Voor informatie over educatieve projecten, overleg en afspraken:
Jane Huldman, jhuldman@stroom.nl
T. 070 3658985

Stroom Den Haag ziet educatie niet als een supplement bij het programma, maar juist als integraal onderdeel daarvan. Onze educatieve projecten stellen zich ten doel om verdieping te bieden, bewustzijn te creëren en kennisuitwisseling te realiseren. Hierbij richten we ons op een brede doelgroep wat betreft leeftijd, achtergrond en professionele betrokkenheid. De methode die wij kiezen is eerder te beschrijven als ‘denken door middel van kunst' dan als ‘denken over kunst'.

Stroom School
Om de educatieve waarde van onze tentoonstellingen te benadrukken hebben we de activiteiten die hieraan verbonden zijn Stroom School genoemd. Voor het actuele Stroom School aanbod zie de lopende tentoonstelling(en) en manifestatie(s).

Cultuuronderwijs op zijn Haags (CoH)
Stroom Den Haag maakt deel uit van de zogeheten Alliantie Beeldende Kunst die zich onder begeleiding van CultuurSchakel bezighoudt met de ontwikkeling van de doorlopende leerlijn Cultuuronderwijs op zijn Haags. De leerlijnen - van beeldende kunst tot aan film, podiumkunst en nieuwe media - worden ontwikkeld door groepsleerkrachten van Haagse basisscholen in samenwerking met vertegenwoordigers van de Haagse culturele instellingen. Het aanbod van Stroom bestaat o.a. uit Achter de schermen (een bezoek op het kunstenaarsatelier); KiK: Kunstenaar in de Klas (professionele kunstenaars komen op bezoek in de klas); en De Beeldengalerij (n.a.v. de beelden in de Haagse binnenstad). >> lees meer over het aanbod van Stroom Den Haag

2018

IMC Weekendschool Den Haag, januari/februari 2018
Een tweede leven, o.l.v. Damian van der Velden

De drie leszondagen waren weer een groot succes. Ook dit keer hebben we Damian van der Velden gevraagd om de groep zeer gemotiveerde Weekendschoolleerlingen te begeleiden in hun ambitie om een kunstwerk van afvalmateriaal te maken. Na een bezoek aan een museum, werkplaats of atelier, ging elke groep van vijf leerlingen met hun ‘eigen' kunstenaar aan de slag. Behalve Damian van der Velden waren dit: Philip Akkerman (kunstschilder, zelfportretten), Mariette Mulder (beeldhouwer, kunstwerk van speelgoed en ander materiaal), Simone van Olst (beeldhouwer, beeldjes van speksteen) en Justine le Clercq (organisator van tentoonstellingen). De derde en laatste les werd alles wat door de leerlingen was gemaakt in de Regentenkamer geëxposeerd. En niet zomaar. Heel serieus bekeken de leerlingen hoe alles zo goed mogelijk tot z'n recht zou kunnen komen en wat ze aan de bezoekers zouden vertellen. Niet allen wij maar ook de ouders waren apetrots!

Tamarschool en OBS Het Volle Leven
Beeldengalerij, februari/april 2018
Rondleidingen door Ingrid Mol, André Kruysen, Wieke Terpstra, Ilse Versluys

Zie bestaande informatie Beeldengalerij >> klik hier
 
BO Carolusschool Den Haag, mei 2018
Kunstproject Haags Licht, inspiratielessen door Hans Eijkenboom, Hanna de Haan, Ingrid Mol

Het thema van dit project binnen de discipline beeldend is Onze Stad. Onder de titel Haags Licht ontdekken de leerlingen de verschillende gezichten van Den Haag. De nadruk ligt hierbij op het weergeven van hun eigen impressie van verschillende delen van Den Haag. Welke gezichten kent Den Haag? Hoe ontwerp ik een zee-, stads- en poldergezicht? Hoe bepaal ik de horizon? Wat zijn de verschillen tussen stadsgezichten bij nacht en bij dag? Hoe werk ik met de aquareltechniek? Op het thema ‘in beeld' staat een aantal kunstwerken uit de Beeldengalerij centraal en een wijkwandeling langs diverse beelden. Hier gaat het om de zeggingskracht van een beeld in relatie tot de omgeving. En wat te denken van vogels als belangrijke en vanzelfsprekende bewoners van de stad. Ze zorgen voor hun eigen nest maar wat te denken van een heus vogelhotel?
Met grote creativiteit onderzochten de leerlingen deze thema's met behulp van kleur, licht- en schaduwwerking, compositie en uitsnede op het platte vlak, en met behulp van verschillende materialen en technieken.
 
