Lost Tongues Rediscovered

Anna Barham (GB), Harold de Bree (NL), gerlach en koop (NL), Ian Hamilton Finlay (GB), Isabel Nolan (IR), Machiel van Soest (NL), Young-Hae Chang Heavy Industries (KOR/USA)

1 juli t/m 9 september 2007
Locatie: Hogewal 1-9


Tentoonstelling n.a.v. de Stroom Premium subsidies van 2006.

In 2006 heeft Stroom Den Haag een nieuw subsidiestelsel ingevoerd. Prominent prijkt daarin de Stroom Premium, een subsidie voor kunstenaars in een periode van zelf afgedwongen intensivering, verdichting en/of versnelling in de carrière. De Stroom Premium (€ 10.000) stelt kunstenaars in staat deze fase ten volle te benutten en tot verdere verdieping en ontwikkeling van het werk te komen. Vorig jaar zijn de eerste Stroom Premiums toegekend aan de Haagse kunstenaars Harold de Bree, Machiel van Soest en het duo gerlach en koop. Om deze buitengewone toekenning en het werk van de gehonoreerde kunstenaars speciale aandacht te geven, nodigde Stroom de Britse curator Francis McKee uit een tentoonstelling samen te stellen. Onder de titel ‘Lost Tongues Rediscovered' heeft hij hun werk samengebracht met dat van enkele buitenlandse kunstenaars.

In ‘Lost Tongues Rediscovered' bekijken zeven kunstenaars de relatie tussen woord en ding of tussen het object en de voorstelling ervan.

Francis McKee: ‘Alle kunstenaars vinden hun eigen taal, waarbij ze vaak verbanden terugvinden tussen woorden, voorwerpen en ideeën die vergeten of vervaagd waren. Neem bijvoorbeeld Donald Judd, die in zijn essay ‘Specific Objects' niet alleen een nieuwe definitie van sculptuur en vorm formuleerde maar ook een accurate en soms elliptische taal om hem in uit te drukken in observaties zoals ‘Niets dat gemaakt is, is helemaal objectief, zuiver praktisch of alleen maar aanwezig' of ‘Eenvoudige vorm en één of twee kleuren worden volgens oude maatstaven minder geacht. Als veranderingen in de kunst in omgekeerde richting vergeleken worden lijkt er altijd sprake te zijn van een reductie, omdat alleen oude attributen worden meegeteld en daar zijn er altijd minder van. Maar uiteraard zijn nieuwe dingen juist meer...'

Harold de Bree
Harold de Bree - winnaar van de Den Haag Sculptuur Rabobank Award 2007 - gebruikt eenvoudige industriële materialen om schijnbare replica's te maken die de natuur tarten.

gerlach en koop
gerlach en koop eisen een alertheid voor het kleinste detail dat onze ervaring van de wereld om ons heen opnieuw richting geeft. Soms veranderen ze alles door bijna niets te laten zien.

Machiel van Soest
Machiel van Soest bewerkt de taal van de abstracte schilderkunst en suggereert een meer symbolische interpretatie van de eenvoudige feiten die hij in verf lijkt te presenteren.

Ian Hamilton Finlay
Ian Hamilton Finlay hield zich een leven lang bezig met het vervaardigen van een serie prints, ansichtkaarten en boeken die aanhoudend de relatie tussen woord en ding bevragen. Net als Harold de Bree confronteert hij de natuur vaak met de meest agressieve vruchten van de technologie en net als Machiel van Soest ziet hij er niet tegenop om de polemische aard van de kunst te onderzoeken.

Anna Barham
Anna Barham volgt het spoor van de reconstructie van een deel van een Libisch/Romeinse ruïne, Leptis Magna, die in de achttiende eeuw in Engeland plaatsvond. Met behulp van een duizelingwekkende reeks anagrammen verandert de taal van de klassieke architectuur in andere, onverwachte dimensies.

Isabel Nolan
Isabel Nolan maakt een animatie die zich langzaam ontwikkelt vanuit een reeks geschilderde vormen tot een serie e-mails - een eenzijdig gesprek over de aard van de leegte waarbij zelfs de taal die dit verschijnsel beschrijft gestolen is.

Young-Hae Chang Heavy Industries
Young-Hae Chang Heavy Industries halen de taal van de jazz uit de jaren zestig terug en roepen de explosieve typografie van Jean Luc Godard in herinnering in hun duizelingwekkende verhalen en poëtische meditaties. Zij werken vaak aan de grenzen van de linguïstiek en het woord wordt voor korte tijd het ding terwijl het tegelijkertijd een nieuw verband legt in de zich ontwikkelende betekenis van de snel voorbijflitsende zinnen.

