Architectuur

Sinds 2004 functioneert Stroom Den Haag als Haags architectuurplatform. De gerichtheid van het architectuurprogramma wordt bepaald door haar plaats in een interdisciplinair en coherent geheel. Er gaat veel aandacht uit naar de sociale, politieke, culturele en mentale aspecten van de gebouwde omgeving; naar de ruimtes tussen gebouwen; naar de grens tussen openbaar en privé; naar de individuele blik op de stad; naar de ‘zachte' kant van de architectuur. Voor een architectuurplatform is deze benadering wellicht enigszins onorthodox, maar ze vloeit zeer vanzelfsprekend voort uit de achtergrond en geschiedenis van Stroom. Vanuit haar onafhankelijke positie biedt Stroom ruimte aan nieuwe visies en genereert zij een kritisch architectuurdebat.

De activiteiten worden vanuit de afdeling architectuur ontwikkeld, veelal in nauwe samenwerking met, of op initiatief van, de afdeling beeldende kunst en/of andere instanties. Stroom's programmamaker architectuur is Francien van Westrenen.

Onderwerpen hebben bijna altijd een Haagse aanleiding of component maar worden tegelijk in een bredere context geplaatst zodat ze het specifiek locale overstijgen. Het architectuurprogramma kenmerkt zich door lezingen, debatten, tentoonstellingen, presentaties en excursies. Soms kan een onderwerp aanleiding geven tot een grootschaliger aanpak met woningbouwcorporaties of onderwijsinstellingen.

Architectuuragenda Den Haag
Editie mei-juni 2015
Dit is een maandelijkse digitale agenda waarin alle architectuurgerelateerde activiteiten in Den Haag en omgeving worden vermeld. De redactie van de agenda ligt in handen van Stroom, maar er wordt ook veel kopij betrokken van partners als BNA Kring Haaglanden, Haags Architectuur Café (HaAC), Het Nutshuis en de Satellietgroep. De agenda biedt daarnaast een aantrekkelijk communicatieplatform voor de activiteiten van de gemeente Den Haag en Haagse kunstenaarsinitiatieven. De Architectuuragenda verschijnt circa negen keer per jaar (een aantal maanden wordt gecombineerd). Wie deze agenda in zijn/haar inbox wil ontvangen kan zich aanmelden kan via: info@stroom.nl

Het architectuur-programma van Stroom Den Haag wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. In 2014 was het thema: 'de kristallen bol'. In 2015 is het thema: 'architectuur van de vrijheid'.

Selectie Stroom architectuurprojecten

Angela Ferreira - Revolutionary Traces
The Knight's Move lezingen
Stadsklas: Learning by doing

Architecture of Peace - The Good Cause

Orban Space: Luc Deleu - T.O.P. office
Haagse Havens
SCH Forever (Stadsgids Scheveningen)
ADHD (Actueel Den Haag Debat)
Foodprint Stadsgids Den Haag
Binckcafé's
We Rule This City!
PITCH! avonden
PITCH! Publicatie
OMA in Den Haag
BINCK! Blik op de Binckhorst
Ombouwen/Restructure

De Dag van de Architectuur 2012
De Dag van de Architectuur 2011
De Dag van de Architectuur 2010
De Dag van de Architectuur 2009

De Dag van de Architectuur 2008
De Dag van de Architectuur 2007
De Dag van de Architectuur 2006
De Dag van de Architectuur 2005

Kerken 'Van God Los'
Luchtgebonden bouwen
SmartStart
De veranderende stad
Mobiele stedenbouw In de Tussentijd

Quickscan Stedenbouw 2009-2010
Quickscan Stedenbouw 2011