Famke van Wijk, 'Heaven holds a sense of wonder', 2011

Centrum Den Haag: Spui - Grote Marktstraat - Kalvermarkt

Geen van de andere sokkelbeelden is zo spiritueel van aard én figuratief als dit beeld van Famke van Wijk (1969). Toch is er geen oud religeus beeld in de Beeldengalerij terecht gekomen. Deze beeldhouwer schuwt religie echter niet. En figuratie al evenmin. Van Wijk heeft een bundel lichtstralen als basis genomen voor haar sculptuur. Boven het midden van die stralen, die het licht van Christus symboliseren, plaatste zij een kroon. Een kroon van mensen die vol eer en aanbidding wachten op de terugkomst van Christus op aarde. Deze liefdevolle, driedimensionale kroon staat in schril contrast met de tweedimensionale doornenkroon die Van Wijk als een fijne lijngravure op de bovenkant van de sokkel heeft aangebracht. Zo laat de beeldhouwer tussen de stralen door zien welk antwoord Christus kreeg op zijn daad van liefde.

Tegenstellingen in materiaal, zoals de ruwe stralen en de gedetailleerde engelen, zijn karakteristiek voor Van Wijks werkwijze. Dat haar thematiek meestal religieus is, heeft te maken met haar geloof. Van Wijk is lid van de Kerk van Jezus Christus en de Heiligen der Laatste Dagen, beter bekend als mormonen. ‘Ik werk vooral vanuit dromen, maar het geloof is mijn echte inspiratiebron', vertelde zij in een interview in de Stentor (30-3-2006).

Dat Van Wijk een bijzondere positie inneemt binnen de eigentijdse Nederlandse beeldhouwkunst blijkt ook uit het juryrapport bij de Charlotte van Pallandtprijs, vernoemd naar Nederlands beroemdste beeldhouwster (1898-1997). In 2004 ontving Van Wijk deze tweejaarlijkse prijs ter stimulering van jong beeldhouwerstalent. De jury oordeelde dat ‘haar werk zich onttrekt aan stilistische, expressieve en esthetische categorieën waarmee men in deze tijd bekend en vertrouwd is. Het maakt nieuwsgierig.'

Toen het sokkelbeeld in januari 2011 deel uit ging maken van de Beeldengalerij, kreeg het een plaats tegenover de Nieuwe Kerk aan het Spui. Een toepasselijker plek is niet denkbaar.

Terug naar overzicht De Beeldengalerij van P. Struycken

Famke van Wijk, 'Heaven holds a sense of wonder'
foto: Stroom Den Haag
Famke van Wijk, 'Heaven holds a sense of wonder'
foto: Stroom Den Haag
Famke van Wijk, 'Heaven holds a sense of wonder'
foto: Stroom Den Haag
Famke van Wijk, plaatsing van het beeld op 1 februari 2011
foto: Stroom Den Haag
Famke van Wijk, plaatsing van het beeld op 1 februari 2011
foto: Stroom Den Haag
Famke van Wijk, plaatsing van het beeld op 1 februari 2011
foto: Stroom Den Haag
Famke van Wijk, plaatsing van het beeld op 1 februari 2011
foto: Stroom Den Haag
Famke van Wijk, plaatsing van het beeld op 1 februari 2011
foto: Stroom Den Haag