OPROEPEN VOOR KUNSTENAARS / CALLS FOR ARTISTS

TIJDELIJKE OPROEPEN MET DEADLINE /
CALLS
WITH DEADLINE
Voor oproepen zonder deadline / for calls without deadline: scroll down

Oproepen zijn in de oorspronkelijke taal (Nederlands of Engels) / calls are in the original language (Dutch or English)

Call for entries,
Rencontres Internationales Paris/Berlin extended deadline 9 December

The call for entries to the 2023 Rencontres Internationales Paris/Berlin is extended until 9 December 2022 (last deadline). Major event dedicated to new cinema and contemporary art, the next Rencontres Internationales will be held in Paris in Spring 2023. The event offers every year a curated international programme gathering works by internationally renowned artists and filmmakers, along with works by young artists and filmmakers shown for the first time. Any individual or organization can submit one or several works, regardless of geographical origins. The call for entries is open to film, video and multimedia works. There are no restrictions on length or genre.
More info: www.art-action.org
Extended deadline: 9 December 2022

Subsidieregeling Haagse Kunst- en Cultuurprojecten Den Haag
LET OP: vanaf 1 september is de subsidieregeling Haagse kunst- en cultuurprojecten gewijzigd. De veranderingen staan sinds half augustus op de website van de gemeente.
Wilt je een publieksgericht project organiseren? Tussen 1 en 30 september kan je hiervoor subsidie aanvragen via de subsidieregeling Haagse kunst- en cultuurprojecten. Het project duurt maximaal 1 jaar en je kan subsidie aanvragen voor maximaal 30% van de totale kosten van het project. Alle voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen, staan op de website.

The One Minutes
Participate in the project
Every two months, The One Minutes releases a new series of one-minute films exploring our current time in moving images. Museums and cultural organisations around the world subscribe to the series. Guest curators send out an open call for submissions and also have access to The One Minutes Collection. By submitting your video it will become part of The One Minutes Collection and will be preserved by The Netherlands Institute for Sound and Vision. All videos are selectable for future assignments and series.
Recent open calls: theoneminutes.org/participate

Oproep gemeente Den Haag
Voor makers van werk uit de BKR

De gemeente Den Haag beschikt over een verzameling niet-museaal kunstbezit, waaronder kunstwerken binnengekomen via de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR). Naar aanleiding van een recente inventarisatie is gebleken dat een grote hoeveelheid werken niet actief wordt gebruikt. De gemeente zoekt de kunstenaars van deze BKR-werken voor teruggave. Voor meer informatie zie: www.afstotingsdatabase.nl
Ben je kunstenaar en wil je werk dat je ooit hebt gemaakt in het kader van de BKR terug? Meld je dan aan via herbestemmen.gdh@gmail.com. Ook erfgenamen kunnen belangstelling melden. Terugname is in de actuele conditie en onder voorwaarde dat het werk niet op de markt wordt gebracht. Je organiseert en bekostigt zelf verpakking en transport. Teruggave is met gesloten beurs, op een vooraf vastgestelde ophaaldag. Mocht er trouwens ook belangstelling voor jouw werk zijn bij een collectie-beherende instelling, dan volgt nog overleg.
Wijs s.v.p. ook collega-kunstenaars op dit bericht.
Meer informatie: download pdf

Dutch Culture: Mobility Information Point
The Mobility Information Point can advise you when you have plans to go abroad or when you are working with foreign artists, performers and intermediaries. Here you find answers to questions about artist mobility ranging from visas, work-permits, funding for cross border projects, social security and international taxation. >> read more

Gemeente Den Haag
Subsidieregeling broedplaatsen

Culturele broedplaatsen hebben soms hulp nodig bij de ontwikkeling van hun organisatie (bijv. het besturen van de stichting of financiële zaken) of bij de aanpassing van het pand. Om hierbij te ondersteunen is er een nieuwe subsidieregeling waar culturele broedplaatsen een beroep op kunnen doen. Voor 4 soorten activiteiten kan subsidie worden aangevraagd:
- inzet van een expert op het gebied van organisatie, geldzaken of recht;
- aanpassingen aan een gebouw van de gemeente;
- aanpassingen aan een gebouw dat niet van de gemeente is;
- tijdelijke subsidie op de huur bij een nieuwe locatie.
Meer info en aanvragen: www.denhaag.nl
Deadline: Aanvragen voor dit jaar kunnen worden gedaan tot 1 november 2022

