Jane Loeffler ‘The Architecture of Diplomacy’

De registratie van de gehele lezing is te bekijken in de bibliotheek van Stroom.

Maandag 8 september 2008, 20 uur
Locatie: Hogewal 1-9
Gespreksleider: Tracy Metz
Voertaal Engels

De Amerikaanse Ambassade in Den Haag verlaat het Lange Voorhout en daarmee ook het karakteristieke gebouw naar ontwerp van Marcel Breuer. Mede naar aanleiding van deze verhuizing heeft Stroom architectuurhistoricus Jane Loeffler uitgenodigd een lezing te geven over de noodzaak van architectuur voor diplomatieke doeleinden. Als auteur van het boek 'The Architecture of Diplomacy' onderzocht ze het belang van de balans tussen veiligheid, zekerheid en toegankelijkheid voor een ambassade en hoe deze zich verhoudt tot het ontwerp van het gebouw. De lezing wordt gevolgd door een gesprek onder leiding van Tracy Metz.

De avond begint met een korte introductie van architectuurhistoricus Wijnand Galema, die in opdracht van de gemeente Den Haag een onderzoek deed naar de cultuurhistorische waarde van het ambassadegebouw van Marcel Breuer. Hij zal zijn bevindingen kort toelichten. Aansluitend zal Duc Boorsma (Plaatsvervangend Hoofd Projectmanagement Directie Huisvesting Buitenland, Ministerie van Buitenlandse Zaken) in gesprek met Tracy Metz toelichten welke rol architectuur speelt in het huisvestingsbeleid van Nederlandse ambassades.

Vervolgens zal Jane Loeffler, docente architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van Maryland, uitgebreid in gaan op de manier waarop de Verenigde Staten zich door middel van architectuur, met name na de Tweede Wereldoorlog, presenteren in het buitenland. Het zijn vaak zeer opvallende - en soms controversiële - bouwwerken die de Amerikaanse kunst, cultuur en politieke ideeën weerspiegelen. Loeffler geeft inzage in de wisselwerking van de binnenlandse en buitenlandse politiek, en bespreekt een reeks van functionele en symbolische eisen waar ambassade-architectuur aan moet voldoen.

Publicatie:
'The Architecture of Diplomacy. Building America's Embassies', Jane Loeffler (New York: Princeton Architectural Press, 1998).

Links:
'The Rows on Embassy Rows', artikel van Jane Loeffler in Newsweek (7-14 July 2008)

CLIP UIT DE LEZING
De registratie van de gehele lezing is te bekijken in de bibliotheek van Stroom.

publicatie Jane Loeffler
Jane Loeffler tijdens haar lezing bij Stroom
foto: Stroom Den Haag
Jane Loeffler tijdens haar lezing bij Stroom
foto: Stroom Den Haag
Jane Loeffler tijdens haar lezing bij Stroom
foto: Stroom Den Haag
De Amerikaanse Ambassade in Den Haag naar een ontwerp van Marcel Breuer