Elephant in the Room

Infrastructures of Signaling in the Art

Elephant in the Room is een project van Conflictorium - Museum of Conflict in India in samenwerking met Stroom Den Haag. Het is het afsluitende deel van ons meerjarenprogramma Our House, your Home.

Elephant in the Room is een publicatie met ongeveer 70 kunstenaars en schrijvers uit India die in de afgelopen vier jaar een aanvraag hebben ingediend, maar herhaaldelijk zijn afgewezen voor financiƫle en/of of andere vormen van steun. In december 2021 plaatste Conflictorium een 'closed call', waarin alleen werd gevraagd om de naam en contactgegevens van de kunstenaars en schrijvers, vergezeld van twee of meer afwijzingsbrieven. Conflictorium en Stroom zien het project als een gebaar van solidariteit en tegelijkertijd als een kritisch onderzoek naar hoe 'open calls' binnen de kunstwereld eigenlijk werken. Is het mogelijk een 'open call' uit te zetten die voorbij de grenzen van het eigen netwerk gaat? Hoe kunnen we - als kunst- en cultuurorganisaties - eerlijker omgaan met dit systeem van de zogenaamde 'open calls'?

Met dank aan:
Prins Claus Fonds, Mondriaan Fonds en de gemeente Den Haag.


Omslag 'Elephant in the Room'
foto: design: Carmen Dusmet Carrasco