PRO Deo

Wat
• Niet-financiële ondersteuning van activiteiten die zijn gericht op reflectie, verdieping en dialoog om het individuele kunstenaarschap verder te ontplooien en ontwikkelen of om het  kunstprogramma van initiatieven te versterken;
• Niet-financiële ondersteuning van activiteiten die zijn gericht op versterking van de (inter)nationale positie, uitbreiding van het netwerk van individuele kunstenaars en van initiatieven.

Voor wie
• Kunstenaars die als beroepsmatig staan ingeschreven bij Stroom;
• Personen die actief betrokken zijn bij het artistiek-inhoudelijk programma van kunstenaarsinitiatieven, samenwerkingsverbanden en artist-in-residency plekken.

Kader
Onder Haagse kunstenaars, organisaties en presentatieruimtes is een duidelijke behoefte is aan reflectie, verdieping en dialoog. Er is de wens om via uitwisseling van kennis, ervaring en inzicht het eigen werk of het kunstprogramma te evalueren, scherper te krijgen, verder te ontwikkelen en daardoor nieuwe stappen te kunnen zetten. Daarnaast is er de ambitie om de internationale contacten en het netwerk te vergroten, evenals de positie op nationaal en internationaal niveau. Het zijn wensen en ambities die wezenlijk bijdragen aan de versterking en de zichtbaarheid van het Haagse kunstklimaat. De PRO Deo is een regeling die hierop anticipeert. Deze op maat gesneden ondersteuning maakt gebruik van het netwerk, de kennis en expertise van Stroom en andere partijen bij het realiseren van het voorstel. De PRO Deo biedt daarmee een alternatief voor traditionele subsidies, die zijn gebaseerd op het principe van financiële ondersteuning.

De PRO Deo subsidie is eerst en vooral gericht op verdieping, reflectie en dialoog, om zo bij te dragen aan een groeiend inzicht over en begrip van het eigen werk, het kunstenaarschap en de positionering in bredere context.
De PRO Deo is niet bedoeld voor heel concrete zaken (zoals het regelen van een tentoonstellingsruimte, promotionele activiteiten, vertegenwoordiging van de kunstenaar in het veld). Vanuit de PRO Deo kan wel worden meegedacht en geadviseerd over deze zaken, maar altijd vanuit een inhoudelijke invalshoek. De praktische uitvoering, de daadwerkelijke stappen in de praktijk horen bij de reguliere beroepspraktijk en moet de aanvrager zelf zetten.
In het kader van de PRO Deo biedt Stroom tevens herhaalbezoeken aan door curatoren, galeriehouders en andere professionals uit het kunstveld. Zij leggen in een periode van 12 maanden 4 bezoeken af van telkens circa 1,5 uur bij de deelnemers aan deze serie atelierbezoeken. Een nieuwe serie herhaalbezoeken wordt middels een open oproep aangekondigd via de communicatiekanalen van Stroom. Bij interesse kunnen Haagse kunstenaars en organisatoren een gemotiveerde aanvraag indienen, waarna de adviescommissie PRO advies hierover uitbrengt.

Wanneer
• 2x per jaar

Sluitingsdata 2021
31 mei, 29 november

DOWNLOADS
- download hier Digitaal Aanvraagformulier2021 (.pdf)
- download hier Toelichting2021 (.pdf)
- download hier Formele Criteria/Checklist2021 (.pdf)

 

Subsidies Brochure 2021
foto: ontwerp: Studio Tint/Huug Schipper
CORONA MEDEDELING
PRO Subsidies kunnen op dit moment alleen digitaal worden aangevraagd. Stuur alle relevante informatie (ingevuld digitaal aanvraagformulier, projectvoorstel, begroting, documentatie enzovoort) per email naar: prosubsidies [at] stroom.nl
Grote bestanden (zoals documentatie, video-bestanden) graag versturen via We Transfer.