Aanmoedigingsprijs 2021

Ellen Yiu Kwan Kit, Ayitey Hammond, Kelsey Corby

Jaarlijks reikt Stroom de Aanmoedigingsprijs uit aan een of meerdere afgestudeerden van de KABK (Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag). De prijs bestaat al sinds 1991 en wordt niet alleen gewaardeerd vanwege het prijsbedrag, maar vooral vanwege de erkenning en de stimulans die het biedt in de verdere ontwikkeling van het kunstenaarschap.

De jury (zie onderaan de pagina) heeft dit jaar de Stroom Aanmoedigingsprijs van € 3.000,- toegekend aan: Ellen Yiu Kwan Kit (BA Beeldende Kunst). Tevens zijn er nominaties voor Ayitey Hammond (BA Fotografie) en Kelsey Corby (BA Beeldende Kunst). Voor het eerst in de geschiedenis ontvangen ook de genomineerden een prijs ter waarde van € 500,-.


Juryrapport Stroom Aanmoedigingsprijs 2021

De jury vond de algehele kwaliteit van de werken en presentaties hoog. Wat in het oog sprong was dat er veel gewerkt werd rondom autobiografische thema's, zoals familierelaties, jeugdherinneringen en huiselijkheid. Opvallend was ook de aandacht voor vraagstukken rond genderidentiteit, veiligheid en geweld, en emancipatie.

Winnaar: Ellen Yiu Kwan Kit
(BA Beeldende Kunst)

Met trots benoemen wij Ellen Yiu Kwan Kit (BA Beeldende Kunst) tot winnaar van de Aanmoedigingsprijs 2021. Haar werk overtuigt vanwege de fijngevoeligheid, ambachtelijkheid en het maakplezier dat uit haar gehele installatie spreekt. De gelaagdheid en veelzijdigheid van het werk maken dat er steeds weer iets nieuws te ontdekken valt. Yiu Kwan Kit werkt op een speelse, humoristische manier met schaal en produceert veel, wat blijk geeft van een prettig soort obsessie en een breed scala aan vaardigheden en interesses. Met name de uiterst precieze en weloverwogen miniaturen vallen op vanwege hun tedere, bijzondere, sculpturale kwaliteit. Yiu Kwan Kit gaat op een tactiele manier met haar onderwerpen om en wakkert kijkplezier aan met haar zeer genereuze, goed doordachte, volwassen presentatie.

Genomineerd: Ayitey Hammond
(BA Fotografie)
De jury is enthousiast over zijn persoonlijke benadering van de wisselwerking tussen dekolonisering, West-Afrikaans erfgoed en popcultuur. Met zijn open en onderzoekende blik bakent hij zijn eigen ruimte af, en vertaalt hij zijn observaties naar een eigenzinnige beeldtaal. Hammonds nieuwsgierigheid werkt aanstekelijk en neemt het publiek mee in zijn werk. Zijn videowerk is een spannende assemblage van onverwachte combinaties van culturele referenties. De jury kijkt uit naar de volgende stappen in Hammonds praktijk.

Genomineerd: Kelsey Corby
(BA Beeldende Kunst)
De jury is geboeid door de authentieke, prikkelende energie in haar werk. Corby brengt een grote verscheidenheid aan disciplines, vormen en materialen samen in haar totaalinstallatie. Centraal staan performances waarbinnen ze een breed spectrum aan rollen aanneemt. In al deze vormen schuilt een chaotische, indringende, maar ook kwetsbare kwaliteit. De jury ziet veel potentie in de verdere ontwikkeling van haar performancepraktijk, en is met name benieuwd naar Corby's rol als verteller.

De presentaties van de winnaar en genomineerden zijn erg uiteenlopend in toon, vorm en benadering, maar overlappen in hun gelaagdheid en de zichtbare, onderzoekende energie en kracht waarmee de werken zijn ontwikkeld.

Jury Aanmoedigingsprijs 2021
Yasmijn Jarram (conservator KM21, Den Haag), Tirza Kater (artistiek directeur Hotel Maria Kapel, Hoorn; medeoprichter projectruimte Marwan, Amsterdam), en Marius Lut (Haagse kunstenaar; medeoprichter en directeur Billytown, Den Haag).

KABK Graduation Show 2021
Van 8 t/m 11 juli presenteerden de kunst- en designstudenten hun eindexamenwerk in het academiegebouw van de KABK aan de Prinsessegracht 4 in Den Haag. >> bekijk de werken ook op het online platform: https://graduation2021.kabk.nl

Overzicht Stroom Aanmoedigingsprijzen 1991-heden: klik hier.

Ellen Yiu Kwan Kit + Alexandra Landré
foto: Emma Grima, courtesy KABK
Ayitey Hammond + Ellen Yiu Kwan Kit + Alexandra Landré
foto: Emma Grima, courtesy KABK
Kelsey Corby + Ayitey Hammond
foto: Emma Grima, courtesy KABK
werk Ellen Yiu Kwan Kit
foto: Eric de Vries, courtesy KABK
werk Ellen Yiu Kwan Kit
foto: Connie van Driel, courtesy Stroom Den Haag
werk Ellen Yiu Kwan Kit
foto: Eric de Vries, courtesy KABK
werk Ellen Yiu Kwan Kit
foto: Connie van Driel, courtesy Stroom Den Haag
werk Kelsey Corby
foto: Eric de Vries, courtesy KABK
werk Kelsey Corby
foto: Connie van Driel, courtesy Stroom Den Haag
werk Kelsey Corby
foto: Connie van Driel, courtesy Stroom Den Haag
werk Ayitey Hammond
foto: Connie van Driel, courtesy Stroom Den Haag
werk Ayitey Hammond
foto: Charlotte Brand, courtesy KABK
werk Ayitey Hammond
foto: Charlotte Brand, courtesy KABK