The Knight's Move: Ilka Ruby 'Architecture for you and me!'

Woensdag 21 januari 2015, 20 uur
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Entree: € 5,- (studenten: € 2,50)
Voertaal: Engels


Lees het artikel op Pop-Up City: klik hier

Ilka Ruby is uitgever en curator in Berlijn. Samen met haar partner Andreas Ruby richtte ze in 2008 Ruby Press op, een uitgeverij met de focus op architectuur, stedelijkheid en kunst. Na een jarenlange obsessie met architectuur als icoon en het fenomeen van de star architect lijkt er sprake van een andere zienswijze; een verschuiving van architectuur als product naar de productie van ruimte, van vorm naar performance, van parametrisch naar politiek. Maar hoe moet je zoiets communiceren? In de media worden gebouwen nog steeds als objecten aanbeden; ze worden getoond net na het moment van oplevering - en voor de ingebruikname. Ilka & Andreas Ruby proberen in hun publicaties en tentoonstellingen nieuwe manieren te signaleren om naar architectuur te kijken, om architectuur te vieren als een ruimtelijke voorziening die we individueel of gezamenlijke kunnen benutten.
 
Ruby Press publiceert dan ook geen koffietafelboeken vol glossy foto's of gortdroge tekstboeken, maar zoekt naar een vorm ertussen in. Aan de hand van publicaties als Building Brazil! (2011), City of God—Cidade de Deus! (2013) en Minha Casa - Nossa Cidade (2014) reflecteert Ilka Ruby op hun wijze van communiceren.

Ilka & Andreas Ruby richtten in 2001 Textbild op, een communicatiebureau voor architectuur, en in 2008 Ruby Press, een uitgeverij gespecialiseerd in boeken over architectuur, kunst, en ander culturele praktijken die zich richten op de productie van ruimte in onze hedendaagse maatschappij. Zij houden zich bezig met hedendaagse architectuur en design, schrijven essays, ontwerpen boeken, stellen tentoonstellingen samen en organiseren symposia. Enkele van hun tentoonstellingen zijn: Endless Bauhaus, onderdeel van de Modell Bauhaus tentoonstelling in Martin Gropius Bau in Berlijn (2009); Druot, Lacaton & Vassal—Tour Bois le Prêtre voor het German Architecture Museum in Frankfurt (2012); en Treasures in Disguise, het Paviljoen van Montenegro op de 14e Architectuur Biennale in Venetië (2014).
Ilka Ruby heeft ook les gegeven aan Cornell University, Berlin University of the Arts, en de Peter Behrens School of Architecture in Düsseldorf.
www.textbild.com
www.ruby-press.com


The Knight's Move
Overzicht lezingen seizoen 2014-2015
Stroom Den Haag organiseert jaarlijks een aantal toonaangevende lezingen onder de noemer The Knight's Move met internationale sprekers die zich onderscheiden door ongebruikelijke, verhelderende en inspirerende visies op de stad, stedelijkheid en het publieke domein. Zoals de knight - het paard - zich over het schaakbord beweegt, over lopers, koningen en torens heen springend, zo wil Stroom het gesprek over de stad nieuwe impulsen geven.

Voor de 2014-2015 serie heeft Stroom Den Haag als partners Lectoraat Art & Public Space (LAPS) en Stedelijk Museum Amsterdam uitgenodigd. Twee van de lezingen vinden ook plaats in Stedelijk Museum Amsterdam.

Mediapartners van The Knight's Move 2014-2015 zijn The Pop-Up City en Open!

The Knight's Move lezingen worden mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Haagse Bluf Fonds.

Archief The Knight's Move lezingen 2009-heden

PERS
Pop-Up City, 12 januari 2015

Ilka Ruby
foto: Simon Menges
Cover 'Building Brazil!'
foto: courtesy Ruby Press
Cover 'Cidade de Deus – City of God'
foto: courtesy Ruby Press
Cover 'Minha Casa – Nossa Cidade!'
foto: courtesy Ruby Press
Karl Valentin als Schwerer Reiter
foto: © Schloss Wahn, design: Thonik
Stedelijk Museum Amsterdam
LAPS (Lectoraat Art & Public Space)
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Prins Bernhard Cultuurfonds (het Haagse Bluf Fonds)
Pop-Up City
Open! (Platform for Art, Culture and the Public Domain)