Subsidies

For information in English: click here

De subsidieregeling van Stroom Den Haag gaat uit van de sterke aspecten en het grote potentieel van de Haagse kunstwereld, en kent twee hoofdmotieven. Allereerst het versterken van het Haagse kunstklimaat, met name middels het stimuleren van onderzoek en verdieping, van internationale uitwisseling en de binding van academieverlaters aan de stad; ten tweede het vergroten van de zichtbaarheid van Haagse kunst en kunstenaars.
Het subsidiestelsel is opgebouwd uit drie onderdelen waarmee telkens een ander doel wordt nagestreefd.

Volledige Subsidiegids 2018
Download .pdf bestand

Jaarplanning 2018 met sluitingsdata
Download .pdf bestand


PRO SUBSIDIES

De PRO subsidies zijn bedoeld ter ondersteuning en versterking van het Haagse kunstklimaat.

PRO subsidie Algemene Informatie
>> lees meer

PRO Kunstprojecten >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting (.pdf)
- download hier Modelbegroting Kunstprojecten (.xls)
- download hier Modelbegroting Publicaties (.xls)

PRO Onderzoek >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting (.pdf)
- download hier Modelbegroting (.xls)

PRO Kunstprogramma >> lees meer

- download hier Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting (.pdf)
- download hier Modelbegroting (.xls)

PRO Invest >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting (.pdf)

PRO Premium >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting (.pdf)

PRO Deo >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting (.pdf)

SPOT SUBSIDIES

De SPOT subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van presentatie of distributie.

BELANGRIJK!!!
SPOT subsidies kunnen alleen digitaal aangevraagd worden. Vul het formulier digitaal in met behulp van Adobe Acrobat Reader en mail het als attachment naar spotsubsidies@stroom.nl

SPOT subsidies Algemene Informatie
>> lees meer

SPOT Individuele tentoonstellingen >> lees meer
- download hier Digitaal Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting + checklist + criteria (.pdf)
- download hier Modelbegroting (.xls)

SPOT Groepstentoonstellingen >> lees meer
- download hier Digitaal Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting + checklist + criteria (.pdf)
- download hier Modelbegroting (.xls)

SPOT Documentatie >> lees meer
- download hier Digitaal Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting + checklist + criteria (.pdf)
- download hier Modelbegroting (.xls)

OBJECT SUBSIDIES

De OBJECT subsidies zijn bedoeld om het atelierbestand in Den Haag zowel kwantitatief als kwalitatief uit te breiden. De subsidies kunnen worden aangevraagd door individuen (kunstenaars, eigenaars van atelierpanden) en organisaties (kunstenaarsinitiatieven, collectieven).

OBJECT Subsidies Algemene Informatie
>> lees meer


OBJECT Permanent >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting (.pdf)
- download hier Modelbegroting (.xls)

OBJECT Tijdelijk >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting (.pdf)
- download hier Modelbegroting (.xls)

 

Subsidies Brochure 2018
foto: ontwerp: Studio Tint/Huug Schipper
Adviescommissie PRO subsidies 2018

Per 1 september 2018

Katayoun Arian
Maurice Bogaert
Manon Bovenkerk
Annet Dekker
Gijs Frieling
Marius Lut
Iris Sikking
Huib Haye van der Werf
Roel Wouters