Jan van Grunsven, Arno van der Mark

Schenkkade Den Haag

Het voorstel voor de Schenkstrook van Jan van Grunsven en Arno van der Mark werd gekozen uit een reeks van schetsvoorstellen aan hun en Onno Dirker, Erick de Lyon, Urs Pfannenmüller, Linda Pollack en David Veldhoen die op aandringen van Ed 't Hoen van de gemeentelijke dienst REO waren uitgewerkt.

De kunstenaars hebben hun inrichtingsplannen samen met de gemeentelijke dienst Stedelijke Ontwikkeling uitgewerkt. Het viel Van Grunsven en Van der Mark op dat het Schenkstrook-gebied in zijn verloop van het centrum langs kantoorgebouwen naar de groene stadsrand, afzonderlijke sferen had. Dat wilden ze bij de herinrichting versterken.
Zij kozen het middenstuk, tussen de Prinses Beatrixlaan en de Wilhelmina van Pruisenweg, om nadrukkelijk anders vorm te geven, zij het met de ingrediënten die voor weg- en parkaanleg voorhanden zijn. Door hun bemoeienis onderscheidt dit stuk weg (van 241 meter ofwel 301 stappen) zich door een licht hoogteverschil en 's nachts een blauwe straatverlichting (Daylight/Tungsten). Het oevergebied is verbreed zodat er een dubbel zo grote groenstrook is ontstaan terwijl de eenbaansrijweg met daarnaast een fiets- en loopgebied is verstrakt tot een heldere harde plak asfalt. Natuur en stedelijkheid liggen in een scherpe afsnijding naast elkaar, zonder dat er een verzachtende overgang is tussen verkeer en groen. Dankzij de regie van de kunstenaars is de beeldende kunst in deze openbare ruimte een evenwaardige partner geworden.

Zie ook
- Tentoonstelling ‘Metacity'  (1998/99), die is samengesteld naar aanleiding van de oplevering van het Schenkstrook-project
- publicatie '24 Pages of 301 Steps'