Maris College Belgisch Park, mei/juni 2018
Utopieproject met 3 VWO begeleid door Topp&Dubio (Frits Dijcks en Sander de Haas)

Het is inmiddels het vierde jaar dat Stroom als opdrachtgever betrokken is bij een educatief project, dat onder begeleiding van kunstenaars door leerlingen van het Maris College Belgisch Park wordt uitgevoerd. Het is een fijne en bijzondere samenwerking als je bedenkt dat het thema voor de opdracht in nauwe samenspraak met de docent(en), zoals nu weer Paul Bruijninckx, wordt bepaald. Na de goede ervaringen de vorige keer, hebben we opnieuw gekozen voor een dummy als een verzameling van ideeën waarin de leerlingen los kunnen gaan. Als thema kozen we voor Utopie. Dat is weliswaar niet nieuw, maar kan wel heel wat fantasieën losmaken. En dat is ook gebeurd. Wat een ongelooflijk verrassende en eigenzinnige resultaten heeft de opdracht opgeleverd! En precies waar we met dit project naartoe wilden. Het (ogenschijnlijk) onmogelijke mogelijk maken, (zelf)bewustzijn creëren en de eigen talenten en kwaliteiten leren ontdekken en waarderen. De kleine groep van acht erg gemotiveerde leerlingen van 3 VWO, Dexter, Sirik en Niels, Isa, Masay & Naya, Igor, Sofie, en Elias die de bingo verzorgde, hebben er een geweldige eindpresentatie van gemaakt. Hierbij wil ik niet nalaten om Frits Dijcks en Sander de Haas te noemen als de kunstenaars die met groot enthousiasme, bezieling en inspiratie, hen terzijde heeft gestaan.

Achter de schermen
Niets is zo inspirerend en verrassend als een bezoek op het kunstenaarsatelier. Daar wordt de kunstenaarspraktijk en passie opeens tastbaar. Een heuse blik dus achter de schermen.
Scholen kunnen zelfs aangeven naar welke discipline de voorkeur uitgaat, ook al is het misschien het leukst om ook die een verrassing te laten zijn.
Duur: 60 minuten (excl. reistijd)
Kosten: € 50,- per atelierbezoek
 
Veurs Lyceum Leidschendam, mei 2018
Onderzoeksproject de waarde van kunst, door leerlingen 3 havo/vwo

Onderdeel van educatie zijn de projecten die door scholen worden geïnitieerd zoals het jaarlijks terugkerende onderzoek naar de waarde van kunst. Leerlingen van 3 havo/vwo bezoeken voor dit onderzoek diverse instellingen, w.o. Stroom, waarvoor ze zich eerst verdiepen in de achtergrond en het beleid. Vervolgens formuleren ze zelf de vragen die ze tijdens hun bezoek aan Stroom willen stellen. Het maken van beeldmateriaal en een verslag ronden hun onderzoek af dat door de school wordt beoordeeld en met een cijfer of anders wordt gewaardeerd.

2017

Het Vogelhotel van Hans Eijkenboom op basisschool Het Volle Leven
Deze prachtige vogelhotels maken deel uit van het Madurodam project Vrede & Recht uit 2016. Kunstenaar Hans Eijkenboom heeft ze gemaakt met de leerlingen van Basisschool Het Volle Leven in Den Haag. Het project is nu pas (in 2017) afgerond omdat het schoolplein werd vernieuwd en de vogelhotels daar een plek zouden krijgen. Op het schoolplein staan nu Moeder (hoog 4, 65 meter) en Kind (hoog 1,44 meter). In totaal zijn er meer dan 70 voorzieningen voor vogels, insecten, vleermuizen, vlinders, geiten, kippen en konijnen, gemaakt van zoveel mogelijk gebruikte materialen. Kijk ook op: www.hanseijkenboom.nl

17 t/m 19 oktober 2017
ihkv tentoonstelling Speel je stad en
Festival De Betovering

Workshops Het Spuiplein - mijn ideale speelplek
Workshops voor kinderen van 9 t/m 12 jaar tijdens Festival De Betovering o.l.v. ontwerpers Cathelijne Montens en Krijn Christiaansen.
Meer informatie en aanmelden: >> klik hier