Gemeente Den Haag
Subsidieregeling Makersregeling

Vanaf 1 juli is de Makersregeling geopend. Deze regeling is bedoeld voor individuele makers uit de Haagse cultuurregio en/of de stedelijke cultuurregio Leiden, om te kunnen groeien onder begeleiding van een culturele organisatie. Het plan is gericht op de artistieke ontwikkeling van de maker. De subsidieregeling makers is voor makers op het gebied van: muziek, theater, beeldende kunst, urban, mode, design, letteren, games, film, dans, strip of een mix van deze stijlen. Per plan is er maximaal € 8.000 beschikbaar.
Aanvragen: www.denhaag.nl

Gemeente Den Haag
Projectsubsidie voor Cultuurprojecten

Voor kunst- en cultuurprojecten die maximaal 1 jaar duren kan subsidie worden aangevraagd via de subsidieregeling Haagse Kunst- en Cultuurprojecten Den Haag 2022.
Meer info: www.denhaag.nl
Aanvraagperiodes in 2022
Voor onderzoeks- en experimentele projecten:
1 t/m 30 juni 2022
1 t/m 31 oktober 2022
1 t/m 31 december 2022
Voor publieksgerichte projecten:
1 t/m 30 april 2022
1 t/m 30 september 2022

Open Call: Soundtrackcity
How does the city sound in times of corona?

Our cities are normally filled with noise. The corona crisis has changed that. Few or no people on the streets, shops closed, much less traffic, hardly any planes coming over. The soundscape of the city has completely changed. Soundtrackcity, the organization behind Urban Sound Lab, therefore makes a worldwide appeal: How do you experience a quieter city? How does the city sound in times of corona?
More info: soundtrackcity.net

CultuurSchakel
Samen thuis in de kunst: Financiële bijdrage voor nieuwe initiatieven tijdens coronacrisis

CultuurSchakel wil kunst- en cultuurinitiatieven voor en door Hagenaars stimuleren via financiële steun. Heb je voor jouw idee bijvoorbeeld geld nodig voor de huur van microfoons, een technicus of productieleiding? Doe dan een aanvraag voor financiële steun vanuit Samen thuis in de kunst. Per initiatief is maximaal € 1.000,- beschikbaar.
Lees meer: www.cultuurschakel.nl

Open call for ceramists, designers and other artists
Le Maupas A.R. is a ceramic art and design center situated in Le Maupas, a small village located in the east of the Morvan region in the Burgundy province of France. Le Maupas A.R. encourages the use of ceramics in sculptural design by offering a working space, technical facilities and knowledge at cost price. There are rooms available at the "relais", which is just one door away. The offer includes:
1. Indivual residency focusing on the research and development of the artist.
2. A project based residency where one can appeal to the technical expertise of the counselor.
Le Maupas A.R. offers residencies from April 1 until October 31, each year.
Detailed information: http://lemaupas.eu
Deadlines: not fixed. Available on request

FONDSEN, TIPS & CALLS ZONDER DEADLINE OF MEERDERE DEADLINES PER JAAR /
FUNDS, TIPS & CALLS WITHOUT DEADLINE
OR MORE DEADLINES EACH YEAR

Subsidieregeling makers Den Haag
De 'Subsidieregeling makers Den Haag' is bedoeld om de artistieke ontwikkeling van beginnende makers in Den Haag te stimuleren door samenwerking te bevorderen met culturele instellingen uit de stedelijke regio Haaglanden en de stedelijke cultuurregio Leiden. Makers betreft cultuurbeoefenaars afkomstig uit: beeldende kunst, muziek, theater, mode, letteren, film, dans, design, games, strip, urban culture, of een mix hiervan. Instellingen betreft: een instelling of organisatie die werkt op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater, mode, letteren, film, dans, design, games, strip en urban culture, of een mix hiervan.
Info: www.denhaag.nl
Aanvragen kan het hele jaar door

