Haagse kunstenaars

Stimulerend Beleid Haagse Kunstenaars

Stroom's stimulerende activiteiten ten behoeve van de Haagse kunstenaars laten een grote diversiteit zien. Naast het verstrekken van informatie en het adviseren over de beroepspraktijk zijn er o.a. Ondertussen en OpZicht presentaties; publicaties; informatiebijeenkomsten; tafelgesprekken; Stroom Investconferenties; presentaties op buitenlandse beurzen; en een curatorenprogramma. Lees verder.


Documentatiebestand Haagse Kunstenaars: www.haagsekunstenaars.nl

Stroom Den Haag heeft een uitgebreid documentatiebestand van ongeveer 900 kunstenaars die wonen en werken in Den Haag en bij Stroom staan ingeschreven. Op de website www.haagsekunstenaars.nl kan op verschillende manieren naar Haagse beeldende kunstenaars gezocht worden, o.a. op naam, thema- en materiaaltrefwoorden en zaken aangaande de beroepspraktijk. Verder is geavanceerd zoeken mogelijk naar kunstenaars die bijvoorbeeld vrij of in opdracht werken, videokunstenaar of schilder zijn. De meeste kunstenaars zijn vertegenwoordigd met enkele afbeeldingen, een cv en een omschrijving van het werk, en eventueel een link naar de eigen website. De website wordt regelmatig geraadpleegd door publiek, tentoonstellingsmakers, opdrachtgevers, kunstenaars, galeriehouders en adviescomissies en afdelingen van Stroom. Het fysieke bestand van documentatiemappen is in het voorjaar van 2015 opgeheven en daardoor niet meer te raadplegen in het documentatiecentrum.

Inschrijven als Haagse kunstenaar

Om als kunstenaar bij Stroom te worden ingeschreven geldt een inschrijvingsprocedure; een inschrijfformulier is online in te vullen en wordt naast recent en representatief beeldmateriaal voorgelegd aan de Toetsingscommissie. Lees vr inschrijving eerst de ACTUELE TOELICHTING INSCHRIJVING (deze tekst vervangt de versie die op de website Haagsekunstenaars.nl staat).

Actualiseren/hertoetsen voor Haagse kunstenaars

Alleen Haagse beeldend kunstenaars die reeds bij Stroom ingeschreven staan en positief getoetst zijn kunnen online hun gegevens actualiseren via de interactieve formulieren. Raadpleeg eerst de toelichting.

 

 

Voor informatie, afspraken en advies:
Ira van der Valk of Connie van Driel
Tel. 070-3658985

Openingstijden documentatiecentrum:
dinsdag t/m donderdag 11:00-17:00 uur

======================

Bulletin Board

Berichten en oproepen van (kunst)instellingen die voor kunstenaars interessant kunnen zijn (werkperiodes, prijsvragen, kunstmanifestaties, opdrachten etc.).

Stimulerende Activiteiten voor Haagse Kunstenaars

Stroom's stimulerende activiteiten ten behoeve van de Haagse kunstenaars laten een grote diversiteit zien. Naast het verstrekken van informatie en het adviseren over de beroepspraktijk zijn er o.a. ook Ondertussen en OpZicht Presentaties; publicaties; informatiebijeenkomsten; tafelgesprekken; Stroom Investconferenties; presentaties op buitenlandse beurzen; curatorenprogramma.