Subsidies

For information in English: click here

Met de PRO- en SPOT-subsidies zet Stroom in op de ontwikkeling en (inter)nationale profilering van Haagse kunst en kunstenaars. >> KLIK HIER voor greep uit de recente toekenningen.

GESLOTEN voor aanvragen!!
Het plafond van zowel het PRO als het SPOT subsidiebudget is voor 2023 bereikt en er kunnen dit jaar helaas geen aanvragen meer in behandeling genomen worden.


- De subsidieregeling van Stroom Den Haag gaat uit van de sterke aspecten en het grote potentieel van de Haagse kunstwereld, en kent twee hoofdmotieven. Allereerst het versterken van het Haagse kunstklimaat, met name middels het stimuleren van onderzoek en verdieping, van internationale uitwisseling en de binding van academieverlaters aan de stad; ten tweede het vergroten van de zichtbaarheid van Haagse kunst en kunstenaars.

- De subsidies van Stroom worden telkens eenmalig toegekend. Zij hebben een concrete vorm en directe werking. De subsidies van Stroom zijn niet bedoeld om te voorzien in kosten voor structureel levensonderhoud of beroepskosten.
- Het subsidiestelsel van Stroom onderscheidt zich van landelijke regelingen door het ‘Haags belang'. Als onderliggend criterium bij de beoordeling van aanvragen wordt steeds de (bijdrage aan) verbetering en versterking van het Haags kunstklimaat gehanteerd. Vanuit een kwalitatief hoogwaardige, open en dynamische lokale kunstwereld vinden Haagse kunstenaars beter aansluiting bij de (inter)nationale kunstwereld.
- Stroom heeft als doelstelling het stimuleren van het beeldende kunstklimaat in Den Haag. Daartoe rekenen we ook een veilige (werk)omgeving voor kunstenaars, professionals en belangstellenden. In geval van (ernstige verdenking van) grensoverschrijdend gedrag waarbij personen zich in hun veiligheid bedreigd voelen, behoudt Stroom zich het recht voor maatregelen te nemen, zoals het niet in behandeling nemen van een subsidieaanvraag, of het afwijzen van inschrijving in het kunstenaarsbestand.

Het subsidiestelsel is opgebouwd uit drie onderdelen waarmee telkens een ander doel wordt nagestreefd.

Volledige Subsidiegids 2023
Download .pdf bestand (versie 1.0)

Sluitingsdata PRO subsidies 2023
>> zie pagina desbetreffende subsidie

Jaarplanning 2023 met sluitingsdata
Download .pdf bestand

PRO SUBSIDIES

De PRO subsidies zijn bedoeld ter ondersteuning en versterking van het Haagse kunstklimaat. De aanvragen worden beoordeeld door de onafhankelijke Adviescommissie PRO.

PRO Subsidie Digitale Aanvraagformulieren
PRO Subsidies kunnen alleen digitaal worden aangevraagd. Stuur alle relevante informatie (ingevuld digitaal aanvraagformulier, projectvoorstel, begroting, documentatie enzovoort) per email naar: prosubsidies@stroom.nl
Grote bestanden (zoals documentatie, video-bestanden) graag versturen via We Transfer.

PRO subsidie Algemene Informatie
>> lees meer

PRO-toekenning eindverslag
Bij alle PRO-toekenningen moet aan het einde van de projectperiode een PRO-eindverslag worden aangeleverd. Vanaf januari 2023 moet hiervoor een standaard format worden gebruikt:
>> download hier Format Inhoudelijk eindverslag PRO Subsidie (Word)

PRO Kunstprojecten >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier2023 (.pdf)
- download hier Toelichting Criteria/Checklist2023 (.pdf)
- download hier Modelbegroting Kunstprojecten-publicaties2023 (.xlsx)
Als je een probleem hebt met het downloaden van de Excel-modelbegrotingen, download ze dan hier via We Transfer.

PRO Onderzoek >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier2023 (.pdf)
- download hier Toelichting Criteria/Checklist2023 (.pdf)
- download hier Modelbegroting Onderzoek2023 (.xlsx)
Als je een probleem hebt met het downloaden van de Excel-modelbegrotingen, download ze dan hier via We Transfer.

PRO Kunstprogramma >> lees meer

- download hier Aanvraagformulier2023 (.pdf)
- download hier Toelichting Criteria/Checklist2023 (.pdf)
- download hier Modelbegroting Kunstprogramma2023 (.xlsx)
Als je een probleem hebt met het downloaden van de Excel-modelbegrotingen, download ze dan hier via We Transfer.

PRO Invest >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier2023 (.pdf)
- download hier Toelichting Criteria/Checklist2023 (.pdf)
- download hier Modelbegroting Invest2023 (.xlsx)
Als je een probleem hebt met het downloaden van de Excel-modelbegrotingen, download ze dan hier via We Transfer.

PRO Premium >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier2023 (.pdf)
- download hier Toelichting Criteria/Checklist2023 (.pdf)
- download hier Modelbegroting Premium2023 (.xlsx)
Als je een probleem hebt met het downloaden van de Excel-modelbegrotingen, download ze dan hier via We Transfer.

