The Knight’s Move: Andrea Phillips

Woensdag 14 oktober 2009, 20 uur
Locatie: Hogewal 1-9
Voertaal: Engels


Andrea Phillips is als hoogleraar verbonden aan het Goldsmiths College in Londen (UK) bij de afdeling Beeldende Kunsten. Zij is een van de initiatiefnemers van 'Curating Architecture' en geeft een toelichting over de achtergrond en inspiratiebronnen van dit onderzoeksproject. Daarnaast is haar ook gevraagd om te reflecteren op de doelstelling van Stroom Den Haag, dat als centrum voor beeldende kunst en architectuur, heel nadrukkelijk de stedelijke omgeving benadert vanuit een interdisciplinaire invalshoek waarbij de kunsten naast economische, sociale, of politieke factoren een belangrijke rol spelen.

'Curating Architecture' behandelt de relatie tussen de toenemende complexe praktijk van beeldend kunstenaars in de openbare ruimte en de discipline-overstijgende artistieke werkwijze van architecten. Om vat te krijgen op de huidige structuur van de stad is een transdisciplinaire aanpak vereist waarbij de historische grenzen tussen de disciplines lijken te vervagen. De kritische en politieke benadering van de openbare ruimte vraagt om presentatievormen die er steeds meer op gericht zijn om vaste denkpatronen en verbanden op losse schroeven te zetten. Om het publiek aan te sporen met een andere blik naar de omgeving te kijken. Is een instelling als Stroom in staat om het publiek zo te prikkelen dat het opnieuw overweegt wat openbare ruimte kan inhouden?
Website Curating Architecture

The Knight's Move
De lezing van Andrea Phillips maakt deel uit van de serie 'The Knight's Move' van internationale sprekers die zich onderscheiden door ongebruikelijke, verhelderende en inspirerende visies op de stad, stedelijkheid, het publieke domein en gemeenschapsvorming.

Deze serie lezingen wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Archief lezingen 'The Knight's Move'

Curating Architecture