Subsidies

For information in English: click here

De subsidieregeling van Stroom Den Haag gaat uit van de sterke aspecten en het grote potentieel van de Haagse kunstwereld, en kent twee hoofdmotieven. Allereerst het versterken van het Haagse kunstklimaat, met name middels het stimuleren van onderzoek en verdieping, van internationale uitwisseling en de binding van academieverlaters aan de stad; ten tweede het vergroten van de zichtbaarheid van Haagse kunst en kunstenaars.
Het subsidiestelsel is opgebouwd uit drie onderdelen waarmee telkens een ander doel wordt nagestreefd.

DOWNLOAD HIER:

Volledige Subsidiegids 2016
Download .pdf bestand

Modelbegroting PRO subsidie Kunstprojecten, Onderzoek en Kunstprogramma 2016
Download .xls bestand

Modelbegroting publicaties ihkv PRO subsidie Kunstprojecten 2016
Download .xls bestand

Modelbegroting SPOT Documentatiesubsidie 2016
Download .xls bestand

Modelbegroting SPOT Tentoonstellingssubsidie 2016
Download .xls bestand


Modelbegroting OBJECT subsidie 2016
Download .xls bestand

Jaarplanning 2016 met sluitingsdata
bekijk online
of download pdf


PRO SUBSIDIES

De PRO subsidies zijn bedoeld ter ondersteuning en versterking van het Haagse kunstklimaat. Zowel individuele kunstenaars als curatoren, samenwerkingsverbanden en organisaties worden in de gelegenheid gesteld bijzondere projecten of activiteiten te organiseren. Niet-Haagse kunstenaars en anderen kunnen voorstellen indienen voor projecten die plaatsvinden in Den Haag en daarmee bijdragen aan de diversiteit en dynamiek van de stad.

meer over PRO subsidie (algemene informatie)
meer over PRO Kunstprojecten

meer over PRO Onderzoek
meer over PRO Kunstprogramma
(voorheen PRO Kunstenaarsinitiatieven)
meer over PRO Invest
meer over PRO Premium

meer over PRO Deo

SPOT SUBSIDIES

De SPOT subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken.

meer over SPOT subsidies (algemene informatie)
meer over SPOT Individuele tentoonstellingen

meer over SPOT Groepstentoonstellingen
meer over SPOT Documentatie


OBJECT SUBSIDIES

De OBJECT subsidies zijn bedoeld om het atelierbestand in Den Haag zowel kwantitatief als kwalitatief uit te breiden. De subsidies kunnen worden aangevraagd door individuen (kunstenaars, eigenaars van atelierpanden) en organisaties (kunstenaarsinitiatieven, collectieven).

meer over OBJECT Subsidies (algemene informatie)
meer over OBJECT Permanent
meer over OBJECT Tijdelijk

 

Subsidies Brochure 2016
foto: ontwerp: Studio Tint/Huug Schipper

Adviescommissie PRO subsidies
(per januari 2016)

Bart de Baets
Manon Bovenkerk
Paul Devens
Gijs Frieling
Maaike Gouwenberg
Marius Lut
Jonas Ohlsson
Magdalena Pilko
Marga Rotteveel
Saskia van Stein