Stroom School: United We Live

Woensdag 5 juni 2013, 16:00-18.00 uur en 19:30-21:30 uur (in de pauze gratis diner)
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Toegang gratis (incl. diner)
Reserveren verplicht: info@stroom.nl
of gebruik formulier onderaan deze pagina


Onderdeel van United We

'We bouwen in Nederland nog steeds aan de toekomst met het maatschappijbeeld van gisteren voor ogen. We zijn bezig met Lijnbaantjes die geen zin meer hebben, aparte winkelcentra, aparte scholen, aparte schouwburgen, aparte universiieiten, we trekken conclusies uit het verleden, vermenigvuldigen wat en doen voorspellingen over de toekomst. Maar de bomen groeien niet tot aan de hemel. Wat we nodig hebben is een ander denkpatroon.'
- Frank van Klingeren geciteerd in Vernieuwende Nederlandse architectuur, Wonen, 1, 1970, p.10.

De ideeën van architect Frank van Klingeren (1919-1999) zouden in onze tijd niet misstaan. Zijn pleidooi voor ontmoeting, communicatie en gemeenschap, en ook zijn oproep om meer met minder te doen, flexibiliteit en zelfwerkzaamheid aan de dag te leggen, klinken ons bekend in de oren. Maar, er is wel een verschil. Waar Van Klingeren pleitte voor gemeenschapsvorming tegen de achtergrond van het ‘grote meedoen' in de jaren zestig en zeventig, wordt het huidige pleidooi voor het-zelf-doen ingegeven door het falen van grote structuren en een lege schatkist. Kan Van Klingeren inspireren tot een hernieuwd geloof in gemeenschappelijk leven? En op welke manier dragen zijn gebouwen daar (nog) aan bij? Deze twee vragen staan centraal tijdens United We Live.

's Middags vindt een gesprek plaats met drie architecten die nog bezig zijn of zich hebben beziggehouden met de herontwikkeling van een Van Klingeren. De architecten zijn Hans van Beek (Atelier Pro) die De Meerpaal verbouwde, Léon Thier (Studio Léon Thier) die een ontwerp maakte voor jeugdherberg Ockenburgh, en Frans Benjamins (architecten|en|en) die werkt aan ‘t Karregat. Piet Vollaard en Marina van den Bergen, auteurs van Hinder en Ontklontering: Architectuur en maatschappij in het werk van Frank van Klingeren zullen een introductie op Van Klingeren en de drie gebouwen verzorgen en schetsen wat volgens hun de dilemma's van hergebruik zijn. Na het diner vervolgen we met drie perspectieven op zijn werk: door kunstenaar Wendelien van Oldenborgh die werkt aan een film over 't Karregat, stadssocioloog Arnold Reijndorp die de agora's in verband brengt met een nieuwe betekenis voor de publieke ruimte en schrijver Jan Eilander (ovb) vertelt hoe hij opgroeide in de Meerpaal en de werking die daarvan uit is gegaan.

United We Live bij Stroom
foto: Stroom Den Haag
United We Live bij Stroom
foto: Stroom Den Haag
United We Live bij Stroom
foto: Stroom Den Haag
United We Live bij Stroom
foto: Stroom Den Haag
United We Live bij Stroom
foto: Stroom Den Haag
United We Live bij Stroom
foto: Stroom Den Haag
design: Thonik, Amsterdam
De Meerpaal, Dronten
Jeugdherberg Ockenburgh, Den Haag
foto: Bart van Hoek
't Karregat, Eindhoven
foto: Egidius van Dun (collectie NAi, archief KLIN)
Plattegrond van 't Karregat (collectie NAi, archief KLIN)
Frank van Klingeren, het conversatiebevorderend stapelbed in 'United We'
foto: Hein van Liempd, courtesy Stroom Den Haag
Frank van Klingeren, het conversatiebevorderend stapelbed in 'United We'
foto: Hein van Liempd, courtesy Stroom Den Haag
Frank van Klingeren in 'United We'
foto: Hein van Liempd, courtesy Stroom Den Haag
Archiefmateriaal Frank van Klingeren in de bibliotheek van Stroom
foto: Maaike Lauwaert
Marina van den Bergen & Piet Vollaard, Hinder en Ontklontering (010: Rotterdam, 2003)