OPROEPEN VOOR KUNSTENAARS / CALLS FOR ARTISTS

Oproepen zijn in de oorspronkelijke taal (Nederlands of Engels) / calls are in the original language (Dutch or English)

STICHTING STOKROOS
Seed Grant

Ontwikkelbijdrage voor jonge en opkomende visuele makers

Je hebt de eerste cruciale jaren in je loopbaan als vormgever, ontwerper of beeldend kunstenaar doorgemaakt en je hebt een consistent oeuvre en cv opgebouwd. Bovendien koester je een bijzonder plan waarmee je een duidelijke artistieke of maatschappelijke impact beoogt. Dan is de Seed Grant misschien een mogelijkheid voor jou.

Hoeveel?
Per kwartaal is een budget van € 65.000 beschikbaar. Je kunt aanvragen voor:
-een bijdrage van € 2.500 tot en met € 7.500, op basis van een specifieke begroting
-een vast bedrag van € 5.000, zonder specifieke begroting, indien je actief bent als schilder

Daarnaast maken we op jaarbasis ruimte voor:
-€ 15.000 voor plannen waar ambachtelijke verdieping of scholing deel van uitmaakt i.s.m. het Hanzenfonds van het Cultuurfonds. 

Voor wie?
-vormgevers, ontwerpers en beeldend kunstenaars die minimaal 3 en maximaal 10 jaar actief zijn en aantoonbaar in het artistieke en/of creatieve werkveld in Nederland ingebed zijn

We streven ernaar om:
-het jaarbudget evenredig te verdelen over de disciplines vormgeving/ontwerp en beeldende kuns
-60% van het jaarbudget te besteden aan makers die woonachtig zijn buiten de grote steden in de Randstad, te weten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht

Aanvragen
Aanvragen kan doorlopend, maar zodra het beschikbare budget benut is, sluit de aanvraagmodule voor dat kwartaal. We leggen je voorstel aan minimaal één vakinhoudelijk expert uit onze poule van adviseurs voor en streven ernaar je aanvraag in 4 weken te behandelen. Bij een eventuele toekenning wordt de bijdrage binnen 2 weken voor 100% aan je overgemaakt.

Doe je aanvraag hier. Neem voordat je een aanvraag doet de toelichting op de bijdrage, de voorwaarden en de omschrijving van de gevraagde informatie door. 

We raden je aan om vóórdat je een aanvraag doet te informeren naar de mogelijkheden van jouw voorstel via mail@stokroos.nl of 06-811 077 21 (alleen op maandagmiddag van 12.00u-13.00u).

>Voor meer informatie ga naar https://stokroos.nl/seed-grant

The 2024 IAS Artist Residency - For Whom 

The IAS is particularly interested in artists whose work addresses urgent social and scientific challenges related to the IAS's core themes.  

The current opening for this residency has a particular focus on themes including (1) sustainability and climate change, (2) social complexity, especially polarisation and inequality, and (3) digital societies & AI.  

We would like to work with and learn from an artist who is able to collaborate with researchers from all parts of academia (natural sciences/social sciences/humanities) and who is eager to collaborate on research at the intersection of the arts and sciences that stimulates the imagination and opens up new approaches.  

The residency is open to an artist, working independently or as part of a collective, who resides and can work in the Netherlands and has a relevant portfolio with a demonstrable interest and track record in working as/with scientific researchers across disciplines. We will ask applicants to demonstrate the kinds of research methods they use in their own work and how they have used these methods in interaction with scientific researchers. The aims of the residency are to establish joint research collaborations, organise and/or contribute to events that integrate artistic and scientific research that activates/stimulates the imagination and/or furthers analysis. Activities should include, but are not limited to, researchers working at IAS. Widening the circle to include other researchers or external partners is warmly welcomed. 

Residencies are possible for a period of 6 - 10 months within the calendar year 2024. Please indicate in the form your preferred timeline.  In the case of applications for 7 months or more, there will be a mid-term review after 5 months to decide about the possibility of extending the residency.

Application procedure
Applications for IAS Artist Residencies will be invited through an open call. Appointments of AiRs will be made by the IAS Director, supported by the selection committee. 

