Antropologie van de publieke ruimte

Periode: 2020-2021
Diverse locaties en online

Een van de speerpunten van Stroom is kunst in de publieke ruimte. Kunst draagt bij aan de betekenis en aard van het publieke domein, en kan publieke waarden zichtbaar maken. We geven hier niet alleen praktisch vorm aan in Den Haag, maar stimuleren ook het discours over kunst in de publieke ruimte op (inter)nationaal niveau. Zeker nu er in Nederland geen instantie meer is die nieuw beleid op dit gebied ontwikkelt (zoals SKOR eerder deed) vinden we het belangrijk het gesprek te initiëren, faciliteren en te delen met zowel experts als een breder publiek. Stroom neemt een voorhoedepositie in, en dit vraagt om voortdurende alertheid; het publieke domein verandert immers, en ook het publiek zelf laat meer van zich horen. Wat voor vormen kan kunst in de publieke ruimte aannemen, nu en in de toekomst? Wie heeft invloed op kunst in onze leefomgeving en hoe gaan we met die invloed om? Om ons beleid te actualiseren en verrijken, doen we middels diverse projecten onderzoek naar de toekomst van kunst in de publieke ruimte.

De Staat van Verzorging
1 november 2020 t/m 18 april 2021
Met name vanwege klimaatverandering en milieuvervuiling is groen een actueel thema. Groen moet de beleving van de natuur weer terug in onze versteende stedelijke ruimte brengen en mensen een betere leefomgeving bezorgen. Maar zijn de beloftes die de vergroening met zich meebrengt wel waar te maken? En waar berusten deze beloftes op? Wie beslist over de vergroening en wie zorgt ervoor? Aan het researchproject De Staat van Verzorging werken mee: Jack Engelbrecht, Koen Kievits, Jakob van Klinken, Mirjam Linschooten en Constanze Schreiber. Zij focussen vanaf november 2020 ruim drie maanden lang op de inzet van ‘groen' in de openbare ruimte. Bij de conceptontwikkeling van dit project was tevens Bram Kuypers betrokken. Vanuit Stroom is Haags kunstenaar Rachel Bacon als coach en adviseur aan het project gekoppeld.

Walking Seminar Den Haag
Over de nieuwe rol van kunst in de openbare ruimte

1 januari t/m 30 juni 2021
Podcasts beschikbaar vanaf 1 juli 2021
Christian Ernsten en Dirk-Jan Visser onderzoeken hoe we ons in deze tijd zouden moeten en kunnen verhouden tot actuele sociaal-maatschappelijke vraagstukken. De vorm die ze daarvoor gebruiken is die van de stadswandeling. In de periode april-juni 2021 zijn vier afzonderlijke ‘seminars' georganiseerd met de focus op een prangende sociaal-maatschappelijke ontwikkeling op stedelijk niveau, elke keer in een ander deel van Den Haag. De resultaten van het onderzoek worden 1 juli 2021 publiek gemaakt via een serie podcasts.