C&C Dummyproject Maris College Belgisch Park
Sinds een paar jaar organiseert het Maris College Belgisch Park het C&C (Cultuur en Communicatie) project. Hiervoor moeten de leerlingen specifieke opdrachten uitvoeren die maatschappelijke onderwerpen of levensvragen tot onderwerp hebben. Voor de artistieke begeleiding van het project heeft de school samenwerking met Stroom gezocht. We hebben gekozen voor het thema Identiteit.
Kunstenaars Mickey Yang, Rixt de Boer, Tanja Smit, Topp & Dubio, en Sybren de Boer, werken ieder met een groep leerlingen van 3 Havo. Onder hun begeleiding zullen de leerlingen kennis maken met de productionele kant van kunst, de rol van kunst in de maatschappij, en de inhoudelijke achtergrond van het gemaakte werk. Daarnaast worden ze geprikkeld tot onderlinge samenwerking en tot reflectie, en de eigen talenten te ontdekken en te duiden. Het project wordt in januari 2017 op school afgesloten met een tentoonstelling van de gemaakte projecten.
 
IMC Weekendschool (zie ook 2018)
Het recyclemateriaal dat Damian van der Velden in haar kunst verwerkt, is precies datgene waarmee de leerlingen van de Weekendschool aan de slag wilden. Zo gefascineerd zijn ze door de werken die Damian van afvalmateriaal maakt. En dan worden de kunstwerken die zij met Damian maken, in december 2016 ook nog eens in het Gemeentemuseum Den Haag gepresenteerd. Heel kort, maar toch.
De Weekendschool is een school op zondag voor gemotiveerde kinderen uit sociaaleconomisch zwakke wijken. De kinderen gaan vanaf groep 7 tot en met de brugklas een extra dag in de week naar school. Niet om te leren rekenen en schrijven, maar om te leren van enthousiaste professionals! Op zondag spelen ze een rechtszaak na in de rechtbank, krijgen ze les van brandweermannen in de kazerne, leren ze debatteren met politici, presenteren ze het journaal en maken ze kunstwerken met echte kunstenaars. Ze krijgen lessen in journalistiek, sterrenkunde, geneeskunde, recht, psychologie, film en nog veel meer. Op deze manier leren de kinderen hun talenten te ontdekken, krijgen ze meer zelfvertrouwen en ontmoeten ze mensen uit verschillende lagen van de samenleving.

Workshops Merijn Bolink
Kindcentrum Kosmos nodigde kunstenaar Merijn Bolink uit een ontwerp te maken voor een serie kunstwerken voor het nieuwe schoolgebouw (meer hierover: klik hier). Verzoek aan de kunstenaar was om ook de scholieren te betrekken in de ontwikkeling van het ontwerp. De serie kunstwerken is tot stand gekomen in overleg met Stroom Den Haag, de architect en directie en medewerkers van de school. In het oude schoolgebouw gaf de kunstenaar acht workshops waaraan het overgrote deel van de scholieren uit alle groepen deelnam. In deze workshops werd kinderen gevraagd ideeën en uitgangspunten te bedenken die met het thema evenwicht te maken hebben en die op één of andere manier zouden kunnen bijdragen aan het ontwerp van het kunstwerk. De workshops leverden een bonte verzameling schetsen en tekeningen op. Een aantal van de ideeën en voorstellen was van grote invloed op het uiteindelijke ontwerp.
 
Cultuuronderwijs op zijn Haags:
KiK (Kunstenaar in de Klas)

In het kader van de doorlopende leerlijn Cultuureducatie op zijn Haags is Stroom ook betrokken bij KiK, oftewel Kunstenaar in de Klas. In 2016-2017 verzorgden de vkunstenaars Farah Rahman, Manon Bovenkerk en Jorrit Paaijmans inspiratielessen in resp. groep 7-8 en 6-7 van de Paul Krugerschool. De nadruk lag deze keer op Mediacultuur en het thema "verhalen".

Doorlopende leerlijn
Cultuuronderwijs op zijn Haags

Sinds 2013 maakt Stroom Den Haag deel uit van de zogeheten Alliantie Beeldende Kunst die zich onder begeleiding van CultuurSchakel, bezighoudt met de ontwikkeling van de doorlopende leerlijn Cultuuronderwijs op zijn Haags.
N.a.v. van De Beeldengalerij ontwikkelde kunstenaar Ingrid Mol in dit kader voor Stroom Den Haag het project Hier kan jouw beeld staan. Lees hier meer over op de speciale website: www.hierkanjouwbeeldstaan.com

