Stroom School: United We Work

onderdeel van 'United We'

Zaterdag 13 april 2013, 17 uur
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Toegang gratis. Reserveren niet nodig
Openingsprogramma van United We

United We Work is een feestelijke bijeenkomst waarbij meerdere korte statements worden gegeven van en over collectieve organisatievormen. Daarmee wil Stroom de diversiteit aan collectieve organisatievormen onder de aandacht brengen en tonen waarom mensen samen werken in dit soort verbanden, wat hen dat oplevert en hoe dat er praktisch uitziet.

DEELNEMERS AAN 'UNITED WE WORK'

Broodfonds
Het Broodfonds is een arbeidsongeschiktheids-voorziening voor zelfstandige ondernemers. Een verantwoord en betaalbaar alternatief voor reguliere verzekeringen. Als je deelneemt heb je controle op je geld en het beleid. Het Broodfonds werkt als een schenkkring. Wie ziek is krijgt van alle deelnemers een bedrag geschonken. Dit bedrag is bedoeld om te voorzien in het eerste levensonderhoud, een basisvoorziening. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Het geld dat je iedere maand op je eigen broodfondsrekening stort blijft, met aftrek van de schenkingen en kosten, van jezelf. Je kunt al een Broodfondsgroep starten met 20 ondernemers uit je netwerk. Een groep moet vervolgens doorgroeien naar 40 deelnemers om robuust te worden en meerdere zieken tegelijkertijd aan te kunnen.
www.broodfonds.nl

TAAK: coöperatie
TAAK is een internationaal platform dat vernieuwende kunst en educatieve programma's ontwikkelt over maatschappelijke onderwerpen als ecologie, stedelijkheid, social design en mensenrechten. TAAK agendeert onderwerpen van publiek belang en ontwikkelt innovatieve strategieën en perspectieven op een veranderende wereld. TAAK wil mensen aanmoedigen om zich te engageren en actief deel te nemen. In lijn met deze ambitie is TAAK opgezet als coöperatie. Iedereen die actief betrokken wil zijn, kan lid worden. Leden hebben stemrecht op ledenvergaderingen. Meer informatie over deze mogelijkheid wordt later bekend gemaakt.
http://taak.me

1646: kunstenaarscollectief
1646 is een projectruimte voor hedendaagse kunst, dat zich richt op de experimentele kunstpraktijk en ideeën. 1646 biedt een platform voor nieuwe producties en wil nadrukkelijk kunstenaars stimuleren om nieuwe werken op locatie te realiseren. Naast een jaarlijks programma van tentoonstellingen, organiseert 1646 ook kunstenaarsgesprekken, video-vertoningen en lezingen.  Ook is er een programma van korte residencies voor buitenlandse kunstenaars en curatoren.
http://1646.nl

Pander Woongroep
Pander is van ons allemaal. Alle volwassen bewoners en huurders van bedrijfsruimtes zijn lid van de Vereniging Wonen Werken Pander en daarmee medebeheerder van het Pandercomplex. Pander bestaat uit een variëteit aan woon- en werkvormen: van vijftigpluswoningen tot (studenten)woongroepen, alleenstaanden, gezinnen met kinderen, kunstenaars, architecten, boekhouders en middenstanders, journalisten en vormgevers, ateliers, winkels en bedrijven. Het is juist deze mix die Pander zo speciaal maakt. Pander staat of valt met de betrokkenheid van bewoners. Veel mensen zien het werk voor Pander als een mogelijkheid om actief te zijn in hun omgeving. Dit kan op veel verschillende manieren, de een heeft nu eenmaal meer tijd en energie dan de ander. De inzet van bewoners blijft noodzakelijk om het zelfbeheer overeind te houden. Daarom vragen we mensen die hier willen komen wonen dan ook om goed na te denken of Pander wel echt iets voor hen is. Want er wordt wel wat van je verwacht. Daar teken je ook voor in je huurcontract.
www.panderplein.nl

FNV Kiem: vakbond
FNV KIEM is een professionele vakvereniging die de belangen van haar leden behartigt op het gebied van hun werk en inkomen. De leden zijn werknemers en kleine zelfstandigen die werkzaam zijn of waren in de creatieve industrie. Zij regelen collectieve zaken als cao's en sociale plannen zodat de leden daar individueel voordeel van hebben. Ook kunnen de leden bij FNV Kiem specifieke diensten afnemen waarbij FNV Kiem ze enerzijds direct helpt, en anderzijds ondersteunt om hun zaakjes zelf te regelen. De dienstverlening is voor iedereen op een makkelijke en snelle manier af te nemen, en wordt met regelmaat getoetst aan de actualiteit.
www.fnv-kiem.nl

BLIJstroom: energie coöperatie
BLIJstroom is een vereniging in oprichting, opgericht door gedreven bewoners, die wil uitgroeien tot de coöperatie BLIJstroom. Zij zijn bewoner en gebruiker van Rotterdam Noord. Zij willen samen zorgdragen voor een gezonde en prettige toekomst. Hun streven is om Rotterdam Noord op termijn zichzelf in zijn eigen energie te laten voorzien. Om het leveren van energie zeker te stellen, zullen zij dit plan samen met bestaande marktpartijen opzetten. De energie die ze niet zelf kunnen opwekken, kopen ze collectief in tegen een goede prijs. Van het geld dat ze overhouden, bouwen zij gezamenlijk een kapitaal op. Zij vinden het helemaal niet erg om te verdienen aan de eigen energie, want dit investeren ze vervolgens weer in de eigen wijk. Als lid van BLIJstroom kun jijzelf initatieven toewijzen om de jaarwinst aan te besteden. Elk jaar heeft BLIJstroom een ledenvergadering waar zij hier samen over beslissen. Door de uitvoering van de gekozen projecten te laten verzorgen door lokale ondernemers, stimuleren ze hun lokale economie.
www.blijstroom.nl

Rabobank: coöperatieve bank
De Rabobank (Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A) (coöperatie) is een Nederlandse bank, bestaande uit 139 (2012) zelfstandige coöperaties die alle een eigen bankvergunning van De Nederlandsche Bank bezitten. De Rabobank is onderdeel van de Rabobank Groep.
www.rabobank.com

Orde van Vrijmetselaren

"De vrijmetselarij biedt mannen van deze tijd een methode om te komen tot persoonlijke zingeving en ethische plaatsbepaling. Door het gebruik van symbolen en het ondergaan en het gezamenlijk beleven van rituelen, tekent zich voor de bewust levende man een weg van persoonlijke groei en ontwikkeling af. Deze weg helpt hem zich te plaatsen ten opzichte van zichzelf, de medemens en datgene wat hij als leidinggevende kracht in zijn leven aanvaardt. De vrijmetselaar ziet zichzelf symbolisch als ruwe steen, een steen die bewerkt moet worden om een plek - zijn plek - in de samenleving in te nemen. Een samenleving die hij ziet als een te voltooien bouwwerk."
Tekstbron: www.vrijmetselarij.nl

ontwerp Thonik, Amsterdam
Het Broodfonds
TAAK
1646
Pander
FNV-Kiem
BLIJstroom
Rabobank
Vrijmetselaren