Educatie

Film educatieproject 'Madurodam Vrede en Recht'
Bekijk op YouTube

Stroom Den Haag ziet educatie niet als een supplement bij het programma, maar juist als integraal onderdeel daarvan. Onze educatieve projecten stellen zich ten doel om verdieping te bieden, bewustzijn te creëren en kennisuitwisseling te realiseren. Hierbij richten we ons op een brede doelgroep wat betreft leeftijd, achtergrond en professionele betrokkenheid. De methode die wij kiezen is eerder te beschrijven als ‘denken door middel van kunst' dan als ‘denken over kunst'.

Stroom School
Om de educatieve waarde van onze tentoonstellingen te benadrukken hebben we de activiteiten die hieraan verbonden zijn Stroom School genoemd. Voor het actuele Stroom School aanbod zie de lopende tentoonstelling(en) en manifestatie(s).

Lopende projecten

Educatieproject Vrede & Recht (i.s.m. Madurodam)
Madurodam heeft Stroom Den Haag benaderd in verband met de advisering en bemiddeling bij de realisering van het kunstwerk van George Maduro en de ontwikkeling en begeleiding van een educatieproject op Haagse basisscholen. Het thema Vrede & Recht is nauw verbonden met Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht waarbij George Maduro als de verpersoonlijking van het thema centraal staat.
In totaal zijn 1019 leerlingen van 15 scholen en 47 lokale kunstenaars in de periode van september 2015 tot juni 2016 bij het project betrokken. Iedere school werkt in overleg met de eigen vakdocent, kunstenaar en leerlingen aan de uitwerking van het thema. Zo worden onderlinge expertise, competenties en streefdoelen op een effectieve manier ingezet en werkt Stroom Den Haag voor iedere school aan een project-op-maat. Op zondag 26 juni 2016 worden al deze creatieve ideeën en resultaten in een feestelijke eindpresentatie aan het publiek getoond via een filmvertoning in Het Paard van Troje.
>> lees meer

Doorlopende leerlijn Cultuuronderwijs op zijn Haags
Sinds 2013 maakt Stroom Den Haag deel uit van de zogeheten Alliantie Beeldende Kunst die zich onder begeleiding van CultuurSchakel, bezighoudt met de ontwikkeling van de doorlopende leerlijn Cultuuronderwijs op zijn Haags.
N.a.v. van De Beeldengalerij ontwikkelde kunstenaar Ingrid Mol in dit kader voor Stroom Den Haag het project Hier kan jouw beeld staan. Lees hier meer over op de speciale website: www.hierkanjouwbeeldstaan.com

De leerlijnen binnen CultuurSchakel - van beeldende kunst tot aan film, podiumkunst en nieuwe media - worden ontwikkeld door groepsleerkrachten van Haagse basisscholen in samenwerking met vertegenwoordigers van de Haagse culturele instellingen. De leerlijn wordt in eerste instantie voor het Basis Onderwijs gemaakt, en moet resulteren in een modulaire opzet van lespakketten, waarbij relaties worden gelegd met het onderwijs in andere domeinen. Implementatie van het totale aanbod vindt plaats in 2017. In aanloop daar naar toe vinden er met de samenwerkende scholen pilots plaats met het doel om de thema's en de aanpak met de leerlingen te testen.
Scholen en andere instellingen kunnen de lessenreeksen vinden via www.cultuurschakel.nl of direct contact opnemen met de betrokken instelling. Dat kan overigens nu al voor de projecten die al beschikbaar zijn.
Een ander voorbeeld van een educatief Stroom project n.a.v. De Beeldengalerij van P. Struycken:
Boldingh Beelden (1)
Boldingh Beelden (2)

2015

Workshops ‘Held in beeld'
22, 29, 30 december 2015 en 2 januari 2016
Deze kerstvakantie organiseert Stroom Den Haag in samenwerking met het Haags Historisch Museum educatieve workshops voor kinderen van 6-12 jaar. Kunstenaar Dorá Benyó laat de kinderen zelf hun eigen ‘Held in Beeld'  worden door ze met allerlei materialen hun eigen kostuum te laten maken en te fotograferen. Kunstenaar André Kruysen laat de kinderen hun eigen held uitbeelden op een sokkeltje. >> lees meer