2016

Educatieproject Vrede & Recht (i.s.m. Madurodam)
Madurodam heeft Stroom Den Haag benaderd in verband met de advisering en bemiddeling bij de realisering van het kunstwerk van George Maduro en de ontwikkeling en begeleiding van een educatieproject op Haagse basisscholen. Het thema Vrede & Recht is nauw verbonden met Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht waarbij George Maduro als de verpersoonlijking van het thema centraal staat.
In totaal zijn 1019 leerlingen van 15 scholen en 47 lokale kunstenaars in de periode van september 2015 tot juni 2016 bij het project betrokken. Iedere school werkt in overleg met de eigen vakdocent, kunstenaar en leerlingen aan de uitwerking van het thema. Zo worden onderlinge expertise, competenties en streefdoelen op een effectieve manier ingezet en werkt Stroom Den Haag voor iedere school aan een project-op-maat. Op zondag 26 juni 2016 worden al deze creatieve ideeën en resultaten in een feestelijke eindpresentatie aan het publiek getoond via een filmvertoning in Het Paard van Troje.
>> lees meer

2015

Workshops ‘Held in beeld'
22, 29, 30 december 2015 en 2 januari 2016
Deze kerstvakantie organiseert Stroom Den Haag in samenwerking met het Haags Historisch Museum educatieve workshops voor kinderen van 6-12 jaar. Kunstenaar Dorá Benyó laat de kinderen zelf hun eigen ‘Held in Beeld'  worden door ze met allerlei materialen hun eigen kostuum te laten maken en te fotograferen. Kunstenaar André Kruysen laat de kinderen hun eigen held uitbeelden op een sokkeltje. >> lees meer

Workshops Festival De Betovering 2015
19 t/m 23 oktober 2015
Tijdens de herfstvakantie (19 t/m 23 oktober 2015) staat Den Haag op meer dan 50 locaties in het teken van Festival De Betovering. De Betovering is een kunstfestival voor kinderen waar ze in hun vrije tijd kennis kunnen maken met werk van professionele kunstenaars, en met verschillende kunstdisciplines. Ook Stroom Den Haag neemt deel aan dit festival en organiseert samen met kunstenaars Bas de Boer & Judith van der Meer, en Anne Marie van Rees twee workshops binnen het thema Vrede & Recht op locatie bij Madurodam: ‘V van Vrijheidsmasker' en ‘Hangman vs. Peaceman'.
Voor beide workshops is de toegang gratis!
Meer informatie: klik hier

Cultuur & Communicatie Project

november 2014 t/m maart 2015
Het Cultuur & Communicatie Project is een initiatief van het Maris College Belgisch Park. Stroom Den Haag treedt op als opdrachtgever. Leerlingen (3 Havo) maken kennis met de productie van kunst, de rol van kunst in de maatschappij en de achtergrond van het gemaakte werk. Het doel is om de leerlingen via de uitvoering van het project te stimuleren tot samenwerking en reflectie, tot het uitwisselen van ervaringen, en de eigen (nog niet gekende) talenten te duiden.
>> meer informatie

2014

Cultuur & Communicatie Project
november 2014 t/m maart 2015
Meer informatie: zie 2015 (hierboven)

Syrious Angels: Holland Redt Syrië
‘Holland Redt Syrië' is een theaterstuk over een zeer actueel en precair onderwerp, t.w. over de hulp die door hulporganisaties wordt geboden aan vluchtelingen en getroffenen van de Syrische burgeroorlog. Behalve voorstellingen op De Parade in Rotterdam en Den Haag maakte Syrious Angels ook een schoolvoorstelling voor leerlingen vanaf klas 4 VO plus een workshop na afloop. De voorstelling werd helemaal op de actualiteit aangepast zodat de schrijnende situatie met IS er ook deel van uitmaakte en werd op 8 oktober 2014 uitgevoerd op het Sorghvliet gymnasium voor een erg enthousiaste en betrokken groep van ruim 80 leerlingen en hun docenten.
>> meer informatie

Workshops Festival De Betovering 2014
Van 17 t/m 26 oktober begint de leukste herfstvakantie van Nederland weer! In deze twee weken vindt in Den Haag Festival De Betovering plaats voor kinderen van 2 t/m 12 jaar en hun ouders. Dit festival bestaat uit meer dan 300 voorstellingen en workshops uit binnen- en buitenland, verspreid over ruim veertig theaters, bibliotheken en musea! Ook Stroom Den Haag organiseert drie workshops tijdens De Betovering, voor kinderen vanaf 9 jaar.
>> meer informatie

