Ouborgprijs 1995

Dick Raaijmakers

Op 16 september 1995 werd in het Haags Gemeentemuseum de Ouborg Prijs 1995 uitgereikt aan de veelzijdige Haagse kunstenaar Dick Raaijmakers (1930). In samenhang met de toekenning van de prijs, werd in het museum een kleine expositie ingericht van drie recente beeldend theatrale werken van Raaijmakers. Bij de uitreiking manifesteerde de kunstenaar zich met twee performances, Probe en Volta (première), die bovendien het begin markeerden van het 'Festival in de Branding', waarin nieuwe muziektheatrale produkties van zijn hand werden uitgevoerd.

Dick Raaijmakers begon als pionier in het gebied van de elektronische muziek, maar verlegde al gauw zijn aandacht in de richting van de problematische verhouding tussen kunst en techniek. Dit veelomvattende thema bracht hem in contact met andere kunstuitingen. Hij vervaardigt literaire, filmische, theatrale en vooral ook beeldende produkties, waarin hij het spanningsveld tussen kunst en techniek op steeds wisselende wijze aan de orde stelt. Zo werd in 1989 in het Haags Gemeentemuseum zijn intrigerende installatie 'Tombeau de Glenn Gould' tentoongesteld als onderdeel van de grote expositie Anti Qua Musica waarvoor Raaijmakers als gastconservator optrad. In 1993 realiseerde hij met Horst Rickels en Walter Maioli het project 'Fort-Klank' waarbij Fort Asperen de ruimte bood aan een indrukwekkende geluidsinstallatie. De werken die ter gelegenheid van de Ouborgprijs in het Gemeentemuseum worden gepresenteerd, waren afkomstig uit het muziektheaterstuk 'De Val van Mussolini', dat dat jaar tijdens het Holland Festival met veel succes is opgevoerd.

In de performance Volta herhaalt Raaijmakers de vervaardiging van de eerste batterij uit onze geschiedenis, door het opeenstapelen van in zuur gedrenkte lappen, koperen en zinken platen tot een manshoge zuil. Het publiek ervaart het verschil in verhouding tussen de geïnvesteerde arbeid en het elektrisch rendement, en ook hoe en waarom de oorspronkelijke, beeldende kwaliteit van dit oerelement verloren is gegaan. In het kader van de Ouborg Prijs is van deze performance een videoregistratie gemaakt.

Jury Ouborg Prijs 1995: Rini Dippel, Jurjen de Haan, Hans Locher, Philip Peters en Lily van Ginneken (voorzitter).

Videoregistratie 'Volta'