Aanmoedigingsprijs 2001

Martijn Overweel, Nadine Stijns

De Aanmoedigingsprijs 2001 werd toegekend aan:

Martijn Overweel (Beeldende kunst, schilderen, voltijd) maakte indruk door de persoonlijke signatuur van zijn totale presentatie, opgebouwd uit afzonderlijke bijdragen die ieder op zich weer als autonome werken gelezen konden worden. In z'n algemeenheid ademde de installatie een sfeer van intimiteit, met een daarmee gepaard gaande ironische benadering.

Nadine Stijns (Fotografische vormgeving, voltijd) onderscheidde zich binnen de fotografie-afdeling door een onconventionele en verfrissende aanpak.
Haar manifest NIEUW BEGIN ‘dat voor actie staat en een nieuwe vorm van esthetiek' deed overtuigend aan.

Vanwege deze mentaliteit werden ook nog twee andere eindexamenkandidaten genomineerd: Alin Duraduryan (Beeldende kunst, 2D schilderen, deeltijd) en Saskia Wessels (Beeldende kunst, 3D, voltijd), die echter bij de finale afweging niet zijn gehonoreerd.