Beeldende kunst

Het beeldend kunstbeleid van Stroom Den Haag richt zich onder andere op het organiseren van tentoonstellingen, lezingen en andere presentaties en op het ontwikkelen en uitvoeren van een voorwaardenscheppend beleid om het Haagse kunstklimaat te versterken en de zichtbaarheid ervan te vergroten.

Andere aandachtsgebieden in het kader van beeldende kunst zijn o.a.:

De Ouborg Prijs die iedere twee jaar wordt toegekend aan een Haagse kunstenaar van wie het oeuvre zowel lokaal als nationaal van belang is. De Ouborg Prijs is de Haagse stadsprijs voor beeldende kunst, genoemd naar de Haagse kunstenaar Pieter Ouborg (1893-1956).

De jaarlijkse Aanmoedigingsprijs die door een speciaal samengestelde werkgroep wordt toegekend aan academieverlaters van de dag- en de avondopleiding van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag.

INDEX Actuele Kunst Den Haag
Editie DECEMBER 2016-JANUARI 2017
Deze digitale tentoonstellingsagenda biedt een compact overzicht van de belangrijkste activiteiten op het gebied van de actuele kunst in Den Haag, met veel aandacht voor alternatieve (tijdelijke) plekken en kunstenaarsinitiatieven. Ieder jaar gaan er tien edities van deze nieuwsbrief de deur uit (juli/augustus en december/januari worden gecombineerd). Wie deze agenda in zijn/haar inbox wil ontvangen kan zich aanmelden kan via: info@stroom.nl