SPOT subsidiestop voor aanvragen t/m juli 2019

Stroom is helaas genoodzaakt per 2 april 2019 een SPOT subsidiestop in te stellen voor SPOT subsidie aanvragen t/m juli 2019

In de Stroom subsidiebrochure 2019 hebben we aangegeven dat we het beschikbare SPOT subsidiebudget voor 2019 in twee gelijke delen zouden spreiden over het jaar:
-deel I  voor de periode februari 2019 t/m juli 2019
-deel II voor de periode augustus 2019 t/m januari 2020

In de eerste maanden van dit jaar zijn er veel aanvragen voor SPOT subsidies ingediend en toegekend waardoor het plafond van het budget voor de eerste helft van 2019 is bereikt.
Ook nu vragen steeds meer kunstenaars aan voor presentaties in het buitenland. Bij SPOT individueel gaat het om ruim 80% van de aanvragen waardoor de internationale zichtbaarheid steeds meer wordt vergroot.
Dit onderstreept het succes van de regeling, maar we beseffen dat het voor veel van jullie teleurstellend nieuws is. Want, de consequentie is dat we vanaf heden, 2 april 2019, geen aanvragen meer in behandeling kunnen nemen voor SPOT Documentatie- en SPOT Tentoonstellingssubsidies (Individueel en Groeps) waarvan de tentoonstellingsperiode aanvangt in de maanden april t/m juli.

Aanvragen voor SPOT Documentatie en SPOT Individueel en Groeps waarvan de tentoonstellingsperiode start in de 2e helft van 2019, kunnen vanaf 6 maanden tot uiterlijk 1 maand voor de opening worden ingediend.

Dit betekent concreet het volgende:
-aanvang tentoonstelling/documentatie in augustus, september, oktober, aanvraag mogelijk vanaf april
-aanvang tentoonstelling/documentatie in november, aanvraag mogelijk vanaf mei
-aanvang tentoonstelling/documentatie in december, aanvraag mogelijk vanaf juni
-aanvang tentoonstelling/documentatie in januari 2020, aanvraag mogelijk vanaf juli

Aanvragen voor PRO subsidies kunnen nog wel worden ingediend.