A Glass Darkly

28 september t/m 23 november 2014
Zaterdag 27 september, 17 uur: opening

Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Open: woensdag t/m zondag, 12-17 uur

Stroom School: A Glass Darkly
Het verdiepende programma rond de tentoonstelling bestaat o.a. uit een speciale avond met lezingen en presentaties (op 12 november) en een aantal rondleidingen op zondag.

Download tentoonstellingsgids (pdf)

Iman Issa
Imogen Stidworthy
Metahaven
Natascha Sadr Haghighian & Rashad Becker
Noam Toran
Vermeir & Heiremans

A Glass Darkly
onderzoekt de hedendaagse betekenis van een historische visie. In 2014 is het exact 100 jaar geleden dat de visionaire Duitse auteur Paul Scheerbart (1863-1915) het boek Glasarchitektur schreef. Volgens Scheerbart kon de maatschappij alleen verheven worden door te leven in glasarchitectuur. Contemplatie van het oneindige en het ruimtelijke zou de mensheid bevrijden van de baksteencultuur die haar aan de aarde kluisterde. Het boek is opgedragen aan zijn vriend en collega, architect Bruno Taut, die in datzelfde jaar zijn beroemde Glaspaviljoen presenteerde op de Werkbundtentoonstelling in Keulen. Glasarchitektur illustreert de modernistische idealen van openheid en transparantie als de voorbodes van een progressieve ‘nieuwe cultuur'. Hoe houden deze idealen vandaag de dag stand?
Lees Glasarchitektuur online

De tentoonstelling kijkt niet met een nostalgische blik naar modernistische architectuur, zoals zo vaak in de Westerse cultuur wordt gedaan, maar onderzoekt de historische ideologie achter glasarchitectuur en plaatst deze in een hedendaagse context. Het idee van ‘transparantie' is ook in onze tijd een veel besproken onderwerp, niet zo zeer beperkt tot de wereld van de architectuur, maar als een symbool voor de groeiende spanning tussen de private en publieke ruimte. De kunstenaars die deelnemen aan A Glass Darkly houden zich niet alleen bezig met de esthetiek van transparantie, maar denken ook na over wat het voor de mensheid betekent om onder dergelijke omstandigheden te leven.

De tentoonstelling belicht het onderwerp van verschillende kanten. Er wordt gekeken naar het privéleven en het openbare leven, naar technologische vrijheden, eigendom en eigendomsrechten, en wettelijke en financiële aansprakelijkheid. Alle kunstenaars in de tentoonstelling hebben een reflectieve manier van werken. Ze houden een spiegel op naar de hedendaagse maatschappij en stellen de vraag in hoeverre het idee van transparantie wordt gebruikt als een soort sluier om dingen te bedekken. Welke drempels werpen wij op om ons te beschermen tegen de ambities en gevaren die inherent zijn aan een ‘open' samenleving? Maar bovenal wordt de vraag gesteld: kan een bewustzijn van dit systeem ons aanzetten om weer na te denken over de mogelijkheden van een andere ‘nieuwe cultuur'?

A Glass Darkly is samengesteld door Nav Haq naar aanleiding van een uitnodiging van Stroom Den Haag om een tentoonstelling te maken als reactie op het onderzoek dat de organsatie zelf heeft verricht naar de teksten van Paul Scheerbart.

A Glass Darkly wordt mede mogelijk gemaakt door:
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Mondriaan Fonds.

PERS
Tubelight, december 2014-februari 2015
The Underground, november-december 2014
Tubelight.nl (website), 29 oktober 2014
fd: persoonlijk, 25 oktober 2014
de Volkskrant, 24 oktober 2014
H ART, 16 oktober 2014
Mousse Magazine, 10 oktober 2014
Blikvangen, 3 oktober 2014


LINKS
http://imanissa.com
www.imogenstidworthy.com
www.metahaven.net
www.johannkoenig.de (Natascha Sadr Haghighian)
www.discogs.com (Rashad Becker)
www.noamtoran.com
www.in-residence.be (Vermeir & Heiremans)
http://scheerbart.de (in German)

'A Glass Darkly' bij Stroom Den Haag (2014): Imogen Stidworthy, 'Sacha', 2011
foto: Gerrit Schreurs, courtesy Stroom Den Haag
Noam Toran, 'Desire Management', 2005, video still
foto: courtesy the artist
'A Glass Darkly' bij Stroom Den Haag (2014): Noam Toran, 'Desire Management', 2005
foto: Gerrit Schreurs, courtesy Stroom Den Haag
'A Glass Darkly' bij Stroom Den Haag (2014): Vermeir & Heiremans, 'Art House Index (AHI-)', 2014
foto: Gerrit Schreurs, courtesy Stroom Den Haag
'A Glass Darkly' bij Stroom Den Haag (2014): Metahaven, 'Large Data Collider', 2013
foto: Gerrit Schreurs, courtesy Stroom Den Haag
'A Glass Darkly' bij Stroom Den Haag (2014): Iman Issa, 'Images of a Center', 2005
foto: Gerrit Schreurs, courtesy Stroom Den Haag
Imogen Stidworthy, 'Brick', 2013 (3D laser scan digital image)
foto: Courtesy the artist, Matt's Gallery, London and AKINCI, Amsterdam
Iman Issa, 'Images of a Center', 2005, video still (single-channel video, 5:49 min.)
foto: Courtesy the artist and Rodeo, Istanbul
Iman Issa, 'Images of a Center', 2005, video still (single-channel video, 5:49 min.)
foto: Courtesy the artist and Rodeo, Istanbul
Imogen Stidworthy, 'Sacha', 2011 (installation view)
foto: courtesy the artist, Matt's Gallery, London and AKINCI, Amsterdam
Metahaven, 'The Good Ship Anonymous', 2013 (container ship with data servers in international waters)
foto: courtesy of Future Gallery
Metahaven, 'Large Data Collider', 2013 (circular data center on the border between Russia and Norway)
foto: courtesy of Future Gallery
Natascha Sadr Haghighian & Rashad Becker, 'play:display', 2000-2014 (audio investigation)
foto: courtesy the artists
Natascha Sadr Haghighian & Rashad Becker, 'play:display', 2000-2014 (audio investigation)
foto: courtesy the artists
Noam Toran, 'Desire Management', 2005, video still
foto: courtesy the artist
Vermeir & Heiremans, 'Art House Index (AHI-)', 2014, video still
foto: courtesy the artists
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Mondriaan Fonds