Stroom Stimulerende Activiteiten

Stroom vindt het van essentieel belang om de zichtbaarheid van Haagse kunstenaars te vergroten, reflectie op hun werk te bieden en in het verlengde daarvan ook de bekendheid met hun werk te stimuleren. In dat kader heeft Stroom een aantal stimulerende activiteiten ontwikkeld ten behoeve van de Haagse kunst en kunstenaars. Die laten een grote diversiteit zien, zijn toegesneden op behoeften en situaties en spelen veelal in op de actualiteit.

Kunstenaarsbijeenkomsten
Het versterken en verdiepen van de beroepspraktijk, het uitwisselen van ideeŽn en het bespreken van uiteenlopende onderwerpen staan centraal in de reeks avonden die Stroom Den Haag sinds september 2012 met en voor kunstenaars uit Den Haag organiseert.

Atelierbezoekprogramma curatoren
Op maandelijkse basis nodigt Stroom curatoren, kunstenaars en critici uit binnen- en buitenland uit om atelierbezoeken af te leggen bij Haagse kunstenaars. Doel is om de zichtbaarheid van Haagse kunstenaars te vergroten, reflectie op hun werk te bieden en in het verlengde daarvan ook de bekendheid met hun werk te stimuleren.

Invest Programma

Jaarlijks is de toekenning van de Stroom Invest subsidies aanleiding voor een intensief meerdaags programma bestaande uit atelierbezoeken en lezingen door curatoren uit binnen- en buitenland alsmede een aantal informele bijeenkomsten en ontmoetingen.

Ondertussen
Het programma ĎOndertussen' in de gelijknamige ruimte toont op reguliere basis presentaties naar aanleiding van subsidieverzoeken voor een PRO- of SPOT-subsidie. De presentaties zijn bedoeld om de ideeŽnrijkdom in de aanvragen en de diversiteit van het subsidiestelsel te tonen.

Studiereis voor kunstenaarsinitiatieven
Jaarlijkse studiereis naar een buitenlandse stad met een inspirerend en onderscheidend kunstklimaat.

Profilering op internationale kunstbeurzen
Ter profilering van het Haagse kunstklimaat neemt Stroom regelmatig deel aan kunstbeurzen:
Art Amsterdam 2008 (solopresentatie Navid Nuur)
Preview Berlin 2008 (solopresentatie Ton Schuttelaar)
Art Amsterdam 2010 (solopresentatie Alon Levin)
Art Rotterdam 2013 (distributie DH///)
Art The Hague 2013 (presentatie DH///)

Magazine DH///
DH/// is de derde uitgave van het tweetalige gratis magazine (Nederlands/Engels) over hedendaagse kunst in Den Haag. Het werd in januari 2013 gelanceerd tijdens de Nieuwjaarsborrel van de gezamenlijke Haagse kunstinstellingen. De DH magazines zijn ontstaan uit enthousiasme en verwondering over de dynamiek, veelzijdigheid en eigenzinnigheid van de beeldende kunsten in Den Haag. In 2008 bracht Stroom het eerste magazine DH/ uit en in 2010 het tweede nummer DH//.

Informatiebijeenkomsten voor Haagse kunstenaars
Ieder jaar organiseert Stroom een bijeenkomst met als doel om Haagse kunstenaars te informeren over ťťn of meerdere aspecten van haar beleid. Klik op de jaartallen voor informatie over bijeenkomsten voor de jaren 2014, 2013, 2012, 2011, 2010-2009, 2008, 2007 en 2006.

Atelierbezoeken Stroom

Naast de atelierbezoeken door kunstenaars en curatoren, verricht de staf van Stroom jaarlijks atelierbezoeken bij tientallen studenten en Haagse kunstenaars.

Weblog Jegens & Tevens
Het weblog Jegens & Tevens (op initiatief van Stroom gestart in 2011) is een platform voor en door alle kunstenaars en andere professionals in de Haagse beeldende kunstwereld. Het weblog biedt niet alleen informatie over uiteenlopende onderwerpen, agenda's, oproepen, reviews, reportages e.d., maar is nadrukkelijk ook een plek voor debat en opinie. Iedereen wordt van harte uitgenodigd tekst en beeld aan te leveren, te reageren op geplaatste artikelen of een opinie te geven.

Premium tentoonstellingen
Om de buitengewone toekenning van de Premium-subsidie en het werk van de gehonoreerde kunstenaars speciale aandacht te geven, nodigde Stroom een aantal jaren jaarlijks een andere (buitenlandse) curator uit een internationale tentoonstelling samen te stellen.

Premium publicaties
Van iedere kunstenaar die tussen 2009 en 2011 een Premium subsidie ontving werd een compacte publicatie gemaakt.
2009: Channa Boon, Harold de Bree, Ton Schuttelaar, Machiel van Soest en Bram Vreven.
2010: Rachel Bacon, gerlach en koop, Marleen Sleeuwits en Zeger Reyers.
2011: Leontine Lieffering, Sara Rajaei en Vittorio Roerade.