PRO Deo >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier2023 (.pdf)
- download hier Toelichting Criteria/Checklist2023 (.pdf)

SPOT SUBSIDIES

De SPOT subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van presentatie of distributie. SPOT subsidies kunnen alleen digitaal aangevraagd worden. Vul het formulier digitaal in met behulp van Adobe Acrobat Reader en mail het als attachment naar: spotsubsidies@stroom.nl

SPOT KWARTAAL BUDGET
Het SPOT subsidiebudget 2023 wordt verdeeld over 4 kwartalen:
Kwartaal I: januari, februari, maart
Kwartaal II: april, mei, juni
Kwartaal III: juli, augustus, september
Kwartaal IV: oktober, november, december
>> Check de rechter kolom hiernaast
 
Subsidies komen ten laste van het kwartaal waarin de opening van de tentoonstelling of de start van de documentatie plaatsvindt. Leidend daarbij is de datum waarop de tentoonstelling / documentatie start, en niet de inleverdatum van de SPOT-aanvraag. Voorbeeld: de SPOT aanvraag wordt in maart ingediend voor een tentoonstelling waarvan de opening 8 augustus plaatsvindt. Het toegekende bedrag voor deze aanvraag zal dan in het SPOT budget van kwartaal III worden geplaatst.
 
In de rechter kolom hiernaast wordt aangegeven of voor een bepaald kwartaal wel of geen aanvragen kunnen worden ingediend, door de melding ‘open voor aanvragen' of ‘gesloten voor aanvragen'. Gesloten voor aanvragen betekent dat het kwartaalmaximum van het subsidiebudget is bereikt en er geen aanvragen meer voor dat kwartaal in behandeling kunnen worden genomen.


SPOT subsidies Algemene Informatie
>> lees meer


SPOT Individuele tentoonstellingen >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier2023 (pdf)
- download hier Toelichting Criteria/Checklist2023 (.pdf)
- download hier Modelbegroting SPOT Individueel2023 (.xlsx)
Als je een probleem hebt met het downloaden van de Excel-modelbegrotingen, download ze dan hier via We Transfer.

SPOT Groepstentoonstellingen >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier 2023 (pdf)
- download hier Toelichting Criteria/Checklist2023 (.pdf)
- download hier Modelbegroting SPOT Groeps 2023 (.xlsx)
Als je een probleem hebt met het downloaden van de Excel-modelbegrotingen, download ze dan hier via We Transfer.

SPOT Documentatie >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier2023 (pdf)
- download hier Toelichting Criteria/Checklist2023 (.pdf)
Als je een probleem hebt met het downloaden van de Excel-modelbegrotingen, download ze dan hier via We Transfer.

OBJECT SUBSIDIES

De OBJECT subsidies zijn bedoeld om het atelierbestand in Den Haag zowel kwantitatief als kwalitatief uit te breiden. De subsidies kunnen worden aangevraagd door individuen (kunstenaars, eigenaars van atelierpanden) en organisaties (kunstenaarsinitiatieven, collectieven).

OBJECT Subsidies Algemene Informatie
>> lees meer


OBJECT Permanent >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier 2023 (.pdf)
- download hier Toelichting Criteria/Checklist2023 (.pdf)
- download hier Modelbegroting OBJECT 2023 (.xlsx)
Als je een probleem hebt met het downloaden van de Excel-modelbegrotingen, download ze dan hier via We Transfer.


OBJECT Tijdelijk >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier 2023 (.pdf)
- download hier Toelichting Criteria/Checklist2023 (.pdf)
- download hier Modelbegroting OBJECT 2023 (.xlsx)
Als je een probleem hebt met het downloaden van de Excel-modelbegrotingen, download ze dan hier via We Transfer.

 

Houd deze kolom in de gaten voor de laatste stand van zaken rondom de beschikbaarheid van het SPOT budget.

STAND VAN ZAKEN SPOT BUDGET

KWARTAAL I:
januari, februari, maart                                
GESLOTEN voor aanvragen
Het kwartaalmaximum van het subsidiebudget is bereikt en er kunnen geen aanvragen meer voor dit kwartaal in behandeling genomen worden.

KWARTAAL  II:
april, mei, juni
GESLOTEN voor aanvragen
Het kwartaalmaximum van het subsidiebudget is bereikt en er kunnen geen aanvragen meer voor dit kwartaal in behandeling genomen worden.

KWARTAAL III:
juli, augustus, september
GESLOTEN voor aanvragen
Het kwartaalmaximum van het subsidiebudget is bereikt en er kunnen geen aanvragen meer voor dit kwartaal in behandeling genomen worden.

KWARTAAL IV:
oktober, november, december
GESLOTEN voor aanvragen
Het kwartaalmaximum van het subsidiebudget is bereikt en er kunnen geen aanvragen meer voor dit kwartaal in behandeling genomen worden.


LEDEN ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMISSIE PRO SUBSIDIES
>> Klik hier