Deadline: 28 January 2024

Kunstopdracht Palenstein, Zoetermeer
De wijk Palenstein ontstond in 1966 met veel grote galerijflats. Momenteel vindt er een herstructurering plaats waarbij enkele flats verdwijnen, maar er ook geld beschikbaar komt voor kunst. De projectgroep Palenstein is trots op de wijk en ziet graag een kunstwerk dat het begrip ontmoeting op een bijzondere manier verbeeldt. Ze zoeken een kunstenaar die graag in samenspraak met hen een kunstwerk voor hun wijk maakt. Interesse? Meld je voor 15 januari aan via deze link.

Deadline: 15 januari 2024


MakersPlatform
Maak impact met jouw creatieve talent. Het MakersPlatform verbindt makers aan bedrijven en overheden die creatieve oplossingen zoeken voor alledaagse maar complexe uitdagingen. Juist door een probleem op een andere manier te benaderen, ontstaan er vaak heel verassende oplossingen.
Deadline: geen

Mondriaan Fonds
Tweede Bijdrage Kunstenaar Start

Vanaf 1 februari 2023 is het mogelijk aan te vragen voor een tweede bijdrage Kunstenaar Start. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt extra budget beschikbaar voor kunstenaars die door de coronamaatregelen minder mogelijkheden kregen om de eerste stappen in hun carrière te zetten. De tweede bijdrage geldt voor kunstenaars die in de coronaperiode tussen 1 januari 2019 en 31 december 2021 zijn afgestudeerd of hun praktijk zijn gestart en al eerder een Kunstenaar Start hebben ontvangen.
Lees de voorwaarden: www.mondriaanfonds.nl
Aanmelden vanaf 1 februari 2023


FONDSEN, TIPS & CALLS ZONDER DEADLINE OF MEERDERE DEADLINES PER JAAR /
FUNDS, TIPS & CALLS WITHOUT DEADLINE
OR MORE DEADLINES EACH YEAR

The One Minutes
Participate in the project
Every two months, The One Minutes releases a new series of one-minute films exploring our current time in moving images. Museums and cultural organisations around the world subscribe to the series. Guest curators send out an open call for submissions and also have access to The One Minutes Collection. By submitting your video it will become part of The One Minutes Collection and will be preserved by The Netherlands Institute for Sound and Vision. All videos are selectable for future assignments and series.
Recent open calls: theoneminutes.org/participate

Oproep gemeente Den Haag
Voor makers van werk uit de BKR

De gemeente Den Haag beschikt over een verzameling niet-museaal kunstbezit, waaronder kunstwerken binnengekomen via de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR). Naar aanleiding van een recente inventarisatie is gebleken dat een grote hoeveelheid werken niet actief wordt gebruikt. De gemeente zoekt de kunstenaars van deze BKR-werken voor teruggave. Voor meer informatie zie: www.afstotingsdatabase.nl
Ben je kunstenaar en wil je werk dat je ooit hebt gemaakt in het kader van de BKR terug? Meld je dan aan via herbestemmen.gdh@gmail.com. Ook erfgenamen kunnen belangstelling melden. Terugname is in de actuele conditie en onder voorwaarde dat het werk niet op de markt wordt gebracht. Je organiseert en bekostigt zelf verpakking en transport. Teruggave is met gesloten beurs, op een vooraf vastgestelde ophaaldag. Mocht er trouwens ook belangstelling voor jouw werk zijn bij een collectie-beherende instelling, dan volgt nog overleg.
Wijs s.v.p. ook collega-kunstenaars op dit bericht.
Meer informatie: download pdf

Dutch Culture: Mobility Information Point
The Mobility Information Point can advise you when you have plans to go abroad or when you are working with foreign artists, performers and intermediaries. Here you find answers to questions about artist mobility ranging from visas, work-permits, funding for cross border projects, social security and international taxation. >> read more

Gemeente Den Haag
Subsidieregeling Makersregeling

Vanaf 1 juli is de Makersregeling geopend. Deze regeling is bedoeld voor individuele makers uit de Haagse cultuurregio en/of de stedelijke cultuurregio Leiden, om te kunnen groeien onder begeleiding van een culturele organisatie. Het plan is gericht op de artistieke ontwikkeling van de maker. De subsidieregeling makers is voor makers op het gebied van: muziek, theater, beeldende kunst, urban, mode, design, letteren, games, film, dans, strip of een mix van deze stijlen. Per plan is er maximaal € 8.000 beschikbaar.
Aanvragen: www.denhaag.nl