Workshops Festival De Betovering 2015
19 t/m 23 oktober 2015
Tijdens de herfstvakantie (19 t/m 23 oktober 2015) staat Den Haag op meer dan 50 locaties in het teken van Festival De Betovering. De Betovering is een kunstfestival voor kinderen waar ze in hun vrije tijd kennis kunnen maken met werk van professionele kunstenaars, en met verschillende kunstdisciplines. Ook Stroom Den Haag neemt deel aan dit festival en organiseert samen met kunstenaars Bas de Boer & Judith van der Meer, en Anne Marie van Rees twee workshops binnen het thema Vrede & Recht op locatie bij Madurodam: ‘V van Vrijheidsmasker' en ‘Hangman vs. Peaceman'.
Voor beide workshops is de toegang gratis!
Meer informatie: klik hier

Cultuur & Communicatie Project

november 2014 t/m maart 2015
Het Cultuur & Communicatie Project is een initiatief van het Maris College Belgisch Park. Stroom Den Haag treedt op als opdrachtgever. Leerlingen (3 Havo) maken kennis met de productie van kunst, de rol van kunst in de maatschappij en de achtergrond van het gemaakte werk. Het doel is om de leerlingen via de uitvoering van het project te stimuleren tot samenwerking en reflectie, tot het uitwisselen van ervaringen, en de eigen (nog niet gekende) talenten te duiden.
>> meer informatie

2014

Cultuur & Communicatie Project
november 2014 t/m maart 2015
Meer informatie: zie 2015 (hierboven)

Syrious Angels: Holland Redt Syrië
‘Holland Redt Syrië' is een theaterstuk over een zeer actueel en precair onderwerp, t.w. over de hulp die door hulporganisaties wordt geboden aan vluchtelingen en getroffenen van de Syrische burgeroorlog. Behalve voorstellingen op De Parade in Rotterdam en Den Haag maakte Syrious Angels ook een schoolvoorstelling voor leerlingen vanaf klas 4 VO plus een workshop na afloop. De voorstelling werd helemaal op de actualiteit aangepast zodat de schrijnende situatie met IS er ook deel van uitmaakte en werd op 8 oktober 2014 uitgevoerd op het Sorghvliet gymnasium voor een erg enthousiaste en betrokken groep van ruim 80 leerlingen en hun docenten.
>> meer informatie

Workshops Festival De Betovering 2014
Van 17 t/m 26 oktober begint de leukste herfstvakantie van Nederland weer! In deze twee weken vindt in Den Haag Festival De Betovering plaats voor kinderen van 2 t/m 12 jaar en hun ouders. Dit festival bestaat uit meer dan 300 voorstellingen en workshops uit binnen- en buitenland, verspreid over ruim veertig theaters, bibliotheken en musea! Ook Stroom Den Haag organiseert drie workshops tijdens De Betovering, voor kinderen vanaf 9 jaar.
>> meer informatie

2013

ART-S-COOL Bijschrift
Naar aanleiding van de Honing Bank heeft Stroom Den Haag in samenwerking met kunstenaars van ART-S-COOL Bijschrift ontwikkeld! In deze lesbrief vindt u allerlei leuke knutselideeën voor kinderen die te maken hebben met bijen en heerlijke recepten met honing. Maak een eigen bijenhuisje of een zaadbom. Maar liefst 188 van de circa 350 bijensoorten in ons land worden met uitsterven bedreigd, en dat is ook slecht nieuws voor onszelf: ruim 30% van wat we eten is afhankelijk van bestuiving, waarvan de honingbij een flink deel voor zijn rekening neemt. Geen bestuiving betekent geen jam op brood, geen koffie bij het ontbijt en geen orchidee voor het raam. Bijschrift is dus een erg leerzame en leuke manier om al jong te beginnen met bewustwording over het belang van de bij! Heeft u interesse in deze lesbrief? Mail dan naar honingbank@stroom.nl en dan kunnen wij u de complete versie sturen!
Workshops Art-S-Cool bij Stroom in mei 2013


Voor het Honing Bank project en het Upcycling programma werkte Stroom samen met Duurzaamheid en Leefomgeving - Team Milieueducatie van de Gemeente Den Haag: www.milieueducatiedenhaag.nl