PRO Kunstprojecten

Wat
• Kunstprojecten die plaatsvinden in Den Haag
• Kunstprojecten buiten de stad die de Haagse kunst en kunstenaars ten goede komen
• Publicaties
• Maximaal aan te vragen bedrag: € 10.000 (vanaf € 5.000 cofinanciering nodig).

Voor wie
• Aanvragers uit Den Haag (kunstenaars, curatoren, critici, publicisten, samenwerkingsverbanden, organisaties);
• Aanvragers  buiten Den Haag waarvan hun plan bijdraagt aan het (beeldend) kunstklimaat in Den Haag.

Kader
Voor projectsubsidie komen in aanmerking alle kunstprojecten die het doel hebben om een bepaalde activiteit in de openbare of publiekstoegankelijke ruimte tot stand te brengen. In omvang hoeft het project noch het publiek groot te zijn. Er is wel altijd sprake van een wisselwerking tussen het getoonde, de toeschouwer en de ruimte.
Bij publicaties gaat het om een uitgavevorm waarbij sprake is van een duidelijk artistiek-inhoudelijk concept, een autonoom artistiek experiment, of waarin verdiepende kennis, beschouwende teksten of reflectie over het onderwerp centraal staan. Het kan gaan om een kunstenaarsboek, monografie, catalogus, magazine of andere uitgavevorm.

Hoeveel
• Maximaal € 10.000,- (vanaf € 5.000,- co-financiering noodzakelijk).

Wanneer
• Tijdstip aanvragen: 8x per jaar.

Sluitingsdata 2023
• 2 januari, 30 januari, 27 maart, 1 mei, 29 mei, 28 augustus, 30 oktober, 20 november

DOWNLOADS
Alle formulieren kunnen worden gedownload via de Subsidiepagina >> klik hier