Haagse kunstenaars

Stimulerend Beleid Haagse Kunstenaars
Stroom's stimulerende activiteiten ten behoeve van het Haagse kunstenveld laten een grote diversiteit zien. Naast het verstrekken van informatie en het adviseren over de beroepspraktijk zijn er o.a. Ondertussen presentaties; publicaties; informatiebijeenkomsten; tafelgesprekken; Stroom Investconferenties; presentaties op buitenlandse beurzen; en een curatorenprogramma. Lees verder.

Documentatiebestand Haagse Kunstenaars: www.haagsekunstenaars.nl

De website haagskunstenaars.nl toont het enorme kunstenaars-documentatiebestand van ruim 950 kunstenaars die wonen en werken in Den Haag en bij Stroom Den Haag staan ingeschreven. De portfolio's en cv's worden door de kunstenaars bijgehouden. De site is ingericht om te worden geraadpleegd door geïnteresseerden, tentoonstellingsmakers, opdrachtgevers, kunstenaars, galeriehouders, andere digitale platforms en de adviescommissies en afdelingen van Stroom Den Haag.

Inschrijven als Haagse kunstenaar
Om als kunstenaar bij Stroom Den Haag te worden ingeschreven geldt een inschrijvingsprocedure; het inschrijfformulier is online op www.haagsekunstenaars.nl in te vullen met persoonlijke informatie, CV, beeld- en videomateriaal dat voorgelegd wordt aan de toetsingscommissie. Raadpleeg in de uitgebreide toelichting op deze site eerst de toelatingscriteria en de inschrijvingsprocedure.

Actualiseren/hertoetsen voor Haagse kunstenaars
Haagse beeldend kunstenaars die reeds bij Stroom ingeschreven staan en positief getoetst zijn kunnen online hun gegevens actualiseren via www.haagsekunstenaars.nl.

 

 

Voor informatie, afspraken en advies:
Ira van der Valk of Connie van Driel
Tel. 070-3658985

======================

OPROEPEN VOOR KUNSTENAARS

Berichten en oproepen van (kunst)instellingen die voor kunstenaars interessant kunnen zijn (werkperiodes, prijsvragen, kunstmanifestaties, opdrachten etc.).

Stimulerend Beleid Haagse Kunstenveld

Stroom's stimulerende activiteiten ten behoeve van het Haagse kunstenveld laten een grote diversiteit zien. >> lees meer.