Beeldende kunst

Het beeldend kunstbeleid van Stroom Den Haag richt zich onder andere op het organiseren van tentoonstellingen, lezingen en andere presentaties en op het ontwikkelen en uitvoeren van een voorwaardenscheppend beleid om het Haagse kunstklimaat te versterken en de zichtbaarheid ervan te vergroten.

Andere aandachtsgebieden in het kader van beeldende kunst zijn o.a.:

De Ouborg Prijs die minimaal 1 maal in de 4 jaar wordt toegekend aan een Haagse kunstenaar van wie het oeuvre zowel lokaal als nationaal van belang is. De Ouborg Prijs is de Haagse stadsprijs voor beeldende kunst, genoemd naar de Haagse kunstenaar Pieter Ouborg (1893-1956).

De jaarlijkse Aanmoedigingsprijs die door een speciaal samengestelde werkgroep wordt toegekend aan academieverlaters van de dag- en de avondopleiding van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag.

The Hague Contemporary
De digitale agenda INDEX Actuele Kunst Den Haag is per 1 februari 2017 stopgezet. De kunstwereld, het publiek, de manier van communiceren en de inzet van middelen zijn veranderd; het kunstklimaat in Den Haag is versterkt. Na 11 jaargangen (september 2006 t/m januari 2017) vindt Stroom het belangrijk dat het kunstenveld zelf de verantwoordelijkheid voor collectieve communicatie op zich neemt, en het belang ervan onderstreept. In het verlengde daarvan is er een nieuw initiatief gestart om het verspreiden en promoten van informatie over de actuele kunst in Den Haag vorm te geven:
The Hague Contemporary