2013

ART-S-COOL Bijschrift
Naar aanleiding van de Honing Bank heeft Stroom Den Haag in samenwerking met kunstenaars van ART-S-COOL Bijschrift ontwikkeld! In deze lesbrief vindt u allerlei leuke knutselideeën voor kinderen die te maken hebben met bijen en heerlijke recepten met honing. Maak een eigen bijenhuisje of een zaadbom. Maar liefst 188 van de circa 350 bijensoorten in ons land worden met uitsterven bedreigd, en dat is ook slecht nieuws voor onszelf: ruim 30% van wat we eten is afhankelijk van bestuiving, waarvan de honingbij een flink deel voor zijn rekening neemt. Geen bestuiving betekent geen jam op brood, geen koffie bij het ontbijt en geen orchidee voor het raam. Bijschrift is dus een erg leerzame en leuke manier om al jong te beginnen met bewustwording over het belang van de bij! Heeft u interesse in deze lesbrief? Mail dan naar honingbank@stroom.nl en dan kunnen wij u de complete versie sturen!
Workshops Art-S-Cool bij Stroom in mei 2013


Voor het Honing Bank project en het Upcycling programma werkte Stroom samen met Duurzaamheid en Leefomgeving - Team Milieueducatie van de Gemeente Den Haag: www.milieueducatiedenhaag.nl

 

Cultuuronderwijs op zijn Haags: De Beeldengalerij (rondleiding)
Utopieproject op Maris College Belgisch Park (begeleid door Topp&Dubio)
Cultuuronderwijs op zijn Haags: Achter de schermen (een bezoek op het kunstenaarsatelier)
Cultuuronderwijs op zijn Haags: Achter de schermen (een bezoek op het kunstenaarsatelier)
IMC Weekendschool - Damian van der Velden (eindpresentatie, 2018)
foto: Jan Harm Bakhuys
IMC Weekendschool - Damian van der Velden (eindpresentatie, 2018)
foto: Jan Harm Bakhuys
Het Vogelhotel van Hans Eijkenboom op basisschool Het Volle Leven
foto: courtesy the artist
Het Vogelhotel van Hans Eijkenboom op basisschool Het Volle Leven
foto: courtesy the artist
Workshops De Betovering (Speel je stad)
Workshops Het Spuiplein - mijn ideale speelplek
foto: Eric de Vries, courtesy Stroom Den Haag
Damian van der Velden, IMC Weekendschool
foto: courtesy the artist
Damian van der Velden, IMC Weekendschool
foto: courtesy the artist
Topp & Dubio: C&C Dummyproject Maris College Belgisch Park, 2016
foto: courtesy the artists
Topp & Dubio: C&C Dummyproject Maris College Belgisch Park, 2016
foto: courtesy the artists
Merijn Bolink: schets leerling (Amir) en uiteindelijk resultaat
Madurodam Vrede en Recht: project Pietertje van Splunter en Wieke Terpstra op de Heldringschool
Excursie t.b.v. educatieproject Madurodam
foto: Ellen Rodenberg
Educatieproject Madurodam (workshops 'Eigen Huis' - Ellen Rodenberg)
foto: Ellen Rodenberg
Educatieproject Madurodam (workshops Maarten Schepers)
foto: Maarten Schepers
Project Ingrid Mol: 'Hier kan jouw beeld staan'
Het Vredespistool (workshop ihkv doorlopende leerlijn Cultuuronderwijs op zijn Haags)
foto: courtesy: Nutsschool Boldingh
Workshop 'Held in beeld', 2015
foto: Stroom Den Haag
Workshop 'Held in beeld', 2015
foto: Stroom Den Haag
Workshop 'Held in beeld', 2015
foto: Stroom Den Haag
Workshop 'Held in beeld', 2015
foto: Stroom Den Haag
Festival De Betovering 2015
Cultuur & Communicatie Project: Maris College Belgisch Park
foto: Barney de Krijger
Cultuur & Communicatie Project: Maris College Belgisch Park
foto: Barney de Krijger
'Holland redt Syrië' op Sorghvliet gymnasium
foto: Mylène Siegers, courtesy Stroom Den Haag
'Holland redt Syrië' op Sorghvliet gymnasium
foto: Mylène Siegers, courtesy Stroom Den Haag
De Betovering 2014: workshop Japanse Vliegers Maken
foto: Mylène Siegers, courtesy Stroom Den Haag
Bijschrift
Bijschrift
Contactpersoon:
Jane Huldman
t. 070-3658985 of 070-3620481
jhuldman@stroom.nl