Stroom School: The Good Cause

Stroom School is de overkoepelende term voor het randprogramma dat Stroom bij tentoonstellingen organiseert. Hierin worden thema's van de tentoonstelling uitgelicht en uitgediept. De Stroom School bij The Good Cause bestaat uit diverse rondleidingen, een congres, een Archis RSVP Event en een aantal expedities.

Zaterdag 8 maart 2014, 16 uur
Opening tentoonstelling + inleidend programma
Reserveren is niet nodig
Natasja van den Berg in gesprek met architect Malkit Shoshan en Arjen Oosterman en Lilet Breddels van Archis over de (dagelijkse) praktijk van het werken in voormalige oorlogsgebieden, het belang van een lange termijn visie daarop en de rol die architectuur daarbij kan spelen.

ZONDAGMIDDAGTOURS
Zondagen, 15.00 uur
Reserveren niet nodig. Gratis.
Persoonlijke visies, ervaringen, verhalen en perspectieven op The Good Cause.

Zondag 30 maart 2014, 15 uur
Tour door Elian Somers


Zondag 6 april 2014, 15 uur
Tour door Ingrid Rollema


Zondag 13 april 2014, 15 uur
Tour door Zahid Movlazadeh


Zondag 11 mei 2014, 15 uur
Tour door Lilet Breddels


Zondag 18 mei 2014, 15 uur
Tour door Arjen Oosterman


Zondag 25 mei 2014, 15 uur
Tour door Gerd Junne


Zondag 1 juni 2014, 15 uur
Tour door Ole Bouman + Anne Feenstra

Tevens de laatste dag van de tentoonstelling!

ANDERE ACTIVITEITEN

Maandag 19 mei 2014, 13-17 uur
Archis RSVP Event  #17 All Inclusive /
Tour door de Internationale Zone

Response-based Event: A Quest for Ideas and Action. Featuring: Stroom Den Haag, Archis and you!
Geinteresseerd? Stuur een mail en motivatie om mee te doen aan rsvp@archis.org o.v.v. RSVP#17

Dinsdag 20 mei 2014, 13-17 uur
Law & Order/ Werkconferentie

Een groep internationale sprekers uit de wereld van recht, ontwerp, activisme, conflictbemiddeling en politiek zal haar visies delen over de invloed van recht en ontwerp op het beheersen of juist oplaaien van conflict. Een belangrijke vraag die hierbij aan de orde komt is: wiens recht wordt gehanteerd?
Geinteresseerd? Stuur een mail aan rsvp@archis.org