Voedsel voor de stad. Een veldonderzoek

juli 2010

Het onderzoek 'Voedsel voor de stad. Een veldonderzoek' werd in opdracht van InnovatieNetwerk verricht door Stroom Den Haag in het kader van ‘Foodprint. Voedsel voor de stad'. In dit rapport wordt onderzocht of er in de stad wensen leven om plaatselijk voedsel te produceren. En zo ja, hoe luiden die wensen dan? Het onderzoek valt binnen de thema's Duurzaam Ondernemen en Gezonde Samenleving van InnovatieNetwerk.

Het rapport is beschikbaar via download.
Klik hier voor het pdf bestand.
(een geprinte versie is beschikbaar op aanvraag)

Stroom heeft journalist Drees Koren en WUR-student Marlinde Koopmans gevraagd om het onderzoek uit te voeren. Zij hebben door middel van een kwalitatief onderzoek gekeken waarom, hoe en met wie voedselproductie in de stad Den Haag gerealiseerd zou kunnen worden. Zij zijn in gesprek gegaan met (potentiële) stakeholders van ‘een voedselproducerend systeem'.

Projectleider Stroom Den Haag: Peter de Rooden
Projectleider InnovatieNetwerk: Hiske Ridder

Rapportnummer InnovatieNetwerk: 10.2.238

Overname van tekstdelen is toegestaan, mits met bronvermelding.

PUBLICATIE BESTELLEN
Gebruik het bestelformulier onderaan deze pagina of stuur een email met titel van de publicatie, gewenst aantal en uw naam en adresgegevens naar: info@stroom.nl


Omslag van het rapport