TransArtists
Residency guide
Kijk ook regelmatig op de TransArtists residency guide / also regularly check the TransArtists residency guide
Oproepen met een deadline / calls with deadline
Oproepen zonder deadline / calls without deadline

TransArtists
Checklist to start your AiR program

This checklist provides an overview of the questions and issues at stake while (thinking about) starting an AiR program. The list is the result of research carried out by TransArtists and AiR organizations in the Netherlands. The checklist can help each one thinking of setting up an artist in residence program about how to get it up and running.

De Zakelijke Gids
De Zakelijke Gids voor kunstenaars en creatieven (een uitgave van Cultuur+Ondernemen) is bedoeld voor (startende) kunstenaars, creatieven en kleine organisaties. In deze gids vind je handige informatie en tips voor het uitstippelen van je toekomst.
>> Download de gids: www.cultuur-ondernemen.nl
Interviews: Zes kunstenaars vertellen in de Zakelijke Gids over hun loopbaan en wat Cultuur+Ondernemen voor hen of hun organisatie heeft kunnen betekenen. >> Lees hier

Mondriaan Fonds Werkbijdrage Jong Talent
De Werkbijdrage Jong Talent is bedoeld voor beloftevolle beeldend kunstenaars tot uiterlijk 4 jaar na hun opleiding. Deze bijdrage kan worden aangevraagd na een jaar artistieke praktijk. De bijdrage kan gebruikt worden voor alles wat verband houdt met de ontwikkeling van nieuw werk, zoals onderzoek, materiaal, apparatuur en projecten in binnen- of buitenland. Ook kan deze besteed worden aan deelname aan tentoonstellingen en manifestaties. Doel is artistieke ontwikkeling en cultureel ondernemerschap te stimuleren zodat werk tot stand komt dat een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland.
Een Werkbijdrage Jong Talent kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd.
Aanvragen: www.mondriaanfonds.nl
Deadline: het hele jaar door

Mondriaan Fonds Werkbijdrage Bewezen Talent
De Werkbijdrage Bewezen Talent is bestemd voor beeldend kunstenaars die minstens 6 jaar een beroepspraktijk hebben. De Werkbijdrage is een tegemoetkoming in de investering in materiaal, tijd en diensten van derden. De bijdrage stelt hen in staat nieuw werk te maken en het experiment aan te gaan. De bijdrage kan gebruikt worden voor alles wat verband houdt met de ontwikkeling van nieuw werk, zoals onderzoek, materiaal, apparatuur of  projecten. Ook kan het bedrag besteed worden om op een opdracht in te gaan of deel te nemen aan tentoonstellingen en manifestaties in binnen- en buitenland. Een Werkbijdrage Bewezen Talent kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd.
Aanvragen: www.mondriaanfonds.nl
Deadline: het hele jaar door

Fonds Kwadraat

Kunstenaars en fotografen opgelet! Heb je geld nodig voor een nieuw project, vraag een rentevrije lening aan bij het Materiaalfonds. Je kunt een rentevrije lening aanvragen voor allerlei artistieke projecten, zoals een tentoonstelling, een publicatie, een installatie of onderzoek. Ook kunstenaarsinitiatieven en kleine kunstinstellingen kunnen een aanvraag indienen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvraagformulier op de website. Wil je weten of jouw project in aanmerking komt? Stuur dan een mail naar info@fondskwadraat.nl
Meer info: www.fondskwadraat.nl
Deadlines: zie website

TIP: Teruggaaf deel energiebelasting
Culturele instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting (EB). Deze energiebelasting betaal je aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht, minus de EB-heffingskorting.
Meer informatie: website van de belastingdienst

 

 


TransArtists
Residency guide
Kijk ook regelmatig op de TransArtists residency guide / also regularly check the TransArtists residency guide
Oproepen met een deadline / calls with deadline
Oproepen zonder deadline / calls without deadline

Kijk ook op onze speciale pagina:
Coronavirus Crisis Hulp voor Kunstenaars en zzp'ers