Facing Value

Radical perspectives from the arts

Watch promo clip on Vimeo: klik hier

Boeklancering Facing Value
Vrijdag 31 maart 2017 bij Stroom Den Haag

>> lees meer

‘We know what things cost but have no idea what they are worth'

Tony Judt, quoting Oscar Wilde.

Waarde als niet-economisch begrip is een van de moeilijkste concepten om te beschrijven. Het uitgangspunt van dit boek is dat we onze blik moeten kantelen, om ‘waarde' op een nieuwe manier te kunnen zien: als een leidraad voor een open en betrokken samenleving. Dit frisse, omgekeerde perspectief treffen we vooral aan bij kunstenaars, zoals architecten, schrijvers, muzikanten, ontwerpers, toneelschrijvers en dichters. Wat gebeurt er als we ‘waarde' breed opvatten, en waarden als ‘twijfel', ‘zorg', ‘geven' en ‘onproductiviteit' in onze sociale en dagelijkse praktijk centraal stellen? Aan de hand van bronteksten door architecten, filosofen, wetenschappers, historici en economen, presenteert Facing Value alternatieve perspectieven op het begrip ‘waarde', die bedoeld zijn als inspiratie voor het beter vormgeven van je omgeving, het delen van energie en creativiteit, en het bouwen aan een vitale en rechtvaardige maatschappij.

Samenstelling:
Maaike Lauwaert & Francien van Westrenen

Met een selectie teksten door:
Julieta Aranda & Anton Vidokle, Franco ‘Bifo' Berardi, Marina van den Bergen & Piet Vollaard, R. Buckminster Fuller, Roger Caillois, Michel de Certeau, Céline Condorelli, Barry Farrell, Michel Foucault, Klaske Havik & Hans Teerds, Anthony Huberman, Charles Jencks & Nathan Silver, Tony Judt, Siegfried Kracauer, Bojana Kunst, Mierle Laderman Ukeles, Marcel Mauss, Evgeny Morozov, Victor Papanek, Jan Ritsema, Richard Sennett, Viktor Shklovsky, Beverley Skeggs, Jan Verwoert.

Met drie kunstenaarsbijdragen door:
Atelier Van Lieshout, Reto Pulfer, Navid Nuur

Een uitgave van Valiz met Stroom Den Haag.

Ondersteund door: Stichting Doen en Gemeente Den Haag

PUBLICATIE BESTELLEN
Gebruik het bestelformulier onderaan deze pagina of stuur een email met titel van de publicatie, gewenst aantal en uw naam en adresgegevens naar: info@stroom.nl

PERS
Interacció (Centre d'Informació Barcelona), 24 januari 2019
Boekman, jrg. 29, nr. 112
Metropolis M #4, augustus/september 2017
Metropolism.com, 5 mei 2017
Gonzo Circus, mei-juni 2017
de Volkskrant, 21 april 2017


Facing Value (boekomslag)
foto: design: Elisabeth Klement & Laura Pappa
Facing Value (rules)
foto: design: Elisabeth Klement & Laura Pappa
Facing Value
foto: design: Elisabeth Klement & Laura Pappa
Facing Value (spread)
foto: design: Elisabeth Klement & Laura Pappa
Facing Value (spread)
foto: design: Elisabeth Klement & Laura Pappa
Facing Value (spread)
foto: design: Elisabeth Klement & Laura Pappa