Lon Pennock, Intersection, 1996

Centrum Den Haag: Spui - Grote Marktstraat - Kalvermarkt

‘De vormen die zich in de wereld voordoen - de monumentale vorm van een vliegtuig, de blokken basalt van een pier of van een brugconstructie - ze hebben voor mij meer met beeldhouwkunst te maken dan de objecten die op de academie als kunst worden aangemerkt. Het gaat om vormen door mensen gemaakt, maar zonder de pretentie kunstwerk te zijn. Ze zijn onveranderlijk en hebben een natuurlijke aanwezigheid.'

Dit is de visie van kunstenaar Lon Pennock (1945), maker van het sokkelbeeld 'Intersection'.

Het beeld bestaat uit twee L-vormige balken, volgens Pennock een kruisbeeld met verschoven assen en een gedraaid hart. Het beeld lijkt een kleinere weergave van zijn karakteristieke werk. Dat is groot van schaal en heeft door kleur en materiaal het uiterlijk van een industriële constructie. Voorbeelden zijn 'Intersection' in Kijkduin, twee meer dan manshoge cortenstalen rechthoeken, en de twee metershoge pilaren 'The River' die in 1984 op de Blaak in Rotterdam zijn geplaatst.

Hoewel Pennock in de jaren zestig is opgeleid in de figuratieve traditie, ontwikkelde zijn werk zich al snel tot ‘concrete kunst'. De kunstenaar, voormalig directeur van de Rotterdamse kunstacademie en adviseur op stedenbouwkundige en verwante terreinen, heeft zich gedurende zijn hele carrière gewijd aan een zorgvuldig onderzoek van het materiaal en aan de wijze waarop het beeld zich verhoudt tot zijn omgeving.

Pennock was er niet voor dat een beeld op een sokkel zou staan. Het zou afstand scheppen. ‘Je moet over ze kunnen struikelen', was zijn devies. Omdat de sokkel in het project van Struycken de bindende factor is en past binnen een stedenbouwkundige visie, zette Pennock zich over zijn bezwaar heen.

Terug naar overzicht De Beeldengalerij van P. Struycken

website Lon Pennock

Lon Pennock, Intersection, 1996, staal
foto: Stroom Den Haag
Lon Pennock, Intersection, 1996, staal
foto: Renate Boere, Cas Marks, Laurens van der Pool