Toby Paterson: Resetting, 2013

Zuiderpark, hoek Loevesteinlaan / Melis Stokelaan, Den Haag

Onthulling: maandag 1 juli 2013, 17:30 uur
door Marjolein de Jong
(wethouder Cultuur, Binnenstad en Internationaal) in aanwezigheid van Toby Paterson
Foto-album opening op facebook
Locatie: Zuiderpark, hoek Loevesteinlaan / Melis Stokelaan, Den Haag
In opdracht van: Haag Wonen
Advies: Stroom Den Haag

Wat te doen met het prachtige beeldenreliëf van Jacques van Rhijn dat na de oorlog deel uitmaakte van de wederopbouw in Den Haag Zuidwest maar ten gronde dreigde te gaan aan de slopershamer? Die vraag werd actueel toen de gemeente Den Haag (afdeling Monumentenzorg) een inventarisatie van de monumentale wandkunst in Den Haag Zuidwest liet maken en een subsidie beschikbaar stelde voor het herplaatsen en renoveren van de kunstwerken. Van deze mogelijkheid maakte de woningcorporatie Haag Wonen gebruik toen een huizenblok aan de Loevesteinlaan in 2007 plaats moest maken voor nieuwbouw.

In samenspraak met Monumentenzorg en Stroom Den Haag krijgt het kunstwerk van Van Rhijn een nieuwe locatie in het Zuiderpark. Toby Paterson ontwierp voor de keramische ornamenten een eigentijdse setting waardoor het werk als herkenbaar baken voor de buurt bewaard blijft.
 
Lange tijd gaapte er grote gaten op de kopse kant van het huizenblok aan de Loevesteinlaan, maar bewoners van Den Haag Zuidwest kennen het werk maar al te goed; het keramische beeldenreliëf uit 1955 van de beeldhouwer Jacques van Rhijn (1921, Venlo). Het vormt samen met een vergelijkbare reeks aan een blok aan de Hengelolaan en de Heilige Anthoniuskerk aan de de Leyweg, een drie-eenheid. Het werk verwijst naar de wederopbouw en is een typisch voorbeeld van monumentale wandkunst zoals die na de oorlog in Nederland werd toegepast.

Woningcorporatie Haag Wonen erkende het kunsthistorisch belang van de ornamenten en nam ze in de herstructuringsplannen van het gebied op voor herplaatsing. Door de recessie is het nieuwbouwproject echter stil komen te vallen en werd gezocht naar een andere mogelijkheid om het werk voor de buurt te behouden.

Op advies van Stroom Den Haag werd de Britse kunstenaar Toby Paterson (1974, Glasgow), bij het project betrokken aangezien hij eerder voor de tentoonstelling Generosity (2007) bij Stroom al uitgebreid onderzoek naar de kunst en architectuur in Den Haag Zuidwest had gedaan. Paterson, winnaar van de prestigieuze Beck's Futures Award, heeft een sterke fascinatie voor de naoorlogse ideologie over een maakbare samenleving die zich vertaalde in sociale woningbouw.

In zijn werk Resetting worden de ornamenten door een driehoekige metalen structuur ‘gedragen', kun je daadwerkelijk tussen de ornamenten doorlopen en is voor het eerst ook de achterkant te zien. Als meest geschikte locatie werd gekozen voor een kleine weide in het Zuiderpark tegenover het gesloopte woonblok. Hierdoor blijft de relatie met de andere ornamenten van Van Rhijn intact, en zal voor de buurt en haar bewoners een kenmerkend kunstwerk behouden blijven.

PERS
Haag Wonen, 2 juli 2013
AD Haagsche Courant, 24 juni 2013
Haagse Allerlei.nl, 17 juni 2013
Den Haag FM.nl, 17 juni 2013

Toby Paterson, Resetting, 2013
foto: Stroom Den Haag
Toby Paterson, Resetting, 2013
foto: Stroom Den Haag
Bart Moesbergen (directeur Strategie en Vastgoed Haag Wonen), bewoners, wethouder Marjolein de Jong, Toby Paterson (en zoon)
foto: Ton Groenendijk
Toby Paterson, Resetting, 2013
foto: Stroom Den Haag
Toby Paterson, Resetting, 2013 (detail)
foto: Stroom Den Haag
Toby Paterson, Resetting, 2013
foto: Stroom Den Haag
Toby Paterson, Resetting, 2013 (detail)
foto: Maaike Lauwaert
Plaatsing Toby Paterson, Resetting, 2013
foto: Stroom Den Haag
Plaatsing Toby Paterson, Resetting, 2013
foto: Stroom Den Haag
Jacques van Rhijn: voor en na
foto: © Akbar Simonse
Toby Paterson, Resetting (maquette)
foto: Toby Paterson