Francis McKee
De Britse auteur, criticus en curator Francis McKee is interim directeur van het CCA (Centre for Contemporary Art) in Glasgow en daarnaast verantwoordelijk voor het Glasgow International Festival of Contemporary Visual Art. Daarvoor was hij docent aan de Glasgow School of Arts en curator van de Schotse tentoonstelling op de Biënnale van Venetië in 2003.
Hij is onderzoeker op het gebied van 'open source software' en 'intellectual property' en auteur van boeken over kunstenaars als Douglas Gordon, Christine Borland, Matthew Barney en Pipilotti Rist. Hij onderhoudt al jarenlang een zeer interessante website met essays over hedendaagse kunst en cultuur.
Website Francis McKee

Publicatie 'Francis McKee's selected writings (1996-2007)'.
Uitgave CAC (Contemporary Art Center Vilnius).
Voor meer informatie klik hier.

Klik hier voor een fotoreportage van de opbouw van de tentoonsteling.

Publicaties Ian Hamilton Finlay met dank aan the Glasgow School of Art.

Het programma van Stroom wordt in 2007 mede mogelijk gemaakt door de Mondriaan Stichting.

MEER OVER DE STROOM PREMIUM 2006 WINNAARS:

Harold de Bree (1966) schildert, bouwt installaties en doet performances. Zijn objecten, met hun soberheid en purisme, leiden tot brute en overweldigende beelden zoals een tank 'TIGER VI' (Pulchri Studio, 2002), een onderzeeër 'TYP XVII' (vijver Haags Gemeentemuseum, 2005) en een bemande raket 'Fi103/FZG-76' met lanceerinrichting (Theater Zeebelt, 2006). Voor Den Haag Sculptuur 2007 heeft De Bree een ontwerp van een mysterieuze betonnen ingang op het Lange Voorhout gemaakt.
website Harold de Bree

Machiel van Soest (1968) onderzoekt als installatiekunstenaar en schilder de momenten in het moderne bestaan waar de alledaagsheid wordt verdrongen door een besef van onderhuidse politiek-maatschappelijke krachten. Persoonlijke ervaring in relatie tot religie, ideologie, media en geschiedenis verwerkt Van Soest in betekenisvol minimalisme. Regelmatig verblijf in het buitenland (Berlijn, Belgrado) versterkt zijn internationale profiel. Hij is samen met Ton Schuttelaar de initiatiefnemer van het succesvolle kunstenaarsinitiatief 'Atelier als Supermedium'; hét culturele geheim van Den Haag.
website Machiel van Soest

Het werk van gerlach en koop is subtiel, precies en tergend traag. De kunstenaars lijken onzeker over wat ze doen en twijfelen veel. Maar waar dat bij anderen tot het stilvallen van de produktie leidt is het bij hen de motor ervan, het begint ermee. Al is het woord produktie enigzins misleidend want gerlach en koop maken geen nieuwe dingen, het zijn ingrepen op wat er al is. Een omkering, een verschuiving of een andere rangschikking. Zij interesseren zich niet voor uitzonderingen maar voor het algemene, het gangbare. Projecten van dit kunstenaarsduo zijn o.m. 'de avontuur bevat/in bibliotheekboeken achtergelaten bladwijzers' (2003), 'kunstboeken (naast de kunst)' (bibliotheek Van Abbemuseum, 2004) en 'de jouwe, de mijne' (Domeinen Hoogeveen, in opdracht van de Rijksgebouwendienst, 2005). Onlangs maakten zij als curator de tentoonstelling 'plankjes, tak' voor ‘Atelier als Supermedium'.
Website gerlach en koop

Harold de Bree, Air to Air, 2007
foto: Rob Kollaard
Machiel van Soest, untitled, 2007
foto: Stroom Den Haag
gerlach en koop, gift, 2007
Anna Barham, Palatine Stage, 2007
foto: Rob Kollaard
Machiel van Soest, overzicht
foto: Rob Kollaard
Young-hae Chang Heavy Industries, The End
foto: Rob Kollaard
Harold de Bree, Verzameling, 2007
foto: Rob Kollaard
Machiel van Soest, untitled, 2007
foto: Stroom Den Haag
overzichtsfoto bij Stroom Den Haag (Ian Hamilton Finlay, Harold de Bree)
foto: Rob Kollaard
gerlach en koop: '...uu...'
gerlach en koop: '......cht'