Foodscape Schilderswijk

Schilderswijk, Den Haag

Locatie: Schilderswijk, Den Haag
2010-heden
Onderdeel van Foodprint


Kan voedsel zorgen voor een leukere buurt met meer gezonde mensen, waar samen voedsel produceren voor nieuwe verbintenissen zorgt? Deze vraag was voor kunstenaar Debra Solomon aanleiding voor het project Foodscape Schilderswijk. Met buurtbewoners en wijkorganisaties legt zij met haar Stichting Urbaniahoeve diverse foodscapes van kruidengazons, fruitbomen en bessenstruiken aan. Samen tuinieren, onderhoud plegen en koken wordt op ongedwongen wijze verbonden met stadslandbouw en een gedeelde zorg voor de openbare ruimte. Door de actieve inzet van de bewoners zelf verandert de buurt in een prachtige plek, waarbij men smakelijk voedsel oogst.

Stichting Urbaniahoeve, Social Design Lab voor Stadslandbouw, stimuleert stedelingen om de eigen voedselproductie en -opslag te regelen.

Doe mee aan Foodscape Schilderswijk:
www.urbaniahoeve.nl

Actueel nieuws en fotoalbums:
www.foodprint.stroom.nl


Foodscape Schilderswijk is onderdeel van het meerjarenprogramma Foodprint van Stroom Den Haag en komt tot stand met dank aan:
Gemeente Den Haag (Fonds Burgerschap, Natuur- en Milieucommunicatie), Woningcorporatie Haag Wonen, Fonds 1818, Stichting DOEN, Ministerie van LNV, Fonds BKVB.

Foodscape Schilderswijk, 2011
foto: © Urbaniahoeve
Foodscape Schilderswijk, 2011
foto: © Urbaniahoeve
Bezoek Prinses Maxina aan Foodscape Schilderswijk, 2011
foto: Jeannette Schols / Oranje Fonds
Henk Bleker bezoekt Foodscape Schilderswijk, 2011
foto: Stroom Den Haag
Foodscape Schilderswijk, 2011
foto: © Urbaniahoeve
Foodscape Schilderswijk, 2011
foto: © Urbaniahoeve
Foodscape Schilderswijk, 2011
foto: © Urbaniahoeve
Foodscape Schilderswijk, 2010
foto: © Urbaniahoeve
Foodscape Schilderswijk, 2010
foto: © Urbaniahoeve
Foodscape Schilderswijk, 2010
foto: © Urbaniahoeve
Foodscape Schilderswijk, 2011
foto: © Urbaniahoeve