Luc Deleu - T.O.P. office: Orban Space

Verkrijgbaar in de betere boekhandel en bij Stroom Den Haag aan de Hogewal 1-9, Den Haag.
Online bestellingen via: www.valiz.nl

- Dit eigenzinnige, gelaagde boek over een van de meest idiosyncratische architecten/kunstenaars van de laatste veertig jaar, snijdt vele maatschappelijke, urgente thema's aan.

Als visionair architect, 'orbanist' (wereldbouw-kundige), als kunstenaar die een architectonisch instrumentarium hanteert, als oorspronkelijk denker over openbare ruimte - in al deze hoedanigheden raakt en inspireert Luc Deleu (Duffel, België, 1944) onderwerpen en thema's die een grote hedendaagse relevantie bezitten.

Sinds Deleu in 1970 T.O.P. (Turn On Planning) office oprichtte, creëerde hij de uitvalsbasis voor het zoeken naar een andere, vaak globale stedenbouw (orbanism), een die kritisch, sociologisch en ecologisch zou zijn. Hij formuleerde onder andere ideeën over openbaarheid, visies op voedselproductie in stedelijke agglomeraties, een pleidooi voor het meervoudig gebruik van de stad en voor individuele organisatie van de woonruimte (‘Upcycling'), plannen voor de afschaffing van verkeersreglementen en dierentuinen, | verder het ombouwen van openbare monumenten tot sociale woningen, het installeren van groentebakken in plaats van bloembakken, het beschermen van onkruid et cetera.

Luc Deleu - T.O.P. Office: Orban Space exploreert en analyseert Deleu's werk door een topografie van zeven termen, die elk worden uitgewerkt door een tekst- en een visueel essay. Daarnaast bevat het boek een ‘autobiografie' van T.O.P. office, een interview over toekomstperspectieven van Hans De Wolf en Wouter Davidts met Isabelle De Smet en Steven Van den Bergh - medewerkers sinds 1997 - en een uitgebreid geïllustreerd overzicht van ‘Works Exhibitions Writings'.

Luc Deleu - T.O.P. Office: Orban Space is uitgegeven door Valiz, book and cultural projects i.s.m. Stroom Den Haag, VU Amsterdam, Universiteit Gent. Ondersteund door Het Vlaams-Nederlands Huis deBuren, Stimuleringsfonds voor Architectuur, SNS REAAL Fonds, Mondriaan Fonds, Vlaamse Gemeenschap.

Deze publicatie is uitgegeven in samenhang met de tentoonstelling Orban Space: Luc Deleu - T.O.P. office bij Stroom Den Haag (20 january t/m 24 maart 2013).

Later in 2013 reist de tentoonstelling door naar Extra City, Antwerpen, België.
www.extracity.org


Publicatie Luc Deleu - T.O.P. office: Orban Space
foto: vormgeving: Metahaven
Publicatie Luc Deleu - T.O.P. office: Orban Space
foto: vormgeving: Metahaven
Publicatie Luc Deleu - T.O.P. office: Orban Space
foto: vormgeving: Metahaven
Publicatie Luc Deleu - T.O.P. office: Orban Space
foto: vormgeving: Metahaven
Publicatie Luc Deleu - T.O.P. office: Orban Space
foto: vormgeving: Metahaven
Publicatie Luc Deleu - T.O.P. office: Orban Space
foto: vormgeving: Metahaven
Publicatie Luc Deleu - T.O.P. office: Orban Space
foto: vormgeving: Metahaven
Publicatie Luc Deleu - T.O.P. office: Orban Space
foto: vormgeving: Metahaven
Publicatie Luc Deleu - T.O.P. office: Orban Space
foto: vormgeving: Metahaven