Nishiko: Repairing Earthquake Project

18 november 2018 t/m 27 januari 2019
Opening: zaterdag 17 november, 17 uur
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Open: woensdag t/m zondag, 12-17 uur

In het kader van een reeks signalementen van belangwekkende kunstenaars presenteert Stroom Den Haag dit najaar een tentoonstelling van het Repairing Earthquake Project, het magnum opus van de in Den Haag woonachtige kunstenaar Nishiko (Kagoshima, Japan, 1981). Na de aardbeving en de daarop volgende tsunami in maart 2011 ging zij in het Tohoku-gewest van Japan op zoek naar resterende voorwerpen en verzamelde zij ooggetuigenverklaringen die de nasleep van de ramp ervaarbaar maken. Tijdens het project repareert en reconstrueert Nishiko de gehavende voorwerpen teder en minutieus. Met hun littekens blijven ze zichtbaar herinneren aan de historische gebeurtenissen. "In my point of view, extreme care and dedication generate a potential for healing", aldus de kunstenaar. De gerepareerde voorwerpen kregen vervolgens een tweede leven doordat Nishiko ze onderbracht bij pleegouders. De tentoonstelling bij Stroom presenteert het Repairing Earthquake Project voor het eerst in zijn totaliteit.

In 2018 bekroont de kunstenaar het project met twee nieuwe onderdelen. Met de voltooiing van het project is ook enige tijdsdruk gemoeid: de kunstenaar merkte recent op dat in Japan zó'n vaart wordt gemaakt met de reconstructie van de door de tsunami getroffen gebieden, dat het buiten de afgesloten terreinen met hoge radioactieve straling steeds moeilijker wordt om sporen van de ramp terug te vinden. Eerder dit jaar betrok Nishiko een tijdelijk atelier in het district Tofino, aan de westkust van Canada, om te onderzoeken welke overblijfselen van de materiële cultuur zeven jaar na de tsunami aanspoelen aan de andere kant van de Stille Oceaan. Onlangs keerde de kunstenaar terug naar het rampgebied in Japan. Aan de hand van interviews met overlevende slachtoffers van de tsunami in Japan zullen onder Nishiko's supervisie tekeningen van verloren objecten worden vervaardigd. Een milieuorganisatie maakte recent melding van het feit dat de overlevenden van de ramp na zeven jaar nog steeds proberen om gecompenseerd te worden voor hun verloren persoonlijke bezittingen. De slachtoffers beschouwen deze voorwerpen als een deel van hun leven en hopen de objecten nog steeds terug te krijgen. In reactie op deze berichten besloot de kunstenaar om de voorwerpen die de overlevenden van de ramp het meest missen als tekening te laten uitvoeren en aan hen te doneren.

De tentoonstelling bij Stroom heeft niet uitsluitend ten doel het pregnante Repairing Earthquake Project over het voetlicht te brengen bij een breder publiek. Nishiko's project maakt niet alleen een menselijke tragedie invoelbaar, maar ook een ecologische crisis tastbaar. De omstandigheid dat de zeespiegel dramatisch stijgt als gevolg van klimaatverandering door menselijk handelen en de enorme plasticsoep in de Stille Oceaan, maken het project nog urgenter: het handelt evenzeer over onze gezamenlijke toekomst als dat het stil staat bij de aardbeving en tsunami in Japan in 2011.

Stroom School randprogramma
Een intensief publieksprogramma begeleidt het project, gericht op scholieren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, studenten en andere geïnteresseerden binnen en buiten het kunstenveld. Een lezingenprogramma met Nederlandse en internationale sprekers maakt deel uit van het programma.

De tentoonstelling en het publieksprogramma worden samengesteld door gastconservator Roel Arkesteijn. Hij is geïnteresseerd in vormen van artistiek engagement, activisme en kunst voor maatschappelijke verandering. Sinds eind 2008 is hij als conservator hedendaagse kunst verbonden aan Museum De Domijnen (voorheen: Museum Het Domein) in Sittard.

Met dank aan:
De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Mondriaan Fonds en de Gemeente Den Haag.

www.nishiko55.com
www.haagsekunstenaars.nl

Zie ook:
Climate as Artifact (Klimaat als Mensenwerk)
18 oktober t/m 18 november 2018
Met: Nishiko (Repairing Earthquake Project) en ook Berndnaut Smilde, Sachi Miyachi, Esther Kokmeijer, Maurice Bogaert, Aliki van der Kruijs, Jos Klarenbeek, Maurice Meewisse, Lotte Geeven, Theun Karelse, Thijs Ebbe Fokkens, Giuseppe Licari, Onkruidenier, Josje Hattink, Masha Ru
Organisatie: Satellietgroep
Locatie: De Electriciteitsfabriek, Den Haag

Zeelab#4 Global Currents
(How to (re)gain placement within nature?)
Zondag 28 oktober 2018, 14:00 - 18:00
Met: Esther Kokmeijer, Nishiko, Aliki van der Kruijs, Jos Klarenbeek i.s.m. Gerbant van Vledder & Satellietgroep + curatoren Anke Bangma (TENT) en Roel Arkesteijn (Stroom Den Haag, De Domijnen).
Organisatie: Satellietgroep
Locatie: De Electriciteitsfabriek, Den Haag

Nishiko: Repairing Earthquake Project
foto: design: Caroline de Lint
Nishiko, 'Repairing Earthquake Project, object#2011_4', 2012
foto: Yuhki Yamamoto, courtesy Nishiko
Nishiko, 'Repairing Earthquake Project, object#2011_35', 2012
foto: Yuhki Yamamoto, courtesy Nishiko
Nishiko bezig met 'Repairing Earthquake Project'
foto: courtesy the artist