United We: Conditional Design

Terug naar hoofdpagina United We: klik hier

Conditional Design is het resultaat van een serie impromptu dinsdagavondbijeenkomsten in 2008, waarbij Edo Paulus, Jonathan Puckey, Roel Wouters en Luna Maurer bij elkaar kwamen rond de keukentafel van de laatstgenoemde.

De Amsterdamse kunstenaar en ontwerpers, zochten naar manieren om niet vastgepind te worden op de media waarmee zij werken. Deze media zijn een algemeen geaccepteerde maar erg beperkende manier om ontwerpprojecten, kunstprojecten en kunstpraktijken in het algemeen te beschrijven.

In plaats daarvan besloten zij een nieuwe term en definitie te zoeken die een goede omschrijving zou zijn van hun manier van werken. Het collectief schreef een manifest, The Conditional Design Manifesto, waarin de gemeenschappelijke visie op kunst en design werd geformuleerd. In plaats van te opereren onder noemers als Graphic Design, Interaction Design, Media Art of Sound Design, introduceerden zij de term Conditional Design: niet het gekozen medium maar de benadering werd op de voorgrond geplaatst.

Conditional Design is een methode die de tendensen van onze hedendaagse maatschappij weerspiegelt - onder de invloed van de media en de snelle technologische ontwikkelingen, worden onze wereld, ons leven en de manier waarop we met elkaar omgaan steeds meer bepaald door snelheid; alles is constant in beweging.

Om te kunnen nadenken over het hier en nu, passen de leden van Conditional Design hun manier van werken aan deze ontwikkelingen aan. Hierbij ligt de nadruk meer op het proces en minder op het product, zodat het werk zich kan aanpassen aan hun respectievelijke werkomgevingen, de nadruk wordt gelegd op verandering en de verschillen worden blootgelegd. Belangrijke statements uit het manifest zijn: ‘The input is our Material', ‘Logic is our Tool' en ‘The process is the Product'.

Wekelijks organiseerden Maurer, Paulus, Puckey en Wouters een aantal mini-workshops die tussen de 1 en 3 uur duurden. Hierin gingen zij met zijn allen aan de slag, met slechts een vel papier of andere materialen en een paar simpele regels,'The Perfect Circle', ‘4 Long Lines' en ‘The Beach', waarbij elke tekening werd gemaakt volgens een aantal vastgelegde spelregels.
http://conditionaldesign.org

Bij Valiz, book and cultural projects verschijnt deze lente het Conditional Design Workbook.