De onverdeelde stad... en haar gewillige beulen

7 essays over Transvaal, stadsontwikkeling en aanverwante kwesties

Deze publicatie op handformaat is samengesteld door BAVO RESEARCH, een samenwerking van Gideon Boie en Matthias Pauwels, beide architect en filosoof. Zij analyseren architectuur, kunst, planning en politiek in onderlinge samenhang. De inzet van deze analyse is het aanzwengelen van een polemiek rond stadsontwikkeling in het algemeen en de upgrade van de Haagse wijk Transvaal in het bijzonder. Op basis van de 'critical paranoid method' scannen zij enkele cruciale beleidsdocumenten en toekomstplannen en tonen aan hoe de tegenstrijdigheden in dit materiaal niet zomaar kleine onzorgvuldigheden zijn, maar de motor vormen van de ontwikkelingen in Transvaal. Het resultaat is een schotschrift waarin alle betrokken en minder betrokken partijen genadeloos gefileerd worden, ongeacht klasse, positie, politieke voorkeur of ras. Als de kritische 'actoren' (ontwikkelaars en investeerders, maar ook buurtbewoners, actiegroepen, sociaal werkers en kunstenaars) meer willen doen dan de mutaties in Transvaal vol verbazing gadeslaan, dan moeten zij volgens BAVO niet langer weigeren zich met politiek in te laten!

PUBLICATIE BESTELLEN
Gebruik het bestelformulier onderaan deze pagina of stuur een email met titel van de publicatie, gewenst aantal en uw naam en adresgegevens naar: info@stroom.nl