OPROEPEN VOOR KUNSTENAARS / CALLS FOR ARTISTS

TIJDELIJKE OPROEPEN MET DEADLINE /
CALLS
WITH DEADLINE
Voor oproepen zonder deadline / for calls without deadline: scroll down

Oproepen zijn in de oorspronkelijke taal (Nederlands of Engels) / calls are in the original language (Dutch or English)

Kijk ook op onze speciale pagina:
Coronavirus Crisis Hulp voor Kunstenaars en zzp'ers

OPEN CALL: Maker behind the Maker Award
The Maker behind the Maker Award is an occasion for visual artists to nominate the people whose craft and expertise has helped them materialize their ideas. This new award honors a craftsperson engaged by a visual artist in order to best materialize an idea into form. The awardee is selected through this Open Call for nominations, which is reviewed by an external jury convened by Kunstinstituut Melly, formerly known as Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam. The awardee receives a cash prize of € 5,000. This award is created in partnership with the Mondriaan Fund. Visual artists with an experience of more than five years creating artwork and projects are invited to nominate one or more people to this award. Nominations can only be made for a craftsperson living in The Netherlands.
More info: www.fkawdw.nl
Deadline: 30 November 2020

apexart NYC Open Call 2020-2021
apexart is accepting exhibition proposals for its NYC Open Call from October 1-31, 2020. The four winning proposals will become apexart exhibitions presented at apexart's NYC space as part of its 2021-22 exhibition season. Curators, artists, writers, and creative individuals, regardless of experience level or location, are invited to submit a proposal online. Four winning proposals will each receive an exhibition budget of up to USD 10,000, staff support, and be part of the next apexart exhibition season. Proposals should describe focused, idea-driven, original group exhibitions.
https://apexart.org/opencallsprocess.html
Submission open: October 1-31, 2020

Open Call: Soundtrackcity
How does the city sound in times of corona?

Our cities are normally filled with noise. The corona crisis has changed that. Few or no people on the streets, shops closed, much less traffic, hardly any planes coming over. The soundscape of the city has completely changed. Soundtrackcity, the organization behind Urban Sound Lab, therefore makes a worldwide appeal: How do you experience a quieter city? How does the city sound in times of corona?
More info: soundtrackcity.net

CultuurSchakel
Samen thuis in de kunst: Financiële bijdrage voor nieuwe initiatieven tijdens coronacrisis

CultuurSchakel wil kunst- en cultuurinitiatieven voor en door Hagenaars stimuleren via financiële steun. Heb je voor jouw idee bijvoorbeeld geld nodig voor de huur van microfoons, een technicus of productieleiding? Doe dan een aanvraag voor financiële steun vanuit Samen thuis in de kunst. Per initiatief is maximaal € 1.000,- beschikbaar.
Lees meer: www.cultuurschakel.nl

Apexart Open Calls
Creative people who have interesting exhibition ideas: curators, artists, writers, and creative individuals, regardless of experience level, background, or location can submit to the Apexart Open Call. Winning proposals become part of apexart's Exhibition Season and receive production funding and significant production support. This is not a grant, but rather an opportunity to curate/organize an apexart exhibition.
Proposals for exhibitions in NYC are accepted October 1 - 31, 2020 for apexart's 2021-22 program season.
More info: apexart.org/opencalls.html
Deadline: October 31, 2020

Open call for ceramists, designers and other artists
Le Maupas A.R. is a ceramic art and design center situated in Le Maupas, a small village located in the east of the Morvan region in the Burgundy province of France. Le Maupas A.R. encourages the use of ceramics in sculptural design by offering a working space, technical facilities and knowledge at cost price. There are rooms available at the "relais", which is just one door away. The offer includes:
1. Indivual residency focusing on the research and development of the artist.
2. A project based residency where one can appeal to the technical expertise of the counselor.
Le Maupas A.R. offers residencies from April 1 until October 31, each year.
Detailed information: http://lemaupas.eu
Deadlines: not fixed. Available on request

FONDSEN, TIPS & CALLS ZONDER DEADLINE OF MEERDERE DEADLINES PER JAAR /
FUNDS, TIPS & CALLS WITHOUT DEADLINE
OR MORE DEADLINES EACH YEAR

Subsidieregeling makers Den Haag
Op 1 augustus 2019 is er een nieuwe subsidieregeling ingegaan voor de culturele sector van Den Haag. Deze 'Subsidieregeling makers Den Haag' is bedoeld om de artistieke ontwikkeling van beginnende makers in Den Haag te stimuleren door samenwerking te bevorderen met culturele instellingen uit de stedelijke regio Haaglanden en de stedelijke cultuurregio Leiden. Makers betreft cultuurbeoefenaars afkomstig uit: beeldende kunst, muziek, theater, mode, letteren, film, dans, design, games, strip, urban culture, of een mix hiervan. Instellingen betreft: een instelling of organisatie die werkt op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater, mode, letteren, film, dans, design, games, strip en urban culture, of een mix hiervan.
Info: www.denhaag.nl
Aanvragen kan het hele jaar door

