Vito Acconci & Studio: Park in het Water

Laakhaven/Hollands Spoor, bij de Haagse Hogeschool, Den Haag

Bekijk de locatie op Google Maps

Update augustus 2019:
Parel uit de provincie: Een park in het water in Den Haag

Acconci's voorstel voor het gebied Laakhaven/Holland Spoor was een vrijblijvend mega-plan waarvoor hij een maquette had gemaakt ter gelegenheid van de tentoonstelling van zijn kunst-in-de-openbare-ruimte-modellen in 1993 in Den Haag. Bij de toelichting van dit plan raakte de architect Hans van Beek van het betrokken gebied van de Haagse Hogeschool zo geïnteresseerd dat hij Acconci vroeg om het tot haalbare proporties uit te werken en bood de assistentie van zijn bureau Pro aan.

In het voorstel dat Vito Acconci & Studio (Luis Vera, Jenny Shrider, Charles Doherty), New York, in nauwe samenwerking met het architectenbureau Pro heeft ontwikkeld, wordt gesuggereerd dat een stuk land in de vorm van een kwartpunt uit een cirkel met een straal van circa 40 meter, uit het land wordt geschoven en gekanteld. Op het uitgeschoven stuk land wordt alles meegenomen wat erop staat aan bomen, lantaarns en bodembedekking. Het bestaande geometrische beplantingspatroon wordt onderbroken met als gevolg dat bomen in een grote pot met grond in het water terechtkomen en dat in de kade vormen overblijven die als zitbanken gebruikt kunnen worden. Ondanks het feit dat Acconci zich nu op architectonisch terrein beweegt, spelen de aspecten uit zijn vroege werk, zoals intimiteit en openbaarheid, het persoonlijke en het publieke, nog steeds een rol.

Acconci & Studio: Park in het water
foto: Gerrit Schreurs Fotografie, 2008
Vito Acconci & Studio 'Park in het water'
foto: Jannes Linders
Vito Acconci & Studio 'Park in het water'
foto: Jannes Linders
Vito Acconci & Studio 'Park in het water'
foto: Jannes Linders