Subsidieregeling Haagse Kunst- en Cultuurprojecten Den Haag
LET OP: vanaf 1 september is de subsidieregeling Haagse kunst- en cultuurprojecten gewijzigd. De veranderingen staan sinds half augustus op de website van de gemeente.
Wilt je een publieksgericht project organiseren? Je kan hiervoor subsidie aanvragen via de subsidieregeling Haagse kunst- en cultuurprojecten. Het project duurt maximaal 1 jaar en je kan subsidie aanvragen voor maximaal 30% van de totale kosten van het project. Alle voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen, staan op de website. >> Lees meer.

Open Call: Soundtrackcity
How does the city sound in times of corona?

Our cities are normally filled with noise. The corona crisis has changed that. Few or no people on the streets, shops closed, much less traffic, hardly any planes coming over. The soundscape of the city has completely changed. Soundtrackcity, the organization behind Urban Sound Lab, therefore makes a worldwide appeal: How do you experience a quieter city? How does the city sound in times of corona?
More info: soundtrackcity.net

CultuurSchakel
Samen thuis in de kunst: Financiële bijdrage voor nieuwe initiatieven tijdens coronacrisis

CultuurSchakel wil kunst- en cultuurinitiatieven voor en door Hagenaars stimuleren via financiële steun. Heb je voor jouw idee bijvoorbeeld geld nodig voor de huur van microfoons, een technicus of productieleiding? Doe dan een aanvraag voor financiële steun vanuit Samen thuis in de kunst. Per initiatief is maximaal € 1.000,- beschikbaar.
Lees meer: www.cultuurschakel.nl

Open call for ceramists, designers and other artists
Le Maupas A.R. is a ceramic art and design center situated in Le Maupas, a small village located in the east of the Morvan region in the Burgundy province of France. Le Maupas A.R. encourages the use of ceramics in sculptural design by offering a working space, technical facilities and knowledge at cost price. There are rooms available at the "relais", which is just one door away. The offer includes:
1. Indivual residency focusing on the research and development of the artist.
2. A project based residency where one can appeal to the technical expertise of the counselor.
Le Maupas A.R. offers residencies from April 1 until October 31, each year.
Detailed information: http://lemaupas.eu
Deadlines: not fixed. Available on request

Subsidieregeling makers Den Haag
De 'Subsidieregeling makers Den Haag' is bedoeld om de artistieke ontwikkeling van beginnende makers in Den Haag te stimuleren door samenwerking te bevorderen met culturele instellingen uit de stedelijke regio Haaglanden en de stedelijke cultuurregio Leiden. Makers betreft cultuurbeoefenaars afkomstig uit: beeldende kunst, muziek, theater, mode, letteren, film, dans, design, games, strip, urban culture, of een mix hiervan. Instellingen betreft: een instelling of organisatie die werkt op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater, mode, letteren, film, dans, design, games, strip en urban culture, of een mix hiervan.
Info: www.denhaag.nl
Aanvragen kan het hele jaar door

OverBruggen - Met wie wil jij de brug slaan in Vlaanderen?
Het Vlaams-Nederlandse cultuurportaal OverBruggen helpt Nederlandse en Vlaamse makers bij het uitbouwen van hun kunstenaarspraktijk over de grens. Samen met Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond is dit portaal opgezet om culturele samenwerking tussen de buurlanden te versoepelen. Je vindt er informatie van Vlaamse en Nederlandse culturele instellingen. Ben je op zoek naar een passende subsidie, residentie, partners of heb je vragen over belastingen in België of Nederland? Op OverBruggen staan praktische hulpmiddelen, verdiepende informatie en tips, zoals een subsidiewijzer, belastinggidsen en interessante artikelen.
Meer info: www.overbruggen.info

TransArtists
Residency guide
Kijk ook regelmatig op de TransArtists residency guide / also regularly check the TransArtists residency guide
Oproepen met een deadline / calls with deadline
Oproepen zonder deadline / calls without deadline

TransArtists
Checklist to start your AiR program

This checklist provides an overview of the questions and issues at stake while (thinking about) starting an AiR program. The list is the result of research carried out by TransArtists and AiR organizations in the Netherlands. The checklist can help each one thinking of setting up an artist in residence program about how to get it up and running.

