Aanmoedigingsprijs 2005

Kai Bernau, Janna Houwen

In juni 2005 maakte een onafhankelijke jury haar jaarlijkse ronde langs de eindexamenexpositie van de KABK. Zij heeft Kai Bernau (Grafische en Typografische Vormgeving, voltijd) en Janna Houwen (Beeldende Kunst, voltijd) ieder een aanmoedigingsprijs van € 1.250,- toegekend, waarmee Stroom Den Haag hen wil stimuleren in de verdere ontwikkeling van hun werk.

De jury was onder de indruk van het veelomvattende typografische project van Kai Bernau , dat bestaat uit een onderzoek naar en een ontwerp van een ‘neutrale' letter. Ook heeft Bernau een aantal internationaal gerenommeerde vormgevers bereid gevonden om een poster te ontwerpen met gebruikmaking van zijn nieuw ontworpen letter. De resultaten waren radicaal en divers, en roepen de vraag op in hoeverre een letter daadwerkelijk neutraal kan zijn zodra deze in een bepaalde context wordt gebruikt. Bijzonder was dat Bernau met zijn project de opdrachtsituatie heeft weten om te draaien: binnen zijn eindexamenopdracht is hij immers zelf opdrachtverlener geworden van een aantal gerenommeerde ontwerpers, die hij daarmee ook de academie heeft binnengehaald. Dat getuigt van ambitie, doorzettingsvermogen en doortastendheid, hetgeen ook herkenbaar is in de andere projectonderdelen.

Janna Houwen overtuigde met een ingetogen en tevens indringende serie werken vanuit een sterk persoonlijke thematiek. Het gegeven van moeder-kindrelatie heeft zij gesublimeerd in beelden die, in hun gelaagdheid, het particuliere ver overstijgen. Niet alleen door de thematiek is er een sterke coherentie tussen de verschillende geëxposeerde werken, maar ook door het terugkerend motief van ‘nabeelden', waarmee op subtiele wijze in beeld wordt gebracht wat niet direct te zien is. Daarbij probeert het werk niet hip of geforceerd hedendaags te zijn; de kracht van het werk schuilt juist in zijn tijdloze karakter. Dat getuigt van eigenzinnigheid, moed en authenticiteit.