De Staat van Verzorging

1 november 2020 - 31 januari 2021
Stroom Den Haag (online)
@de_staat_van_verzorging (Instagram)


Jack Engelbrecht, Koen Kievits, Jakob van Klinken, Mirjam Linschooten, Constanze Schreiber. M.m.v. Rachel Bacon.

Vanuit het researchproject De Staat van Verzorging onderzoekt een groep kunstenaars vanaf november drie maanden lang de inzet van ‘groen' in de openbare ruimte in Den Haag. Het onderzoeksproces is online te volgen via Instagram: @de_staat_van_verzorging

Met name vanwege klimaatverandering en milieuvervuiling is groen een actueel thema. Groen moet de beleving van de natuur weer terug in onze versteende stedelijke ruimte brengen en mensen een betere leefomgeving bezorgen. Maar zijn de beloftes die de vergroening met zich meebrengt wel waar te maken? En waar berusten deze beloftes op? Wie beslist over de vergroening en wie zorgt ervoor? Dit zijn in eerste instantie de vragen waar de focus ligt.

Gefascineerd door het contrast tussen de totstandkoming van kleinere groene plekken en grootstedelijk beleid, zullen de kunstenaars onder andere kijken hoe grote (bestuurlijke en politieke) ambities zich verhouden tot het straatniveau. Wat voor rol speelt niet alleen de landelijke politiek, met Den Haag als bestuurlijk centrum, maar ook de gemeentelijke besluitvorming in de vergroening van de stad? Is er een landelijke agenda of opinie over de inzet van groen die terug te vinden is in de infrastructuur van Den Haag?

De Staat van Verzorging komt voort uit eerder contact van Stroom met Hans van Houwelingen, naar aanleiding van diens documentaire over het behoud van De Blauwe Golven, het omgevingskunstwerk van Peter Struycken in Arnhem. De gemeente Arnhem wilde het iconische kunstwerk aanvankelijk slopen om plaats te maken voor een nieuw stuk groen. Van Houwelingen kreeg daar lucht van, vormde met een aantal studenten en jonge kunstenaars het ArteZTeam, dat een onderzoek startte wat leidde tot een hernieuwde discussie over het bestaansrecht van het werk.
De film Tussen Blauwe Golven en Groene Corridor gaat in première tijdens sonsbeek20-24 (10 april t/m 21 juni 2021).

Vijf kunstenaars (Jack Engelbrecht, Koen Kievits, Jakob van Klinken, Mirjam Linschooten, Constanze Schreiber) die nu de inzet van groen in Den Haag onderzoeken, waren intensief bij de documentaire van Van Houwelingen betrokken. Tijdens dat project realiseerden ze zich dat het maken van de film niet alleen een manier was om de politieke besluitvorming te documenteren maar hier ook invloed op uit te oefenen. Vanuit die inzichten voelen ze een verdere behoefte naar participatie en sturing in de maatschappelijke-politieke processen die vormend zijn in de samenleving en openbare ruimte. Dit is de grondslag voor De Staat van Verzorging. Bij de conceptontwikkeling was tevens Bram Kuypers betrokken. Haags kunstenaar Rachel Bacon is als coach en adviseur bij het project betrokken.

“Groen” in de openbare ruimte van Den Haag
“Groen” in de openbare ruimte van Den Haag
Peter Struycken, Blauwe Golven
foto: Marjon Gemmeke