SPOT subsidies - algemene informatie

Met de PRO- en SPOT-subsidies zet Stroom in op de ontwikkeling en (inter)nationale profilering van Haagse kunst en kunstenaars. >> KLIK HIER voor greep uit de recente toekenningen.

De SPOT subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van presentatie of distributie.

Er zijn drie verschillende SPOT subsidies:
Individuele tentoonstelling
Groepstentoonstelling
Documentatie

De subsidies Individuele tentoonstelling en Documentatie zijn specifiek bedoeld voor kunstenaars die ingeschreven staan in het kunstenaarsbestand van Stroom.
 
De subsidie Groepstentoonstelling kent een bredere doelgroep, en kan ook worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden, presentatieruimtes, kunstenaarsverenigingen, kunstenaarsinitiatieven en onafhankelijke curatoren van binnen en buiten Den Haag.

Alleen non-profit organisaties kunnen een aanvraag indienen.
De tentoonstellingssubsidies zijn bedoeld voor presentaties van werk in een professionele tentoonstellingslocatie. Ook presentaties op beurzen, biënnales en in buitenlandse musea kunnen voor subsidiëring in aanmerking komen, evenals presentaties van werk in het kader van een artist-in-residency. Het gaat hierbij nadrukkelijk om presentaties met een publiekstoegankelijk karakter.

Indiening SPOT aanvraag
Aanvragen voor SPOT subsidies kunnen het hele jaar uitsluitend digitaal worden ingediend via:
spotsubsidies [at] stroom.nl

Voor de drie SPOT subsidies gelden verschillende voorwaarden. Zie de toelichting bij de verschillende SPOT subsidies voor een beschrijving van het kader, de gewenste informatie en de beoordelingscriteria.

Het SPOT subsidiebudget wordt verdeeld over 4 kwartalen.
Indien het kwartaalmaximum van het subsidiebudget is bereikt kunnen er geen aanvragen meer voor dat betreffende kwartaal worden ingediend. Dit wordt op de website van Stroom aangegeven. Zie algemene subsidiepagina.

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen wanneer deze:
• aan de gestelde voorwaarden voldoen;
• binnen de gestelde inleverdatum zijn ontvangen;
• volledig zijn.

Aanvragen voor tentoonstellingen die al in uitvoering zijn, tentoonstellingen en presentaties georganiseerd door de Nederlandse musea of overheid en designbeurzen/tentoonstellingen worden niet in behandeling genomen.

Verder geldt als voorwaarde dat Haagse kunstenaars voorafgaand aan de aanvraag hun beeldmateriaal en CV actualiseren op www.haagsekunstenaars.nl. SPOT aanvragen worden enkel behandeld wanneer hieraan is voldaan. Binnen de subsidieregeling van Stroom kan men voor hetzelfde voorstel slechts één subsidietoekenning krijgen. Men kan voor hetzelfde voorstel niet tegelijkertijd bij PRO en SPOT een aanvraag doen.

De volledige informatie over de SPOT subsidies is te vinden in de Subsidiebrochure 2023 die is te downloaden via de algemene Stroom Subsidies pagina.