Bibliotheek

Openingstijden bibliotheek:
Woensdag t/m zondag van 12 tot 17 uur (tijdens de opbouw van tentoonstellingen is de bibliotheek in het weekend gesloten).

Contactpersoon:

Arnold Mosselman

Sinds 1998 heeft Stroom Den Haag een compacte, maar in zijn inhoudelijke reikwijdte verrassende bibliotheek opgebouwd, die voor iedereen gratis toegankelijk is tijdens de beneden vermelde openingstijden. Door specialisatie en verdieping en de expertise van de medewerkers fungeert de bibliotheek als kenniscentrum voor bezoekers - kunstenaars, studenten, architecten, wetenschappers - en als inspiratiebron en toevluchtsoord voor de staf van Stroom. De collectie boeken is geordend naar thema's die verwijzen naar de stad, architectuur, kunst, het individu, nieuwe technologie, theorie en hun onderlinge verbondenheid. Daarnaast is er een uitgebreid spectrum van internationale tijdschriften, registraties op DVD van Stroom-lezingen en -debatten.

Stroom zal de komende jaren nadrukkelijker haar rol en functie als kenniscentrum uitdragen. Het hart daarvan wordt gevormd door de bibliotheek, die meer is dan een verzamelplek van boeken. Zij belichaamt het idee van de bibliotheek als creatieve plek waar het belang van de afzonderlijke boeken wordt vergroot door de context waarin ze geplaatst zijn binnen de collectie. Door de nabijheid van verwante boeken kunnen bestaande thema's uitgebreid worden, of kunnen nieuwe thema's ontstaan.

Nieuwe aanwinsten in de bibliotheek
Om de bibliotheek nog toegankelijker en zichtbaarder te maken is de catalogus afgelopen jaren gedigitaliseerd en in de nabije toekomst via de site te raadplegen. Hier vindt u regelmatig de nieuwe aanwinsten van de bibliotheek:
Aanwinsten januari-februari 2015: klik hier
Archief eerdere aanwinsten: klik hier

Stroom Bibliotheeksessies
Eind 2011 startten we met de Stroom Bibliotheek Sessies, regelmatig terugkerende informele bijeenkomsten die een combinatie zijn van tafelgesprek en boekenclub. Een speciale gast wordt uitgenodigd om te praten over eigen werk. De gast wordt bovendien gevraagd een tas met publicaties mee te nemen die hem of haar inspireren en dit enthousiasme te delen met anderen. Een kleine groep mensen wordt uitgenodigd om met de hoofdgast kennis en ideeŽn uit te wisselen naar aanleiding van de meegenomen boeken en tijdschriften.
Archief Bibliotheeksessies

Kleine presentaties in de bibliotheek
In het verleden zijn er regelmatig kleine presentaties in de etalage van de bibliotheek aan de Hogewal te zien geweest naar aanleiding van nieuw verschenen publicaties van kunstenaars, architecten of vormgevers. De installaties die dag en nacht te zien waren communiceerden met een breed publiek van toevallige voorbijgangers. Zo werd de aandacht voor de desbetreffende publicatie alsmede voor de bibliotheek versterkt.
Zie archief (selecteer 'kleine presentaties').