SPOT Individuele tentoonstelling

Wat
• De subsidie SPOT Individuele tentoonstelling is bedoeld voor tentoonstellingen en presentaties van eigen werk (o.a. bij een presentatie-instelling, op een kunstbeurs of in het kader van een artist-in-residency). Een SPOT Individuele tentoonstellingssubsidie kan ook worden aangevraagd voor deelname aan een groepstentoonstelling tenzij deze al vanuit de SPOT Groeps tentoonstellingssubsidie wordt ondersteund. De subsidie is nadrukkelijk bedoeld als aanvulling op de kosten.
• Maximaal aan te vragen bedrag € 1.500 en voor buitenland € 2.000.

Voor wie
• Kunstenaars die als beroepsmatig bij Stroom zijn ingeschreven.

Kader
De subsidie is bedoeld ter vergroting van de zichtbaarheid van Haagse kunstenaar in binnen- en buitenland, en kan worden aangevraagd voor presentaties van werk in een professionele tentoonstellingsruimte (galerie, kunstenaarsinitiatief, kunstenaarsvereniging e.d.). Ook presentaties op beurzen, biënnales en in buitenlandse musea kunnen voor subsidiëring in aanmerking komen, evenals presentaties van werk in het kader van een artist-in-residency. Het gaat hierbij om presentaties met een publieks- toegankelijk karakter.
Niet in aanmerking komen tentoonstellingen en presentaties georganiseerd door Nederlandse musea of overheid en designbeurzen/tentoonstellingen. Voor workshops, seminars, symposia, artists talks kan geen aanvraag worden ingediend.

Hoogte subsidie
Het beschikbare bedrag per persoon per kalenderjaar voor tentoonstellings- en documentatiesubsidie tezamen is maximaal € 1.500; bij tentoonstellingen en presentaties in het buitenland maximaal € 2.000. Aanvragen voor een bedrag lager dan € 400 ex. btw worden niet in behandeling genomen. De bijdrage van Stroom bedraagt 75% van de subsidiabele tentoonstellingskosten tot maximaal € 1.500 respectievelijk € 2.000. Vergoedingen in natura worden niet gesubsidieerd.

Aanvraagprocedure
Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar uitsluitend digitaal - spotsubsidies [at] stroom.nl - worden ingediend middels het aanvraagformulier SPOT Individuele tentoonstelling. Dit kan vanaf 6 maanden tot uiterlijk 1 maand voor het begin van de tentoonstelling of presentatie, maar uiterlijk 1 maand voor het begin van de tentoonstelling of presentatie.
Een aanvrager kan per kalenderjaar tot maximaal € 1.500 (buitenland € 2.000) subsidie aanvragen.
Aanvragen voor een subsidiebedrag lager dan € 400 excl. btw worden niet in behandeling genomen.

Vereiste informatie
Een aanvraag voor SPOT Individuele tentoonstelling bestaat uit • aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina)
• een begroting die inzicht geeft in de lasten en baten (zie onderaan deze pagina)
• een artistiek inhoudelijke beschrijving van de tentoonstelling bij aanvragen boven € 1.000
• indien buiten Den Haag, een link naar de website van de tentoonstellingsruimte of een foto-impressie
De artistiek inhoudelijke beschrijving van de tentoonstelling betreft:
• beschrijving van de tentoonstelling, evt. andere deelnemende kunstenaars, (kunst)inhoudelijke context, tentoonstellingsconcept e.d.
• aanleiding, achtergrond, motivatie en belang van de tentoonstelling (bijvoorbeeld komt het plan voort uit een artistieke noodzaak, heeft het te maken met ontwikkeling in de kunst, met maatschappelijke situaties of anders).

Verder geldt als voorwaarde dat Haagse kunstenaars voorafgaand aan de aanvraag hun beeldmateriaal en cv actualiseren op www.haagsekunstenaars.nl. Aanvragen voor een Spot Individuele tentoonstellingssubsidie worden enkel behandeld wanneer hieraan is voldaan.

BELANGRIJK!!!
SPOT subsidies kunnen alleen digitaal aangevraagd worden. Vul het formulier digitaal in met behulp van Adobe Acrobat Reader en mail het als attachment naar: spotsubsidies [at] stroom.nl

DOWNLOADS
Alle formulieren kunnen worden gedownload via de Subsidiepagina >> klik hier