Vinexlocatie Wateringse Veld

Wateringse Veld, Den Haag

Stroom adviseert en bemiddelt bij grootschalige stedenbouwkundige projecten, zoals bij de ontwikkeling van de Vinex-locaties Leidschenveen, Wateringse Veld en Ypenburg. Ook vanuit leefbaarheidsgelden worden dikwijls ‘artistieke' activiteiten geïnitieerd die zich in de openbare ruimte van de stad afspelen. Stroom wordt per situatie vaak verschillend betrokken bij deze projecten. Op verzoek van de Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld heeft Stroom in 1996 een kunstenplan ontwikkeld voor deze Vinexlocatie, die toen in aanbouw was (een Vinexwijk met in totaal 8000 woningen). ‘Licht', ‘water',‘natuur' en ‘mobiliteit' zijn de leidende thema's bij de kunstprojecten in Wateringse Veld.

In een nieuw deel van Wateringse Veld, Wateringse Binnentuinen, worden kunstwerken geplaatst op de bruggen van drie keramisten: Dora Dolz (†), Wietske van Leeuwen en Tejo Philips. Deze zijn in 2008 en 2009 geproduceerd. Door de vertraagde verkoop van de huizen, worden de kunstwerken tijdelijk door de gemeente Den Haag opgeslagen en later in 2010 geplaatst.

Eind september 2010 is in het Hoge Veld gebied ‘John Wayne', een levensgroot ruiterstandbeeld van QS Serafijn in het water geplaatst. Het werk bestaat verder uit een roman voor en over de wijk. Meer over deze oplevering klik hier.

Marjan Schoenmakers kreeg in 2001 een opdracht voor het noordelijk deel van het Wateringse Veld. Zij heeft een tekstenplan opgesteld, waarbij over het hele gebied een subtiele poëzie van teksten en woorden wordt verspreid. De teksten zijn deels afkomstig uit haar eigen ‘Woorden Archief' en deels ontleend aan gesprekken met toekomstige bewoners, met als onderwerp het verdwijnen (kassen en weiland) en verschijnen (huizen, tuinen en parken).
Voor het Hoge Veld heeft zij in 2010 intrigerende teksten in houten vlonders gefreesd. Het zijn flarden van gesprekken die zij voerde met nieuwe bewoners uit de buurt. Soms rijmen de woorden met de eerder aangebrachte teksten in de betonnen kademuren aan de overkant van het water.
www.voorzichtigschuimkoekjes.nl

Het ‘Bomenmuseum' van herman de vries groeit langzaam mee met de aanleg van het stratenplan, maar lijkt een kwetsbaar project te zijn. Omdat er gestreefd wordt zoveel mogelijk soorten bomen te planten, worden er bewust risico's genomen. De namen van de bomen en een afbeelding van de bladeren zijn op tegels in de straat afgebeeld.

In 2003 zijn de watertafels van Eric de Lyon in werking gezet. Zolang het woningproject De Eilanden niet gereed was, werd het water langs de Bovendijk door een dam tegengehouden. Bij oplevering van de woningen werd de dam weggegraven, het water op peil gebracht en de pompen in werking gezet.

De verlichte poorten van Reinier Tweebeeke werden in 2001 opgeleverd. In de periode daarna bleek de techniek redelijk onderhoudsgevoelig te zijn. Bovendien zorgde een bepaalde stand van de lampen bij sommige bewoners voor nogal wat overlast omdat het licht in de kamer schijnt.

De kunstenaars Ton van Kints en Cary Markerink hebben in 1996 de kenmerken van het huidige tuinbouw- en kassengebied geïnventariseeerd. Ton van Kints maakte met foto's in kleur duidelijk hoe de woon- en werkwereld van de tuinders in elkaar overgaan. Cary Markerink documenteerde in zwart-wit de karakteristieken die het beeld van dit gebied bepalen: de gecultiveerde natuur, de kassen, de voorgevels en industriële elementen als schoorstenen en trafohuisjes.

1996 - heden

Uitnodigingskaart oplevering 2010 met werk van Marjan Schoenmakers
Marjan Schoenmakers, 'Voorzichtig Schuimkoekjes'
QS Serafijn, 'John Wayne', 2010
foto: Stroom Den Haag
QS Serafijn, 'John Wayne', 2010
foto: Stroom Den Haag
lichtpoort Reinier Tweebeeke
watertafel Eric de lyon
Bomenmuseum herman de vries
Ton van Kints
Cary Markerink
Marjan Schoenmakers