Wisselingen in bestuur Stroom

dd. 7 oktober 2021

Per 1 oktober jongstleden heeft Sharon Gesthuizen haar taken als voorzitter van het bestuur van Stroom neergelegd. Tijdens de zoektocht naar een geschikte opvolger neemt bestuurslid Joost Vrieler de voorzittersrol waar. Het bestuur wordt verder gevormd door RabiaĆ¢ Benlahbib, Nike van Nuland en Robert Rinnooy Kan.
 
Gesthuizen trad in 2016 toe tot het bestuur en fungeerde vanaf eind 2020 als interim manager van Stroom. Na de aanstelling van een nieuwe directie medio 2021 trad ze weer toe tot het bestuur als voorzitter. Haar drukke werkzaamheden elders echter zorgen ervoor dat Gesthuizen een rol als voorzitter daar niet meer mee kan combineren.
 
Bestuur en organisatie hebben begrip voor die afweging en danken Sharon voor haar tomeloze inzet als bestuurder, haar betrokkenheid bij de organisatie en het Haagse kunstenveld, Haar stimulerende en stuwende kracht zal node worden gemist.