De Campagne/The Campaign

een experimenteel model in de opdrachtenpraktijk/ commissioning practice, an experimental model

Publicatie ter gelegenheid van het project 'De Campagne', waarvoor een tiental kunstenaars door Stroom werd uitgenodigd een voorstel te doen voor een werk op een zelf gekozen locatie in Den Haag, waarbij vooraf zo min mogelijk beperkende voorwaarden werden opgelegd.

PUBLICATIE BESTELLEN
Gebruik het bestelformulier onderaan deze pagina of stuur een email met titel van de publicatie, gewenst aantal en uw naam en adresgegevens naar: info@stroom.nl