Haagse Havens

Presentatie Haagse Havens op IABR (Internationale Architectuur Biennale Rotterdam), 2012: klik hier
Presentatie in Biella, Italië (2012): klik hier

Haags Havens Krant ->> download pdf
Hybride Kiosk
->> download pdf
Autonië
->> download pdf
Case Study House
->> download pdf
Haagse Havens Boottour
->> download pdf

De stad als laboratorium voor het onderzoeken, uitvinden, ontwikkelen en testen van een nieuwe manier van stad maken. ‘Haagse Havens' onderzoekt een nieuwe manier van stad maken, waarvoor de Binckhorst samen met het aangrenzende Laakhaven het oefenterrein is. In beide gebieden is het denken in eindbeelden losgelaten, wordt de bestaande stad uitgangspunt voor ontwikkeling en zoekt de gemeente actief naar samenwerking met andere partners. Dat vraagt om een veel beter en preciezer beeld van de huidige kwaliteiten, om een flexibeler omgang met planning en regelgeving, om een andere manier van ontwerpen en om het beter benutten van het aanwezige kapitaal in de beschikbare tijd, energie, geld, liefde en betrokkenheid van ondernemers en bewoners in het gebied. Dit alles vraagt om een ándere manier van werken, kijken, waarderen, financieren, besturen, ontwerpen en reguleren. Hoe ánders, dat is onderwerp van Haagse Havens.

Om die andere manier te ontdekken, zijn we gestart met drie case studies die elk een specifieke ontwerpopgave in de praktijk van Binckhorst en Laakhaven onderzoeken. Hier is ook een aantal (Haagse) ontwerpers en kunstenaars bij betrokken. Case study Hybride Kiosk onderzoekt de mogelijkheid voor een publieke voorziening waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de toegankelijkheid van het gebied. Denis Oudendijk (refunc) heeft een ontwerp gemaakt voor de kiosk. Sabrina Lindemann is betrokken bij een programma daarvoor. Corine Keus en Nanne Verbruggen (E19 architecten) zoeken in Case Study House naar ruimte voor ‘wild wonen' te midden van industrie waarbij de mate van overlast van stof, geur, geluid en gevaar het ontwerp van het huis bepaalt. Tot slot wordt in Autonië door Hans Venhuizen en Sabrina Lindemann de cultuur van de auto gevierd in de gelijknamige manifestatie waarmee ook wordt getoond hoe de autocultuur de toekomstige ontwikkelingen kan sturen.

Naast de praktijkexperimenten, vinden er ateliers plaats waarvoor experts van binnen en buiten het gebied uitgenodigd worden, bezoeken visiting critics het gebied en wordt tijdens Binckcafe's publiekelijk gedebatteerd over de toekomst van Haagse Havens. Studenten van de afdeling R-MIT van TU Delft brengen het DNA van het gebied in kaart. Daarnaast werken verschillende studenten van de KABK mee (Inside. Master Stedelijk Interieur, Arts&Science, Grafisch ontwerp) en van het Institute voor Sonologie.

Tijdens de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) (20 april - 12 augustus 2012) werden de eerste resultaten getoond. Op 13 oktober 2012 volgt de Slotpresentatie Haagse Havens in het gebied zelf.

Haagse Havens (november 2011 - november 2012) is een initiatief van de afdeling stedenbouw van Gemeente Den Haag en kunst-en architectuurcentrum Stroom Den Haag, en is ontwikkeld in samenwerking met Mobiel Projectbureau OpTrek en de afdeling ®MIT van TU Delft. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Logo Haagse Havens
design: studenten KABK
design: studenten KABK
design: studenten KABK
design: studenten KABK
design: studenten KABK
Binckhorst, binnenhaven
Binckhorst, binnenhaven