SPOT subsidiestop tot eind jaar 2017

Stroom Den Haag ziet zich genoodzaakt vanaf heden - 9 oktober 2017 - tot het eind van dit jaar geen SPOT subsidies meer in behandeling nemen, omdat het SPOT subsidiebudget voor 2017 helemaal is besteed. In augustus hebben we nog een reservebedrag toegevoegd aan dit budget, maar daar is het plafond nu ook van bereikt.
Aanvragen voor PRO subsidies worden nog wel gewoon behandeld.

Aanvragen voor SPOT subsidies die vóór 9 oktober bij ons zijn binnengekomen worden nog verder afgehandeld. Nieuwe SPOT aanvragen kunnen weer vanaf 1 januari 2018 worden ingediend.

We zien de laatste jaren een positieve ontwikkeling in de aanvragen voor de SPOT individuele tentoonstellingssubsidie. Steeds meer kunstenaars vragen aan voor presentaties in het buitenland. Het gaat dan om presentaties in musea, presentatie-instellingen, galeries en beurzen, maar ook bij kunstenaarsinitiatieven en residencies. Van Istanbul, Jerusalem, Karachi, New York, Moskou of Shanghai tot Europese steden als Ljubljana, Zaragoza, Milaan, Londen, Kassel en Berlijn; de internationale zichtbaarheid van kunstenaars uit Den Haag vergroot zienderogen. Daar kunnen we trots op zijn. Het tekent de groeiende ambitie in samenhang met de kwaliteit van jullie werk. En komt voort uit de belangrijkste doelstelling van de SPOT subsidies, namelijk het versterken van de zichtbaarheid van Haagse kunst en van kunstenaars uit Den Haag.
Dit positieve effect - meer aanvragen voor presentaties in het buitenland - impliceert ook relatief hoge kosten en dus een voortijdige ‘uitputting' van het beschikbare subsidiebudget. Immers de kosten voor de kunstenaars zijn hoger en, daarom ook, het subsidiebedrag per aanvraag.

Wellicht bieden andere fondsen, zoals Fonds Kwadraat nog mogelijkheden. Nieuwe SPOT aanvragen kunnen weer vanaf 1 januari 2018 worden ingediend.