Subsidies

FOR INFORMATION IN ENGLISH CLICK HERE

De subsidieregeling van Stroom Den Haag gaat uit van de sterke aspecten en het grote potentieel van de Haagse kunstwereld, en kent twee hoofdmotieven. Allereerst het versterken van het Haagse kunstklimaat, met name middels het stimuleren van onderzoek en verdieping, van internationale uitwisseling en de binding van academieverlaters aan de stad; ten tweede het vergroten van de zichtbaarheid van Haagse kunst en kunstenaars.
Het subsidiestelsel is opgebouwd uit drie onderdelen waarmee telkens een ander doel wordt nagestreefd.

DOWNLOAD HIER:

Volledige Subsidiegids 2015

Jaarplanning 2015 met de sluitingsdata


PRO SUBSIDIES

De PRO subsidies zijn bedoeld ter ondersteuning en versterking van het Haagse kunstklimaat. Zowel individuele beeldend kunstenaars als curatoren, samenwerkingsverbanden en organisaties worden in de gelegenheid gesteld bijzondere projecten of activiteiten te organiseren. Niet-Haagse kunstenaars en anderen kunnen voorstellen indienen voor projecten die plaatsvinden in Den Haag en daarmee bijdragen aan de diversiteit en dynamiek van de stad.

meer over PRO subsidie (algemene informatie)
meer over PRO Kunstprojecten

meer over PRO Onderzoek
meer over PRO Kunstenaarsinitiatieven
meer over PRO Invest
meer over PRO Premium

meer over PRO Deo

SPOT SUBSIDIES

De SPOT subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van presentatie of distributie.

meer over SPOT subsidies (algemene informatie)
meer over SPOT Individuele tentoonstellingen

meer over SPOT Groepstentoonstellingen
meer over SPOT Documentatie


OBJECT SUBSIDIES

Uitgangspunt van de OBJECT subsidies is de (kwalitatieve) verruiming van het atelieraanbod.

meer over OBJECT Subsidies

 

ontwerp: Studio Tint/Huug Schipper

Adviescommissie PRO subsidies
(per september 2014)

Bart de Baets
Manon Bovenkerk
Paul Devens
Maaike Gouwenberg
Frank Koolen
Magdalena Pilko
Marga Rotteveel
Saskia van Stein
Jean van Wijk