De Zakelijke Gids
De Zakelijke Gids voor kunstenaars en creatieven (een uitgave van Cultuur+Ondernemen) is bedoeld voor (startende) kunstenaars, creatieven en kleine organisaties. In deze gids vind je handige informatie en tips voor het uitstippelen van je toekomst.
>> Download de gids: www.cultuur-ondernemen.nl
Interviews: Zes kunstenaars vertellen in de Zakelijke Gids over hun loopbaan en wat Cultuur+Ondernemen voor hen of hun organisatie heeft kunnen betekenen. >> Lees hier

Mondriaan Fonds Werkbijdrage Jong Talent
De Werkbijdrage Jong Talent is bedoeld voor beloftevolle beeldend kunstenaars tot uiterlijk 4 jaar na hun opleiding. Deze bijdrage kan worden aangevraagd na een jaar artistieke praktijk. De bijdrage kan gebruikt worden voor alles wat verband houdt met de ontwikkeling van nieuw werk, zoals onderzoek, materiaal, apparatuur en projecten in binnen- of buitenland. Ook kan deze besteed worden aan deelname aan tentoonstellingen en manifestaties. Doel is artistieke ontwikkeling en cultureel ondernemerschap te stimuleren zodat werk tot stand komt dat een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland.
Een Werkbijdrage Jong Talent kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd.
Aanvragen: www.mondriaanfonds.nl
Deadline: het hele jaar door

Mondriaan Fonds Werkbijdrage Bewezen Talent
De Werkbijdrage Bewezen Talent is bestemd voor beeldend kunstenaars die minstens 6 jaar een beroepspraktijk hebben. De Werkbijdrage is een tegemoetkoming in de investering in materiaal, tijd en diensten van derden. De bijdrage stelt hen in staat nieuw werk te maken en het experiment aan te gaan. De bijdrage kan gebruikt worden voor alles wat verband houdt met de ontwikkeling van nieuw werk, zoals onderzoek, materiaal, apparatuur of  projecten. Ook kan het bedrag besteed worden om op een opdracht in te gaan of deel te nemen aan tentoonstellingen en manifestaties in binnen- en buitenland. Een Werkbijdrage Bewezen Talent kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd.
Aanvragen: www.mondriaanfonds.nl
Deadline: het hele jaar door

Fonds Kwadraat

Kunstenaars en fotografen opgelet! Heb je geld nodig voor een nieuw project, vraag een rentevrije lening aan bij het Materiaalfonds. Je kunt een rentevrije lening aanvragen voor allerlei artistieke projecten, zoals een tentoonstelling, een publicatie, een installatie of onderzoek. Ook kunstenaarsinitiatieven en kleine kunstinstellingen kunnen een aanvraag indienen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvraagformulier op de website. Wil je weten of jouw project in aanmerking komt? Stuur dan een mail naar info@fondskwadraat.nl
Meer info: www.fondskwadraat.nl
Deadlines: zie website

TIP: Teruggaaf deel energiebelasting
Culturele instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting (EB). Deze energiebelasting betaal je aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht, minus de EB-heffingskorting.
Meer informatie: website van de belastingdienst 


 

 

OverBruggen - Met wie wil jij de brug slaan in Vlaanderen?
Dit Vlaams-Nederlandse cultuurportaal helpt Nederlandse en Vlaamse makers bij het uitbouwen van hun kunstenaarspraktijk over de grens. Ben je op zoek naar een passende subsidie, residentie, partners of heb je vragen over belastingen in België of Nederland? Op OverBruggen staan praktische hulpmiddelen, verdiepende informatie en tips, zoals een subsidiewijzer, belastinggidsen en interessante artikelen.
Meer info: www.overbruggen.info

TransArtists
Residency guide
Kijk ook regelmatig op de TransArtists residency guide / also regularly check the TransArtists residency guide
>> Oproepen met een deadline / calls with deadline
>> Oproepen zonder deadline / calls without deadline