TransArtists residency guide
Kijk ook regelmatig op de TransArtists residency guide / also regularly check the TransArtists residency guide
Oproepen met een deadline / calls with deadline
Oproepen zonder deadline / calls without deadline

De Zakelijke Gids
De Zakelijke Gids voor kunstenaars en creatieven (een uitgave van Cultuur+Ondernemen) is bedoeld voor (startende) kunstenaars, creatieven en kleine organisaties. In deze gids vind je handige informatie en tips voor het uitstippelen van je toekomst.
>> Download de gids: www.cultuur-ondernemen.nl
Interviews: Zes kunstenaars vertellen in de Zakelijke Gids over hun loopbaan en wat Cultuur+Ondernemen voor hen of hun organisatie heeft kunnen betekenen. >> Lees hier

Mondriaan Fonds Werkbijdrage Jong Talent
De Werkbijdrage Jong Talent is bedoeld voor beloftevolle beeldend kunstenaars tot uiterlijk 4 jaar na hun opleiding. Deze bijdrage kan worden aangevraagd na een jaar artistieke praktijk. De bijdrage kan gebruikt worden voor alles wat verband houdt met de ontwikkeling van nieuw werk, zoals onderzoek, materiaal, apparatuur en projecten in binnen- of buitenland. Ook kan deze besteed worden aan deelname aan tentoonstellingen en manifestaties. Doel is artistieke ontwikkeling en cultureel ondernemerschap te stimuleren zodat werk tot stand komt dat een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland.
Een Werkbijdrage Jong Talent kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd.
Aanvragen: www.mondriaanfonds.nl
Deadline: het hele jaar door

Mondriaan Fonds Werkbijdrage Bewezen Talent
De Werkbijdrage Bewezen Talent is bestemd voor beeldend kunstenaars die minstens 6 jaar een beroepspraktijk hebben. De Werkbijdrage is een tegemoetkoming in de investering in materiaal, tijd en diensten van derden. De bijdrage stelt hen in staat nieuw werk te maken en het experiment aan te gaan. De bijdrage kan gebruikt worden voor alles wat verband houdt met de ontwikkeling van nieuw werk, zoals onderzoek, materiaal, apparatuur of  projecten. Ook kan het bedrag besteed worden om op een opdracht in te gaan of deel te nemen aan tentoonstellingen en manifestaties in binnen- en buitenland. Een Werkbijdrage Bewezen Talent kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd.
Aanvragen: www.mondriaanfonds.nl
Deadline: het hele jaar door

Fonds Kwadraat

Kunstenaars en fotografen opgelet! Heb je geld nodig voor een nieuw project, vraag een rentevrije lening aan bij het Materiaalfonds. Je kunt een rentevrije lening aanvragen voor allerlei artistieke projecten, zoals een tentoonstelling, een publicatie, een installatie of onderzoek. Ook kunstenaarsinitiatieven en kleine kunstinstellingen kunnen een aanvraag indienen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvraagformulier op de website. Wil je weten of jouw project in aanmerking komt? Stuur dan een mail naar info@fondskwadraat.nl
Meer info: www.fondskwadraat.nl
Deadlines: zie website

TIP: Teruggaaf deel energiebelasting
Culturele instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting (EB). Deze energiebelasting betaal je aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht, minus de EB-heffingskorting.
Meer informatie: website van de belastingdienst

BROEDPLAATSENSUBSIDIE gemeente Den Haag
Den Haag heeft verschillende Artist-run spaces zoals broedplaatsen en initiatieven van waaruit kunstenaars en creatieven werk maken en vaak presenteren. De gemeente stimuleert de activiteiten van Artist-run spaces met de subsidie ‘Broedplaatsen'. De subsidie kan elk jaar op 4 momenten worden aangevraagd. Het moment is afhankelijk van wanneer de activiteit (of het zwaartepunt daarvan) plaatsvindt:
- 1 januari tot en met 31 maart: aanvraag indienen vóór 1 november, uitslag 15 december.
- 1 april tot en met 30 juni:aanvraag indienen vóór 1 februari, uitslag 15 maart.
- 1 juli tot en met 30 september: aanvraag indienen vóór 1 mei, uitslag 15 juni.
- 1 oktober tot en met 31 december: aanvraag indienen vóór 1 augustus, uitslag 15 september.
Meer informatie en aanvragen: www.denhaag.nl